Процедури

Процедура № 2521 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 06.11.2018
Втора дата
Начална цена 7,581.96 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 11825, отд. 1201 а , на територията на ТП ДГС -Карнобат, ДГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 11825
Дървесен вид шир
Едра 3 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 202 куб.м.
За огрев 148 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 353 куб.м.

Документи