Процедури

Процедура № 2458 на ДЛС Ропотамо

Процедура № 2458 на ДЛС Ропотамо от 20.11.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 20.11.2018
Втора дата
Начална цена 15,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.