Процедури

Процедура № 3180 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 26.06.2019
Втора дата
Начална цена 31,587.72 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс за възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина
Предмет Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти на територията на ДЛС Тополовград.

Данни за дървесината

Обект/и № 1929; 1930; 1931
Дървесен вид бл, кгбр
Едра 2 куб.м.
Средна 67 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1311 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1380 куб.м.