Процедури

Процедура № 2462 на ДГС Тунджа

Процедура № 2462 на ДГС Тунджа от 13.11.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 13.11.2018
Втора дата
Начална цена 5,350.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Доставка чрез закупуване на пшеница и фуражна царевица за подхранване на дивеча“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.