Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2864 ДГС Казанлък 12.03.2019 192119
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 39 куб.м. 19 куб.м. 84 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 382 куб.м.
чб,бб,лп
Процедури за добив на дървесина 11,671.91 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
2816 ДГС Казанлък 25.02.2019 192118
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 391 куб.м. 0 куб.м. 451 куб.м.
чб, бб, аткдр, здб, бл, гбр, ак, цр
Процедури за добив на дървесина 13,169.80 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина. Виж пълна информация
2803 ДГС Казанлък 19.02.2019 192116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 111 куб.м.
чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 9,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от обект 192116 Виж пълна информация
2743 ДГС Казанлък 31.01.2019 1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 600 куб.м. 0 куб.м. 600 куб.м.
здб,бк,гбр,ак
Процедури за добив на дървесина 13,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспорт и разтоварване на дървесина от търговски склад "Бузовград" до дома на клиента. Виж пълна информация
2742 ДГС Казанлък 31.01.2019 192117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 670 куб.м. 0 куб.м. 709 куб.м.
бк,гбр,здб
Процедури за добив на дървесина 20,768.58 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина. Виж пълна информация
2700 ДГС Казанлък 18.01.2019 192114, 192115, 192116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
203 куб.м. 192 куб.м. 51 куб.м. 154 куб.м. 965 куб.м. 0 куб.м. 1411 куб.м.
бб,чб,см,здб,бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 68,775.36 лв. без ДДС
Предмет: Сеч,извоз,разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до "Кастамону България" АД Виж пълна информация
2598 ДГС Казанлък 06.12.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазването на дивеча и други бланки за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък Виж пълна информация
2594 ДГС Казанлък 13.12.2018 192106, 192107, 192108, 192109, 192110, 192111, 192112, 192113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 368 куб.м. 74 куб.м. 330 куб.м. 2220 куб.м. 0 куб.м. 2717 куб.м.
чб,бб,здгл, здб, бк, гбр, срлп, ак, чдб
Процедури за продажба на дървесина 179,588.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 192106, 192107, 192108, 192109, 192110, 192111, 192112, 192113 Виж пълна информация
2591 ДГС Казанлък 13.12.2018 192114, 192115, 192116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
203 куб.м. 192 куб.м. 51 куб.м. 154 куб.м. 965 куб.м. 0 куб.м. 1411 куб.м.
бб,чб,см,здб,бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 68,775.36 лв. без ДДС
Предмет: : Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до „Кастамону България” АД Виж пълна информация
2590 ДГС Казанлък 13.12.2018 192106, 192107, 192108, 192109, 192110, 192111, 192112, 192113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 112 куб.м. 74 куб.м. 330 куб.м. 3420 куб.м. 0 куб.м. 3917 куб.м.
бб,чб,здгл, здб, бк, гбр, срлп, ак
Процедури за добив на дървесина 122,148.57 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” в обекти № 192106, 192107, 192108, 192109, 192110, 192111, 192112, 192113 Виж пълна информация
2508 ДГС Казанлък 19.11.2018 128202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 43,022.11 лв. без ДДС
Предмет: Почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури в обект 128202. Виж пълна информация
2491 ДГС Казанлък 15.11.2018 182155/182156
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
78 куб.м. 36 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 792 куб.м. 0 куб.м. 923 куб.м.
чб,бб, бк, ак, гбр, трп
Процедури за добив на дървесина 27,062.49 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до „Кастамону България” Виж пълна информация
2485 ДГС Казанлък 02.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка и монтаж на помпа за захранване на съществуваща поливна система в разсадник – стопанисван от ТП ДГС Казанлък“ Виж пълна информация
2484 ДГС Казанлък 08.11.2018 182154
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 227 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 6,353.52 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на дървесина в обект № 182154 Виж пълна информация
2468 ДГС Казанлък 16.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Казанлък“ Виж пълна информация
2449 ДГС Казанлък 19.10.2018 182152
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 66 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 1,562.20 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на дървесина в обект № 182152 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2435 ДГС Казанлък 02.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на нови гуми (за всякакъв терен) и ремонт на стари автомобилни гуми за нуждите на ТП „ДГС Казанлък Виж пълна информация
2401 ДГС Казанлък 03.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2364 ДГС Казанлък 11.09.2018 182147
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м. 688.65 куб.м. 21.35 куб.м. 776 куб.м.
бб,бк,здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 23,737.54 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект № 182147 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2307 ДГС Казанлък 17.08.2018 182121, 182139, 182141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м.
здб,гбр,лп
Процедури за продажба на дървесина 20,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 182121, 182139, 182141 Виж пълна информация