Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1422 ДГС Свиленград 05.10.2017 1713-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22.2 куб.м. 63.2 куб.м. 11.16 куб.м. 0 куб.м. 163.48 куб.м. 0 куб.м. 260.04 куб.м.
благун,цер
Процедури за продажба на дървесина 19,122.48 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на действително добито количество дървесина-ДГТ от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1400 ДГС Свиленград 28.09.2017 1725,1726,1727
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 544 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 544 куб.м.
бял бор , черен бор
Процедури за добив на дървесина 11,918.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1364 ДГС Свиленград 11.09.2017 7 Лесокултурни мероприятия 52,501.20 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовко, залесяване и отглеждане на 110 дка дъбови култури Виж пълна информация
1362 ДГС Свиленград 11.09.2017 6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола
Лесокултурни мероприятия 147,076.49 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на 365 дка тополови култури Виж пълна информация
1282 ДГС Свиленград 15.08.2017 № 1722 , 1723 , 1724 , 1725
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 975 куб.м. 34 куб.м. 1943 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2952 куб.м.
бял бор , черен бор
Продажба на стояща дървесина на корен 67,896.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1146 ДГС Свиленград 30.06.2017 1712-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7.98 куб.м. 15.95 куб.м. 1.1 куб.м. 0 куб.м. 75.07 куб.м. 0 куб.м. 100.1 куб.м.
зимен дъб
Процедури за продажба на дървесина 7,350.84 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добито количество дървесина - ДГТ от обекти на територията на ТП "ДГС Свиленград" Виж пълна информация
1051 ДГС Свиленград 20.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 25,326.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 1051 на ДГС Свиленград от 20.06.2017 е прекратена!
1031 ДГС Свиленград 13.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,110.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана поддръжка на стари минерализовани ивици Виж пълна информация
998 ДГС Свиленград 11.05.2017 1720,1721
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 200 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 883 куб.м. 0 куб.м. 1191 куб.м.
благун,цер
Продажба на стояща дървесина на корен 55,569.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
935 ДГС Свиленград 20.04.2017 Обект № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,095.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на механизирана работа в разсадник Гебран - Обект № 1 Виж пълна информация
934 ДГС Свиленград 20.04.2017 1720,1721
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 200 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 883 куб.м. 0 куб.м. 1191 куб.м.
благун,цер
Продажба на стояща дървесина на корен 55,569.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от Обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 934 на ДГС Свиленград от 20.04.2017 е прекратена!
933 ДГС Свиленград 20.04.2017 1713
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 99 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 450 куб.м. 0 куб.м. 582 куб.м.
благун,цер
Процедури за добив на дървесина 12,456.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
916 ДГС Свиленград 13.04.2017 Обект № 3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,045.79 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на горски култури - Обект № 3 Виж пълна информация
843 ДГС Свиленград 16.03.2017 № 2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 78,763.49 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на 1-годишни горски култури - Обект № 2 Виж пълна информация
842 ДГС Свиленград 16.03.2017 № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,095.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на механизирана работа в разсадник Гебран Виж пълна информация
Процедура № 842 на ДГС Свиленград от 16.03.2017 е прекратена!
821 ДГС Свиленград 14.03.2017 1713
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 299 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 1333 куб.м. 0 куб.м. 1773 куб.м.
дъб, цер
Процедури за добив на дървесина 38,078.10 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 1713 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 821 на ДГС Свиленград от 14.03.2017 е прекратена!
820 ДГС Свиленград 13.03.2017 № 1714,1715,1716,1717,1718,1719
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
246 куб.м. 455 куб.м. 61 куб.м. 71 куб.м. 1825 куб.м. 50 куб.м. 2708 куб.м.
дъб,цер,липа,габър,мъждрян,клен,топола,черен бор,бял бор
Процедури за продажба на дървесина 122,883.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1714,1715,1716,1717,1718,1719 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
819 ДГС Свиленград 13.03.2017 1713
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 200 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 883 куб.м. 0 куб.м. 1213 куб.м.
благун,цер
Процедури за продажба на дървесина 82,726.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина от обект № 1713 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 819 на ДГС Свиленград от 13.03.2017 е прекратена!
776 ДГС Свиленград 15.02.2017 1712
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86 куб.м. 125 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 745 куб.м. 0 куб.м. 975 куб.м.
дъб
Процедури за добив на дървесина 26,812.50 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Свиленград на дейностите сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад, от Обект 1712. Виж пълна информация
713 ДГС Свиленград 08.02.2017 17-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
216 куб.м. 778 куб.м. 57 куб.м. 855 куб.м. 117 куб.м. 0 куб.м. 2023 куб.м.
черен бор,бял бор,дъб,цер
Процедури за добив на дървесина 41,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии общинска собственност на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация