Процедури

Процедура № 3175 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 25.06.2019
Втора дата
Начална цена 67,031.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг стайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина от временни складове на територията на ТП ДГС Малко Търново.

Данни за дървесината

Обект/и № 1907-2, 1911-1, 1905-5, 1906-2
Дървесен вид дб, бк, цр
Едра 356 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 356 куб.м.