Процедури

Процедура № 2522 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 12.11.2018
Втора дата
Начална цена 1,958.38 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Пряко договаряне
Предмет Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1829, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат

Данни за дървесината

Обект/и № 1829
Дървесен вид игл
Едра 2 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 82 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 86 куб.м.