Процедури

Процедура № 2417 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 01.10.2018
Втора дата
Начална цена 10,560.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад на територията на ТП ДЛС Тополовград

Данни за дървесината

Обект/и № 1872 1873
Дървесен вид ак, глд
Едра 0 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 526 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 528 куб.м.