Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3118 ДГС Казанлък 30.05.2019 31.05.2019 192126
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 2 куб.м. 4 куб.м. 6 куб.м. 352 куб.м. 0 куб.м. 363 куб.м.
здб,срлп
Процедури за добив на дървесина 14,228.50 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента в обект № 192126 Виж пълна информация
3093 ДГС Казанлък 28.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,320.23 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък в две обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1 : Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък - ГСУ Енина, ГСУ Шипка и ГСУ Тунджа – местност „Каракос“ Обособена позиция №2 : Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък - ГСУ Тужджа и ГСУ Средна гора. Виж пълна информация
3077 ДГС Казанлък 23.05.2019 27.05.2019 192125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 867 куб.м. 0 куб.м. 885 куб.м.
здб,бк,гбр, срлп
Процедури за добив на дървесина 35,829.25 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента Виж пълна информация
3047 ДГС Казанлък 10.05.2019 12.05.2019 192124
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
91 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м.
чб, бб, здб
Процедури за продажба на дървесина 9,735.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 192124 Виж пълна информация
3037 ДГС Казанлък 08.05.2019 09.05.2019 192123, 192124
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
98 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 1596 куб.м. 0 куб.м. 1751 куб.м.
здб, бк, гбр, ак,чб, бб
Процедури за добив на дървесина 52,148.10 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране в обекти № 192123, №192124 Виж пълна информация
3013 ДГС Казанлък 02.05.2019 129201 Лесокултурни мероприятия 16,965.07 лв. без ДДС
Предмет: Ръчно попълване култури,отглеждане на горски култури и млади култури без материален добив в Обект № 129201 Виж пълна информация
2977 ДГС Казанлък 16.04.2019 17.04.2019 192122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м.
чб,бб,бк
Процедури за продажба на дървесина 6,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 192122 Виж пълна информация
2975 ДГС Казанлък 07.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Казанлък, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване Виж пълна информация
2954 ДГС Казанлък 11.04.2019 12.04.2019 192118
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 49 куб.м.
чб,бб,аткдр
Процедури за продажба на дървесина 4,330.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 192118 Виж пълна информация
2944 ДГС Казанлък 09.04.2019 10.04.2019 192122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 25 куб.м. 2 куб.м. 42 куб.м. 471 куб.м. 0 куб.м. 596 куб.м.
чб,бб,бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 16,797.44 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект 192122 Виж пълна информация
2926 ДГС Казанлък 29.03.2019 01.04.2019 192119
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 39 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 203 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 18,255.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 192119 Виж пълна информация
2890 ДГС Казанлък 19.03.2019 20.03.2019 192120
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 556 куб.м. 0 куб.м. 564 куб.м.
здб,бк,лп,гбр
Процедури за добив на дървесина 13,685.88 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на дървесина в обект № 192120 Виж пълна информация
2864 ДГС Казанлък 12.03.2019 192119
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 39 куб.м. 19 куб.м. 84 куб.м. 76 куб.м. 0 куб.м. 382 куб.м.
чб,бб,лп
Процедури за добив на дървесина 11,671.91 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
2816 ДГС Казанлък 25.02.2019 192118
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 391 куб.м. 0 куб.м. 451 куб.м.
чб, бб, аткдр, здб, бл, гбр, ак, цр
Процедури за добив на дървесина 13,169.80 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина. Виж пълна информация
2803 ДГС Казанлък 19.02.2019 192116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 111 куб.м.
чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 9,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от обект 192116 Виж пълна информация
2743 ДГС Казанлък 31.01.2019 1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 600 куб.м. 0 куб.м. 600 куб.м.
здб,бк,гбр,ак
Процедури за добив на дървесина 13,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспорт и разтоварване на дървесина от търговски склад "Бузовград" до дома на клиента. Виж пълна информация
2742 ДГС Казанлък 31.01.2019 192117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 670 куб.м. 0 куб.м. 709 куб.м.
бк,гбр,здб
Процедури за добив на дървесина 20,768.58 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина. Виж пълна информация
2700 ДГС Казанлък 18.01.2019 192114, 192115, 192116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
203 куб.м. 192 куб.м. 51 куб.м. 154 куб.м. 965 куб.м. 0 куб.м. 1411 куб.м.
бб,чб,см,здб,бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 68,775.36 лв. без ДДС
Предмет: Сеч,извоз,разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до "Кастамону България" АД Виж пълна информация
2598 ДГС Казанлък 06.12.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазването на дивеча и други бланки за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък Виж пълна информация
2594 ДГС Казанлък 13.12.2018 192106, 192107, 192108, 192109, 192110, 192111, 192112, 192113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 368 куб.м. 74 куб.м. 330 куб.м. 2220 куб.м. 0 куб.м. 2717 куб.м.
чб,бб,здгл, здб, бк, гбр, срлп, ак, чдб
Процедури за продажба на дървесина 179,588.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 192106, 192107, 192108, 192109, 192110, 192111, 192112, 192113 Виж пълна информация