Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2789 ДГС Малко Търново 06.03.2019 1901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10896 куб.м.
дб,бк,цр, гбр и др.
Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина от обект № 1901 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ново Паничарево, ТП ДГС Кости, ТП ДЛС Несебър, ТП ДГС Свиленград, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Елхово и ТП ДГС Царево. Виж пълна информация
2769 ДГС Малко Търново 07.02.2019 1911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
138 куб.м. 5 куб.м. 45 куб.м. 651 куб.м. 649 куб.м. 263 куб.м. 1751 куб.м.
бл, избк, гбр, кгбр, цр.
Процедури за добив на дървесина 41,503.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обект 1911 от горски територии стопанисвани от ТП ДГС Малко Търново. Виж пълна информация
2735 ДГС Малко Търново 20.02.2019 1901Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11932 куб.м.
дб,бк,цр, гбр,бб и др.
Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по категории от обект 1901Д - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Заповед № РД-10-04/10.01.2019г. за откриване на търг с явно наддаване. Виж пълна информация
Процедура № 2735 на ДГС Малко Търново от 20.02.2019 е прекратена!
2616 ДГС Малко Търново 17.12.2018 1905, 1906, 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
896 куб.м. 555 куб.м. 101 куб.м. 1837 куб.м. 1812 куб.м. 899 куб.м. 6100 куб.м.
бб, чб, изгор, избк, бл, цр, гбр, трп, дб, бк.
Процедури за добив на дървесина 150,183.58 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обекти 1905, 1906, 1907. Виж пълна информация
2603 ДГС Малко Търново 13.12.2018 1901-1, 1902-1, 1903-1, 1904-1.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 341 куб.м. 142 куб.м. 1882 куб.м. 1880 куб.м. 1175 куб.м. 5597 куб.м.
изгор, избк, цр, гбр, трп, бл.
Процедури за продажба на дървесина 409,133.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1901-1, 1902-1, 1903-1, 1904-1. Виж пълна информация
2602 ДГС Малко Търново 13.12.2018 1901, 1902, 1903, 1904.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
866 куб.м. 341 куб.м. 142 куб.м. 2373 куб.м. 2373 куб.м. 1184 куб.м. 7279 куб.м.
изгор, избк. бл, цр, гбр. трп
Процедури за добив на дървесина 174,056.95 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите добив на дървесина от обекти 1901, 1902, 1903, 1904. Виж пълна информация
2587 ДГС Малко Търново 10.12.2018 1908, 1909, 1910.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
979 куб.м. 426 куб.м. 112 куб.м. 1696 куб.м. 1666 куб.м. 831 куб.м. 5710 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, мждр, трп, чб, бб.
Процедури за добив на дървесина 134,410.73 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от обекти 1908, 1909, 1910 от ЛФ 2019г. Виж пълна информация
2450 ДГС Малко Търново 19.10.2018 1806-7, 1807-3, 1709-2, 1808-2, 1803-4, 1705-3, 1809-4, 1713-4, 1802-5, 1805-2, 1810-2.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
73.45 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 282.00 куб.м. 300.85 куб.м. 269.10 куб.м. 925.40 куб.м.
дб, цр, бк, чб.
Процедури за продажба на дървесина 68,567.22 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добите дървесина от склад от обекти: 1806-7, 1807-3, 1709-2, 1808-2, 1803-4, 1705-3, 1809-4, 1713-4, 1802-5, 1805-2, 1810-2. Виж пълна информация
2436 ДГС Малко Търново 03.10.2018 Събиране на оферти с обява 1,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДГС Малко Търново, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
2346 ДГС Малко Търново 03.09.2018 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 97 куб.м. 5 куб.м. 820 куб.м. 817 куб.м. 407 куб.м. 2325 куб.м.
дб, бк, цр, гбр, трп.
Процедури за добив на дървесина 52,147.19 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обект 1815. Виж пълна информация
2243 ДГС Малко Търново 16.07.2018 1802-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 283.10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 283.10 куб.м.
ч.б.
Процедури за продажба на дървесина 22,215.85 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на налична дървесина от склад Виж пълна информация
2242 ДГС Малко Търново 16.07.2018 1803-3, 1809-3, 1810-1, 1713-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124.39 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 124.39 куб.м.
цр, дб, бк
Процедури за продажба на дървесина 11,576.55 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на налична дървесина от склад Виж пълна информация
2240 ДГС Малко Търново 16.07.2018 1801-2, 1806-6, 1807-2,
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124.97 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 124.97 куб.м.
дъб
Процедури за продажба на дървесина 32,021.90 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от склад Виж пълна информация
2215 ДГС Малко Търново 09.07.2018 отдели: 231е, 222м, 148ж, 147м, 147н, 101я. Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 11,725.85 лв. без ДДС
Предмет: Отгледни сечи-индивидуално производство на висококачествена дървесина от млади насаждения. Виж пълна информация
2124 ДГС Малко Търново 26.06.2018 Открита процедура 9,868.27 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: МЕХАНИЗИРАНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИМИЦИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ В ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МАЛКО ТЪРНОВО“. Виж пълна информация
2044 ДГС Малко Търново 12.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МПС, ВКЛЮЧВАЩО ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА МПС, ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АВТОМОБИЛНИ ГУМИ ЗА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МАЛКО ТЪРНОВО“. Виж пълна информация
2040 ДГС Малко Търново 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2025 ДГС Малко Търново 19.04.2018 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 24 куб.м. 5 куб.м. 38 куб.м. 35 куб.м. 18 куб.м. 120 куб.м.
дб, бк, гбр, трп
Процедури за добив на дървесина 2,780.34 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите добив на дървесина от горски територии - обект 1813. Виж пълна информация
2006 ДГС Малко Търново 12.04.2018 1803Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
БК,ГБР, ДР
Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1829 ДГС Малко Търново 07.03.2018 1801 Д Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Звездец, ТП ДГС Кости, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Царево, ТП ДГС Ивайловград и ТП ДЛС Граматиково Виж пълна информация
Процедура № 1829 на ДГС Малко Търново от 07.03.2018 е прекратена!