Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2598 ДГС Казанлък 06.12.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазването на дивеча и други бланки за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък Виж пълна информация
2594 ДГС Казанлък 13.12.2018 192106, 192107, 192108, 192109, 192110, 192111, 192112, 192113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 368 куб.м. 74 куб.м. 330 куб.м. 2220 куб.м. 0 куб.м. 2717 куб.м.
чб,бб,здгл, здб, бк, гбр, срлп, ак, чдб
Процедури за продажба на дървесина 179,588.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 192106, 192107, 192108, 192109, 192110, 192111, 192112, 192113 Виж пълна информация
2591 ДГС Казанлък 13.12.2018 192114, 192115, 192116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
203 куб.м. 192 куб.м. 51 куб.м. 154 куб.м. 965 куб.м. 0 куб.м. 1411 куб.м.
бб,чб,см,здб,бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 68,775.36 лв. без ДДС
Предмет: : Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до „Кастамону България” АД Виж пълна информация
2590 ДГС Казанлък 13.12.2018 192106, 192107, 192108, 192109, 192110, 192111, 192112, 192113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 112 куб.м. 74 куб.м. 330 куб.м. 3420 куб.м. 0 куб.м. 3917 куб.м.
бб,чб,здгл, здб, бк, гбр, срлп, ак
Процедури за добив на дървесина 122,148.57 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” в обекти № 192106, 192107, 192108, 192109, 192110, 192111, 192112, 192113 Виж пълна информация
2508 ДГС Казанлък 19.11.2018 128202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 43,022.11 лв. без ДДС
Предмет: Почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури в обект 128202. Виж пълна информация
2491 ДГС Казанлък 15.11.2018 182155/182156
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
78 куб.м. 36 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 792 куб.м. 0 куб.м. 923 куб.м.
чб,бб, бк, ак, гбр, трп
Процедури за добив на дървесина 27,062.49 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до „Кастамону България” Виж пълна информация
2485 ДГС Казанлък 02.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка и монтаж на помпа за захранване на съществуваща поливна система в разсадник – стопанисван от ТП ДГС Казанлък“ Виж пълна информация
2484 ДГС Казанлък 08.11.2018 182154
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 227 куб.м. 0 куб.м. 264 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 6,353.52 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на дървесина в обект № 182154 Виж пълна информация
2468 ДГС Казанлък 16.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Казанлък“ Виж пълна информация
2449 ДГС Казанлък 19.10.2018 182152
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
37 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 66 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 1,562.20 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на дървесина в обект № 182152 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2435 ДГС Казанлък 02.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на нови гуми (за всякакъв терен) и ремонт на стари автомобилни гуми за нуждите на ТП „ДГС Казанлък Виж пълна информация
2401 ДГС Казанлък 03.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2364 ДГС Казанлък 11.09.2018 182147
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м. 688.65 куб.м. 21.35 куб.м. 776 куб.м.
бб,бк,здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 23,737.54 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект № 182147 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2307 ДГС Казанлък 17.08.2018 182121, 182139, 182141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м.
здб,гбр,лп
Процедури за продажба на дървесина 20,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 182121, 182139, 182141 Виж пълна информация
2290 ДГС Казанлък 10.08.2018 182143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 912 куб.м. 0 куб.м. 912 куб.м.
здб,цр,бл,гбр
Процедури за добив на дървесина 26,997.44 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект № 182143 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2274 ДГС Казанлък 30.07.2018 182141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 341 куб.м. 0 куб.м. 342 куб.м.
здб,гбр,лп
Процедури за добив на дървесина 10,725.10 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект № 182141 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2251 ДГС Казанлък 10.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на техническо оборудване и изграждане на поливна система за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2226 ДГС Казанлък 10.07.2018 182139, 182140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 1648.62 куб.м. 13.38 куб.м. 1809 куб.м.
здб,гбр,лп,чб,бк,трп
Процедури за добив на дървесина 58,172.67 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти №182139, 182140 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2194 ДГС Казанлък 18.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини монитори, телефони и факс апарати, UPS устройство, модеми, рутери и др.“ Виж пълна информация
2192 ДГС Казанлък 26.06.2018 182135,182136,182137,182138
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 1721 куб.м. 0 куб.м. 1765 куб.м.
бк,гбр,лп,здб,бл,бб,цр
Процедури за добив на дървесина 50,060.22 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти № 182135, 182136, 182137, 182138 Виж пълна информация