Процедури

Процедура № 2457 на ДГС Тича

Процедура № 2457 на ДГС Тича от 22.10.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 22.10.2018
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ
Предмет ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ ОБЕКТ 18027/ ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ/

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.