Процедури

Процедура № 2450 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 19.10.2018
Втора дата
Начална цена 68,567.22 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от склад
Предмет Продажба на добите дървесина от склад от обекти: 1806-7, 1807-3, 1709-2, 1808-2, 1803-4, 1705-3, 1809-4, 1713-4, 1802-5, 1805-2, 1810-2.

Данни за дървесината

Обект/и № 1806-7, 1807-3, 1709-2, 1808-2, 1803-4, 1705-3, 1809-4, 1713-4, 1802-5, 1805-2, 1810-2.
Дървесен вид дб, цр, бк, чб.
Едра 73.45 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 282.00 куб.м.
За огрев 300.85 куб.м.
ОЗМ 269.10 куб.м.
Всичко 925.40 куб.м.