Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3292 ДГС Казанлък 01.08.2019 182156
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м.
чб,бб,бк,трп
Процедури за продажба на дървесина 6,340.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от обект 182156 Виж пълна информация
3291 ДГС Казанлък 01.08.2019 182140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 117 куб.м.
чб,бб,бк,трп
Процедури за продажба на дървесина 10,225.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от обект 182140 Виж пълна информация
3290 ДГС Казанлък 26.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почвата, торове и др. за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
3279 ДГС Казанлък 26.07.2019 29.07.2019 2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 600 куб.м. 0 куб.м. 600 куб.м.
здб,бк
Процедури за добив на дървесина 15,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспорт и разтоварване на дървесина от търговски склад “Бузовград” до дома на клиента Виж пълна информация
3241 ДГС Казанлък 09.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,970.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставака чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
3239 ДГС Казанлък 01.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС Казанлък за срок от 24 месеца Виж пълна информация
3185 ДГС Казанлък 27.06.2019 192128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1057 куб.м. 0 куб.м. 1070 куб.м.
здб,бк,гбр,срлп
Процедури за добив на дървесина 41,129.02 лв. без ДДС
Предмет: Сеч,извоз,разкройване,рампиране,товарене,транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3163 ДГС Казанлък 17.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
3151 ДГС Казанлък 14.06.2019 17.06.2019 192126
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 352 куб.м. 0 куб.м. 363 куб.м.
здб, срлп, мжд
Процедури за добив на дървесина 14,228.50 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента в обект Виж пълна информация
3150 ДГС Казанлък 14.06.2019 17.06.2019 192127
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м. 1045 куб.м. 0 куб.м. 1102 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 64,595.40 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента в обект № 192127 Виж пълна информация
3118 ДГС Казанлък 30.05.2019 31.05.2019 192126
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 2 куб.м. 4 куб.м. 6 куб.м. 352 куб.м. 0 куб.м. 363 куб.м.
здб,срлп
Процедури за добив на дървесина 14,228.50 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента в обект № 192126 Виж пълна информация
Процедура № 3118 на ДГС Казанлък от 30.05.2019 е прекратена!
3093 ДГС Казанлък 28.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,320.23 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък в две обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1 : Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък - ГСУ Енина, ГСУ Шипка и ГСУ Тунджа – местност „Каракос“ Обособена позиция №2 : Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък - ГСУ Тужджа и ГСУ Средна гора. Виж пълна информация
3077 ДГС Казанлък 23.05.2019 27.05.2019 192125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 867 куб.м. 0 куб.м. 885 куб.м.
здб,бк,гбр, срлп
Процедури за добив на дървесина 35,829.25 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента Виж пълна информация
3047 ДГС Казанлък 10.05.2019 12.05.2019 192124
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
91 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110 куб.м.
чб, бб, здб
Процедури за продажба на дървесина 9,735.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 192124 Виж пълна информация
3037 ДГС Казанлък 08.05.2019 09.05.2019 192123, 192124
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
98 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 1596 куб.м. 0 куб.м. 1751 куб.м.
здб, бк, гбр, ак,чб, бб
Процедури за добив на дървесина 52,148.10 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране в обекти № 192123, №192124 Виж пълна информация
3013 ДГС Казанлък 02.05.2019 129201 Лесокултурни мероприятия 16,965.07 лв. без ДДС
Предмет: Ръчно попълване култури,отглеждане на горски култури и млади култури без материален добив в Обект № 129201 Виж пълна информация
2977 ДГС Казанлък 16.04.2019 17.04.2019 192122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м.
чб,бб,бк
Процедури за продажба на дървесина 6,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 192122 Виж пълна информация
2975 ДГС Казанлък 07.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Казанлък, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване Виж пълна информация
2954 ДГС Казанлък 11.04.2019 12.04.2019 192118
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 49 куб.м.
чб,бб,аткдр
Процедури за продажба на дървесина 4,330.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 192118 Виж пълна информация
2944 ДГС Казанлък 09.04.2019 10.04.2019 192122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 25 куб.м. 2 куб.м. 42 куб.м. 471 куб.м. 0 куб.м. 596 куб.м.
чб,бб,бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 16,797.44 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект 192122 Виж пълна информация