Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1455 ДГС Малко Търново 19.10.2017 1713, "Дядо Войно", отд. 130и
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 111 куб.м. 330 куб.м. 109 куб.м. 664 куб.м.
дб, бк, цр.
Процедури за добив на дървесина 14,905.31 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обект 1713. Виж пълна информация
1450 ДГС Малко Търново 18.10.2017 1712
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
105 куб.м. 311 куб.м. 10 куб.м. 41 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 468 куб.м.
дб, чб.
Процедури за добив на дървесина 10,291.99 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добив на дървесина от обект 1712. Виж пълна информация
1429 ДГС Малко Търново 13.11.2017 Открита процедура 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МАЛКО ТЪРНОВО" Виж пълна информация
1389 ДГС Малко Търново 19.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
1336 ДГС Малко Търново 31.08.2017 1706-3, 1709-20, 1702-5, 1703-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
192.94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 192.94 куб.м.
дб, бк
Процедури за продажба на дървесина 61,152.60 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на склад Виж пълна информация
1293 ДГС Малко Търново 17.08.2017 1710-2, "Мишкова нива"
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60.67 куб.м. 13.48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 74.15 куб.м.
бб, чб.
Процедури за продажба на дървесина 5,908.10 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от обект 1710-2 Виж пълна информация
1271 ДГС Малко Търново 16.08.2017 1711
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 200 куб.м. 15 куб.м. 134 куб.м. 101 куб.м. 0 куб.м. 450 куб.м.
дб, бк, гбр, трп.
Продажба на стояща дървесина на корен 18,491.60 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1173 ДГС Малко Търново 06.07.2017 1701-4, 1709-14, 1702-4, 1706-2.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
251.26 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 251.26 куб.м.
дъб
Процедури за продажба на дървесина 51,547.80 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на налична дървесина на склад. Виж пълна информация
1109 ДГС Малко Търново 06.07.2017 Открита процедура 9,571.14 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирано поддържане на съществуващи лесокултурни прегради и стари минерализовани ивици. Виж пълна информация
1049 ДГС Малко Търново 22.05.2017 Събиране на оферти с обява 13,744.86 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на изпълнител за транспорт на хора и материали за извършване на дейности по ЛКД. Виж пълна информация
986 ДГС Малко Търново 09.05.2017 1701-3, 1709-12, 1702-3, 1610-3, 1603-4, 1703-3.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
216.94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 216.94 куб.м.
дъб
Процедури за продажба на дървесина 43,243.40 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от склад от горски територии в обхвата на ТП ДГС Малко Търново. Виж пълна информация
869 ДГС Малко Търново 24.03.2017 29.03.2017 „Стожера”: 1701-2, отд. 12м, 297а, обект „Рахакево”: 1702-2, отд. 105ж, обект „Стената врис”: 1603-2, отд. 148г,д, обект „Нивище-Б. чукар”: 1610-2, отд. 107к,п.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
114.81 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 114.81 куб.м.
дъб
Процедури за продажба на дървесина 22,745.40 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от обекти:„Стожера”: 1701-2, отд. 12м, 297а, обект „Рахакево”: 1702-2, отд. 105ж, обект „Стената врис”: 1603-2, отд. 148г,д, обект „Нивище-Б. чукар”: 1610-2, отд. 107к,п . Виж пълна информация
857 ДГС Малко Търново 20.03.2017 27.03.2017 269в, 269з, 135и. Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 8,250.48 лв. без ДДС
Предмет: Отгледни сечи - индивидуално производство на висококачествена дървесина. Виж пълна информация
717 ДГС Малко Търново 06.02.2017 Събиране на оферти с обява 1,772.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на оборудване за противопожарните депа и специализираната група за гасене, за нуждите на ТП „ДГС Малко Търново” Виж пълна информация
557 ДГС Малко Търново 07.12.2016 13.12.2016 1709
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
232 куб.м. 228 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 4649 куб.м. 1028 куб.м. 6236 куб.м.
дб, бк, цр, трп, гбр, кгбр.
Процедури за добив на дървесина 137,595.13 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии в обхвата на ТП ДГС Малко Търново. Виж пълна информация
525 ДГС Малко Търново 06.12.2016 12.12.2016 1701-1, 1702-1, 1703-1, 1704-1, 1705-1, 1706-1, 1707-1, 1708-1.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1682 куб.м. 2308 куб.м. 282 куб.м. 3413 куб.м. 3054 куб.м. 1702 куб.м. 12441 куб.м.
чб, бб, дб, бк, цр, мждр, трп,, гбр, здгл.
Процедури за продажба на дървесина 836,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад от ТП ДГС Малко Търново. Виж пълна информация
518 ДГС Малко Търново 06.12.2016 12.12.2016 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3634 куб.м. 1512 куб.м. 318 куб.м. 3252 куб.м. 3771 куб.м. 1665 куб.м. 14575 куб.м.
чб, бб, дб, бк, цр, мждр, трп, лп, гбр, здгл.
Процедури за добив на дървесина 316,031.75 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността - добив на дървесина от горски територии в обхвата на ТП ДГС Малко Търново. Виж пълна информация
382 ДГС Малко Търново 08.11.2016 15.11.2016 Рогов средок/1601-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51.4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 51.4 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 7,936.90 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от ТП ДГС Малко Търново. Виж пълна информация
359 ДГС Малко Търново 24.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части по заявка на възложителя, доставка на автомобилни гуми за зимен и летен сезон за автомобилите собственост на ТП ДГС – Малко Търново. Виж пълна информация
342 ДГС Малко Търново 15.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части по заявка на възложителя, доставка на автомобилни гуми за зимен и летен сезон за автомобилите собственост на ТП ДГС – Малко Търново. Виж пълна информация
Процедура № 342 на ДГС Малко Търново от 15.11.2016 е прекратена!