Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1525 ДГС Казанлък 24.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Казанлък“ Виж пълна информация
1492 ДГС Казанлък 02.11.2017 03.11.2017 172149, 172150
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 1180 куб.м. 0 куб.м. 1202 куб.м.
чб,бб,здб,гбр,ак
Процедури за добив на дървесина 35,965.09 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти № 172149, 172150 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1481 ДГС Казанлък 18.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък Виж пълна информация
1480 ДГС Казанлък 18.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали Виж пълна информация
1452 ДГС Казанлък 18.10.2017 19.10.2017 172145, 172146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 127 куб.м.
чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 11,445.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти №172145, 172146 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1451 ДГС Казанлък 18.10.2017 19.10.2017 172146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 439 куб.м. 0 куб.м. 543 куб.м.
чб,бб,здб,гбр,лп
Процедури за добив на дървесина 15,556.73 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект №172146 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1445 ДГС Казанлък 16.10.2017 17.10.2017 172144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
160 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 349 куб.м. 0 куб.м. 534 куб.м.
см,бб,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 24,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 172144 Виж пълна информация
1443 ДГС Казанлък 16.10.2017 17.10.2017 172143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18 куб.м. 441 куб.м. 0 куб.м. 492 куб.м.
бк, гбр
Процедури за добив на дървесина 15,321.97 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина на територията на ТП ДГС Казанлък от обект № 172143 Виж пълна информация
1373 ДГС Казанлък 12.09.2017 13.09.2017 172141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
119 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 494 куб.м. 0 куб.м. 624 куб.м.
бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 18,344.80 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект №172141 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1300 ДГС Казанлък 17.08.2017 18.08.2017 172137
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 696 куб.м. 0 куб.м. 698 куб.м.
бб,чб,здгл,ак,здб,чдб
Процедури за добив на дървесина 20,494.27 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект №172137 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1277 ДГС Казанлък 01.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на нови гуми (за всякакъв терен) и ремонт на стари автомобилни гуми за нуждите на ТП „ДГС Казанлък Виж пълна информация
1274 ДГС Казанлък 09.08.2017 10.08.2017 172134, 172135, 172136
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 2395 куб.м. 0 куб.м. 2492 куб.м.
см,бк,здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 85,671.69 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти № 172134, 172135, 172136 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1194 ДГС Казанлък 14.07.2017 15.07.2017 2 Процедури за добив на дървесина 13,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспорт и разтоварване на дървесина от търговски склад "Бузовград" до дома на клиента в рамките на населените места: гр. Казанлък и с. Бузовград Виж пълна информация
1147 ДГС Казанлък 29.06.2017 30.06.2017 172132
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 485 куб.м.
бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 17,484.37 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект №172132 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1141 ДГС Казанлък 05.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини монитори, телефони и факс апарати, UPS устройство, модеми, рутери и др.“ Виж пълна информация
1101 ДГС Казанлък 14.06.2017 15.06.2017 172131
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 786 куб.м. 0 куб.м. 889 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 26,498.16 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина в обект № 172131 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1100 ДГС Казанлък 14.06.2017 16.06.2017 172129, 172130
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
111 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 21 куб.м. 945 куб.м. 0 куб.м. 1091 куб.м.
чб,бб
Продажба на стояща дървесина на корен 45,118.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от об. № 172129, 172130 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1080 ДГС Казанлък 02.06.2017 03.06.2017 172128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 130 куб.м.
бб,см,бк
Процедури за продажба на дървесина 11,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект №172128 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1079 ДГС Казанлък 02.06.2017 03.06.2017 172128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 89 куб.м. 413 куб.м. 0 куб.м. 632 куб.м.
бб,см,бк
Процедури за добив на дървесина 18,333.69 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект № 172128 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1048 ДГС Казанлък 26.05.2017 27.05.2017 172126, 172127
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 513 куб.м. 1 куб.м. 624 куб.м.
чб,бб,см,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 26,436.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти № 172126, 172127 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация