Процедури

Процедура № 2464 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 09.10.2018
Втора дата
Начална цена 8,426.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата директно възлагане
Предмет Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т

Данни за дървесината

Обект/и № 1814
Дървесен вид чб,бб,бл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 379 куб.м.
За огрев 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 383 куб.м.