Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2044 ДГС Малко Търново 12.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МПС, ВКЛЮЧВАЩО ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА МПС, ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АВТОМОБИЛНИ ГУМИ ЗА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МАЛКО ТЪРНОВО“. Виж пълна информация
2040 ДГС Малко Търново 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2025 ДГС Малко Търново 19.04.2018 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 24 куб.м. 5 куб.м. 38 куб.м. 35 куб.м. 18 куб.м. 120 куб.м.
дб, бк, гбр, трп
Процедури за добив на дървесина 2,780.34 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите добив на дървесина от горски територии - обект 1813. Виж пълна информация
2006 ДГС Малко Търново 12.04.2018 1803Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
БК,ГБР, ДР
Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1829 ДГС Малко Търново 07.03.2018 1801 Д Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Звездец, ТП ДГС Кости, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Царево, ТП ДГС Ивайловград и ТП ДЛС Граматиково Виж пълна информация
Процедура № 1829 на ДГС Малко Търново от 07.03.2018 е прекратена!
1803 ДГС Малко Търново 09.02.2018 Събиране на оферти с обява 199,880.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Текущ ремонт на ГАП „ШОПОВЦИ-ВЛАХОВ ДОЛ” с дължина 8 000 м., осигуряващ достъп до обекти, предвидени за ползване на дървесина през 2018г.” в териториалния обхват на ТП ДГС Малко Търново. Виж пълна информация
1752 ДГС Малко Търново 19.01.2018 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 117 куб.м. 36 куб.м. 543 куб.м. 542 куб.м. 268 куб.м. 1526 куб.м.
дб, бк, цр, гбр, трп, лп.
Процедури за добив на дървесина 35,590.12 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина. Виж пълна информация
1751 ДГС Малко Търново 19.01.2018 1808
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 153 куб.м. 24 куб.м. 730 куб.м. 725 куб.м. 365 куб.м. 2043 куб.м.
дб,бк,цр,гбр,трп.
Процедури за добив на дървесина 47,691.49 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите добив на дървесина. Виж пълна информация
1745 ДГС Малко Търново 09.01.2018 1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
91 куб.м. 14 куб.м. 6 куб.м. 654 куб.м. 656 куб.м. 327 куб.м. 1748 куб.м.
дб, бк, цр, гбр, трп.
Процедури за добив на дървесина 41,095.93 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина. Виж пълна информация
1742 ДГС Малко Търново 05.01.2018 1811-1, 1812-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 4 куб.м. 33 куб.м. 923 куб.м. 922 куб.м. 462 куб.м. 2469 куб.м.
дб, бк, цр, гбр, трп.
Процедури за продажба на дървесина 176,264.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина. Виж пълна информация
1741 ДГС Малко Търново 05.01.2018 1811, 1812.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 4 куб.м. 33 куб.м. 923 куб.м. 922 куб.м. 462 куб.м. 2469 куб.м.
дб, бк, гбр, цр.
Процедури за добив на дървесина 54,588.11 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите добив на дървесина. Виж пълна информация
1699 ДГС Малко Търново 22.12.2017 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 2 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 402 куб.м. 101 куб.м. 584 куб.м.
дб, бк, цр, гбр.
Процедури за добив на дървесина 13,949.86 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от обект 1806 Виж пълна информация
1691 ДГС Малко Търново 21.12.2017 1801-1, 1802-1, 1803-1, 1804-1, 1805-1, 1807-1.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
669 куб.м. 956 куб.м. 175 куб.м. 1834 куб.м. 1729 куб.м. 796 куб.м. 6159 куб.м.
дб, бк, цр, гбр, трп, мждр, чб.
Процедури за продажба на дървесина 432,456.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина. Виж пълна информация
1690 ДГС Малко Търново 21.12.2017 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1688 куб.м. 742 куб.м. 254 куб.м. 2368 куб.м. 2324 куб.м. 1161 куб.м. 8537 куб.м.
дб, бк, цр, гбр, чб.
Процедури за добив на дървесина 206,274.43 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина. Виж пълна информация
1615 ДГС Малко Търново 29.11.2017 Събиране на оферти с обява 400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя. Виж пълна информация
1455 ДГС Малко Търново 19.10.2017 1713, "Дядо Войно", отд. 130и
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
82 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 111 куб.м. 330 куб.м. 109 куб.м. 664 куб.м.
дб, бк, цр.
Процедури за добив на дървесина 14,905.31 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обект 1713. Виж пълна информация
1450 ДГС Малко Търново 18.10.2017 1712
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
105 куб.м. 311 куб.м. 10 куб.м. 41 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 468 куб.м.
дб, чб.
Процедури за добив на дървесина 10,291.99 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добив на дървесина от обект 1712. Виж пълна информация
1429 ДГС Малко Търново 13.11.2017 Открита процедура 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МАЛКО ТЪРНОВО" Виж пълна информация
1389 ДГС Малко Търново 19.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
1336 ДГС Малко Търново 31.08.2017 1706-3, 1709-20, 1702-5, 1703-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
192.94 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 192.94 куб.м.
дб, бк
Процедури за продажба на дървесина 61,152.60 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на склад Виж пълна информация