Процедури

Процедура № 3185 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 27.06.2019
Втора дата
Начална цена 41,129.02 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч,извоз,разкройване,рампиране,товарене,транспорт и разтоварване на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 192128
Дървесен вид здб,бк,гбр,срлп
Едра 13 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1057 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1070 куб.м.