Процедури

Процедура № 2453 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 03.10.2018
Втора дата
Начална цена 2,526.75 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 1828, отд. 165 в; 166 о, на територията на ТП ДГС -Карнобат, ДГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 1828
Дървесен вид игл
Едра 44 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 48 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 107 куб.м.

Документи