Процедури

Процедура № 2485 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 02.11.2018
Втора дата
Начална цена 1,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет „Доставка и монтаж на помпа за захранване на съществуваща поливна система в разсадник – стопанисван от ТП ДГС Казанлък“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.