Процедури

Процедура № 2520 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 16.11.2018
Втора дата
Начална цена 35,683.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 1879 1880 1881 на територията на ДЛС Тополовград

Данни за дървесината

Обект/и № 1879 1880 1881
Дървесен вид здб, срлп, мждр, кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1518 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1518 куб.м.