Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2608 ДГС Маджарово 14.12.2018 1901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 127 куб.м. 2 куб.м. 45 куб.м. 5504 куб.м. 0 куб.м. 5689 куб.м.
бл, цр, чб
Процедури за добив на дървесина 133,691.50 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад от Обекти включени в Държавен ЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Маджарово за местни търговци. Виж пълна информация
2539 ДГС Маджарово 15.11.2018 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 187 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 191 куб.м.
чб; бб
Процедури за добив на дървесина 5,157.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив, сеч и извоз до временен склад за обекти 1811 Виж пълна информация
2528 ДГС Маджарово 13.11.2018 1809; 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 27 куб.м. 4 куб.м. 837 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 870 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 23,490.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив, сеч и извоз до временен склад за обекти 1809 и 1810 Виж пълна информация
2384 ДГС Маджарово 20.09.2018 Договаряне без предварително обявление 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
2330 ДГС Маджарово 27.08.2018 Събиране на оферти с обява 1,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 г. на служителите в ТП ДГС Маджарово, предвидени в „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците". Виж пълна информация
2289 ДГС Маджарово 13.08.2018 1892 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 206,599.20 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури и дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
2271 ДГС Маджарово 06.08.2018 Публично състезание 5,510.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Косене на пасища с обща площ 688,8 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
Процедура № 2271 на ДГС Маджарово от 06.08.2018 е прекратена!
2255 ДГС Маджарово 05.07.2018 1807
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 492 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 516 куб.м.
бб, чб, бл
Процедури за добив на дървесина 13,924.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив, сеч и извоз до временен склад за обект 1807 Виж пълна информация
2202 ДГС Маджарово 25.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Маджарово„ Виж пълна информация
Процедура № 2202 на ДГС Маджарово от 25.07.2018 е прекратена!
2167 ДГС Маджарово 18.06.2018 1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 378 куб.м. 0 куб.м. 396 куб.м.
бл
Процедури за добив на дървесина 9,702.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект 1805 Виж пълна информация
2149 ДГС Маджарово 03.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,750.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ И НАПРАВА НА НОВИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС МАДЖАРОВО” Виж пълна информация
2138 ДГС Маджарово 26.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
2090 ДГС Маджарово 15.05.2018 1805; 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м. 0 куб.м. 629 куб.м.
бл; цр
Процедури за добив на дървесина 14,828.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина обект 1805 и 1806 Виж пълна информация
2054 ДГС Маджарово 18.05.2018 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Маджарово„ Виж пълна информация
Процедура № 2054 на ДГС Маджарово от 18.05.2018 е прекратена!
2051 ДГС Маджарово 18.05.2018 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
Процедура № 2051 на ДГС Маджарово от 18.05.2018 е прекратена!
1951 ДГС Маджарово 20.04.2018 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП ДГС Маджарово - за срок 3 години" Виж пълна информация
1946 ДГС Маджарово 20.04.2018 Открита процедура 2,750.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ И НАПРАВА НА НОВИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС МАДЖАРОВО” Виж пълна информация
1864 ДГС Маджарово 27.02.2018 1891 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 150,727.36 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на тополови и други широколистни култури и отглеждане на тополови и дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
1857 ДГС Маджарово 07.02.2018 1803; 1804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 307 куб.м. 79 куб.м. 1332 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 1768 куб.м.
чб; бб; бл
Процедури за добив на дървесина 47,536.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 1803 и 1804 Виж пълна информация
1763 ДГС Маджарово 26.01.2018 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4128 куб.м. 0 куб.м. 4163 куб.м.
бл; цр
Продажба на стояща дървесина на корен 171,018.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен съгласно чл.155 от ЗГ Виж пълна информация