Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1773 ДГС Котел 30.01.2018 11-18, 12-18, 13-18, 14-18, 15-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
342 куб.м. 510 куб.м. 0 куб.м. 1914 куб.м. 1858 куб.м. 0 куб.м. 4624 куб.м.
бк, гбр, цр, блг, бб, см, здб, кгбр, чб, мждр, др.изд.
Продажба на стояща дървесина на корен 185,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти 11, 12, 13, 14 и 15 от КЛФ 2018 г. на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1772 ДГС Котел 30.01.2018 5-18, 6-18, 7-18 и 9-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
707 куб.м. 240 куб.м. 0 куб.м. 1237 куб.м. 601 куб.м. 495 куб.м. 3280 куб.м.
бб, чб, бк, гбр, яв, шст
Процедури за добив на дървесина 87,413.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 5, 6, 7 и 9 от КЛФ 2018 г. на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1771 ДГС Котел 30.01.2018 1-18, 2-18, 3-18, 4-18, 5-18, 6-18, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18, 20-18, 21-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2924 куб.м. 1398 куб.м. 0 куб.м. 2061 куб.м. 1369 куб.м. 1640 куб.м. 9392 куб.м.
бк, здб, гбр, чб, бб, яв, шст, трп, брз, ива
Процедури за продажба на дървесина 701,605.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 1-10, 20 и 21 от териториалния обхват на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1734 ДГС Котел 03.01.2018 23-18, 24-18, 25-18, 26-18, 27-18, 28-18 и 29-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
913 куб.м. 270 куб.м. 0 куб.м. 3773 куб.м. 3236 куб.м. 240 куб.м. 8432 куб.м.
бб,чб,см,здгл, бк, гбр, цр, блг, брз, врб, трп, здб, яв, кгбр
Продажба на стояща дървесина на корен 350,362.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти с номера от № 23 до № 29 от КЛФ 2018 от гори държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1653 ДГС Котел 14.12.2017 1801, 1802, 1803, 8100
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
619 куб.м. 161 куб.м. 24 куб.м. 2146 куб.м. 1838 куб.м. 223 куб.м. 5011 куб.м.
бб, чб, бк, гбр,здб трп, дрш, яв, брз, ак
Процедури за добив на дървесина 84,082.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив от обекти № 1801, 1802, 1803, 8100 Виж пълна информация
1652 ДГС Котел 14.12.2017 801, 802, 803
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
422 куб.м. 41 куб.м. 10 куб.м. 1414 куб.м. 1154 куб.м. 152 куб.м. 3193 куб.м.
бк, здб, гбр, трп, дрш,бб, чб, дри яв, брз
Процедури за продажба на дървесина 212,547.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 801, 802, 803 от КЛф 2018 от горски територии - държавна собственост стопанисвани от ТП " ДГС Котел" Виж пълна информация
1634 ДГС Котел 12.12.2017 1-18, 2-18, 3-18, 4-18, 5-18, 6-18, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2606 куб.м. 812 куб.м. 0 куб.м. 3815 куб.м. 1499 куб.м. 1005 куб.м. 9837 куб.м.
бк, здб, гбр, бб, чб, яв, шст, цр, блг
Процедури за добив на дървесина 262,813.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане на добив от обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 от КЛФ 2018 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1633 ДГС Котел 12.12.2017 11-18, 12-18, 13-18, 14-18, 15-18, 16-18, 17-18, 18-18, 19-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
342 куб.м. 510 куб.м. 0 куб.м. 1964 куб.м. 1926 куб.м. 0 куб.м. 4742 куб.м.
бк, гбр, цр, блг, бб, см, здб, кгбр, чб, мждр, др.изд.
Продажба на стояща дървесина на корен 190,134.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 от КЛФ 2018 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 1633 на ДГС Котел от 12.12.2017 е прекратена!
1632 ДГС Котел 12.12.2017 1-18, 2-18, 3-18, 4-18, 5-18, 6-18, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18, 20-18, 21-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2924 куб.м. 1398 куб.м. 0 куб.м. 1475 куб.м. 360 куб.м. 1640 куб.м. 7797 куб.м.
бк, здб, гбр, чб, бб, яв, шст, трп, брз, ива
Процедури за продажба на дървесина 606,090.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти с №№ 1-10; 20; 21 от КЛФ 2018 от горски територии- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 1632 на ДГС Котел от 12.12.2017 е прекратена!
1620 ДГС Котел 22.11.2017 78-17 с
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 0 куб.м. 65 куб.м.
дб, цр, блг
Процедури за добив на дървесина 1,568.00 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейностите: "сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект № 78-17 с, включващ отд./подотд. 215 "ж" от гори- държавна собственост- стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1573 ДГС Котел 28.11.2017 62-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 183 куб.м.
бк, здб, гбр
Процедури за продажба на дървесина 15,845.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от об. 62-17 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1521 ДГС Котел 17.11.2017 28-17, 55-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
157 куб.м. 129 куб.м. 0 куб.м. 160 куб.м. 96 куб.м. 0 куб.м. 542 куб.м.
бк, брз, бб, см, трп, врб, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 24,073.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от об. №№ 28-17 и 55-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1516 ДГС Котел 15.11.2017 78-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
252 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 252 куб.м.
бук
Процедури за продажба на дървесина 21,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 78-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1474 ДГС Котел 24.10.2017 74-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
89 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 142 куб.м. 136 куб.м. 47 куб.м. 414 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 16,725.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 74-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1453 ДГС Котел 16.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 61,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Котел” по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване,основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя., Виж пълна информация
1446 ДГС Котел 17.10.2017 28-17, 29-17, 55-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
272 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 779 куб.м.
бк, брз, бб, гбр, см, трп, врб
Продажба на стояща дървесина на корен 36,378.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти №№ 28-17, 29-17 и 55-17- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1396 ДГС Котел 26.09.2017 610
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 2 куб.м. 6 куб.м. 3 куб.м. 412 куб.м. 0 куб.м. 461 куб.м.
: здб, бк, яс, гбр, кгбр, трп
Процедури за продажба на дървесина 28,739.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 610 Виж пълна информация
1395 ДГС Котел 26.09.2017 1610
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 2 куб.м. 6 куб.м. 3 куб.м. 412 куб.м. 0 куб.м. 461 куб.м.
здб, ,бк, яс, гбр, кгбр трп
Процедури за добив на дървесина 11,144.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив , сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 1610 Виж пълна информация
1371 ДГС Котел 13.09.2017 1708
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 6 куб.м. 3 куб.м. 295 куб.м. 552 куб.м. 110 куб.м. 1063 куб.м.
здб, гбр, бк, бб, кгбр, бл, лп, трп, врб, чш, ела, врб, яв
Процедури за добив на дървесина 25,718.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив, сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект № 1708 Виж пълна информация
1370 ДГС Котел 13.09.2017 6005, 7007
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 1 куб.м. 4 куб.м. 3 куб.м. 1667 куб.м. 0 куб.м. 1747 куб.м.
бк, гбр, здб, , трп, чрш, бб, брз, здгл. врб
Продажба на стояща дървесина на корен 63,099.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №6005, 7007 Виж пълна информация