Процедури

Процедура № 2418 на ДГС Тича

Процедура № 2418 на ДГС Тича от 01.10.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 01.10.2018
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ - ПОЧВОПОДГОТОВКА И ЗАЛЕСЯВАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.