Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2000 ДГС Свиленград 30.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,587.03 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа на нови и ремонт на съществуващи минерализовани ивици Виж пълна информация
1926 ДГС Свиленград 16.03.2018 5 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,095.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград за Обект № 5 - Извършване на механизирани дейности в разсадник "Гебран" Виж пълна информация
1925 ДГС Свиленград 16.03.2018 4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
тп
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,128.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград за Обект № 4 - Отглеждане на тополови култури Виж пълна информация
1900 ДГС Свиленград 12.03.2018 3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 62,145.98 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 3-Отглеждане на 2-годишни горски култури Виж пълна информация
1899 ДГС Свиленград 12.03.2018 2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,119.70 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 2-Отглеждане на 2-годишни горски култури Виж пълна информация
1885 ДГС Свиленград 16.02.2018 1812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 142 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 142 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 3,268.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т Виж пълна информация
1874 ДГС Свиленград 01.03.2018 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,686.12 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград за Обект № 1- попълване на горски култури Виж пълна информация
1872 ДГС Свиленград 02.03.2018 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 98 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 588 куб.м.
здб,бл,цр
Процедури за добив на дървесина 13,524.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект 1806 Виж пълна информация
1871 ДГС Свиленград 02.03.2018 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
96 куб.м. 43 куб.м. 1 куб.м. 205 куб.м. 95 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м.
тп
Продажба на стояща дървесина на корен 17,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 1811 Виж пълна информация
1862 ДГС Свиленград 26.02.2018 1804,1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
223 куб.м. 822 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 4341 куб.м. 0 куб.м. 5513 куб.м.
зимен дъб,благун,цер,габър,мъждрян,липа
Процедури за добив на дървесина 126,800.50 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч в горски насаждения,разкройване на сортименти,извоз до временен склад от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград, съгл.чл.115 от ЗГ Виж пълна информация
1822 ДГС Свиленград 16.02.2018 18-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
78 куб.м. 735 куб.м. 81 куб.м. 788 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 1696 куб.м.
чб, бб,лп
Процедури за продажба на дървесина 94,150.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от Обект 18-1 ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1821 ДГС Свиленград 16.02.2018 18-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 741 куб.м. 82 куб.м. 788 куб.м. 86 куб.м. 0 куб.м. 1778 куб.м.
чб, бб,цр,бл,лп
Процедури за добив на дървесина 35,965.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч в горски насаждения,разкройване на сортименти,извоз до временен склад от Обект 18-1 ОГТ на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1811 ДГС Свиленград 12.02.2018 1807,1808,1809,1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
156 куб.м. 356 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 2822 куб.м. 0 куб.м. 3371 куб.м.
зимен дъб,благун,цер,габър,мъждрян,липа
Процедури за продажба на дървесина 245,520.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина - ДГТ от Обекти 1807-1810 на територията на ДГС Свиленград Виж пълна информация
1810 ДГС Свиленград 12.02.2018 1807,1808,1809,1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
156 куб.м. 356 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 2822 куб.м. 0 куб.м. 3371 куб.м.
зимен дъб,благун,цер,габър,мъждрян,липа
Процедури за добив на дървесина 77,533.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина,разкройване на сортименти и извоз до временен склад от Обект № 1807-1810 ДГТ на територията на ДГС Свиленград Виж пълна информация
1809 ДГС Свиленград 12.02.2018 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 98 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 588 куб.м.
здб,бл,цр
Процедури за добив на дървесина 13,524.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина,разкройване на сортименти и извоз до временен склад от Обект № 1806 ДГТ на територията на ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 1809 на ДГС Свиленград от 12.02.2018 е прекратена!
1788 ДГС Свиленград 01.02.2018 1804 и 1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
223 куб.м. 822 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 4341 куб.м. 0 куб.м. 5513 куб.м.
здб,бл,цр,гбр,мждр,лп
Продажба на стояща дървесина на корен 252,738.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ от обекти в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 1788 на ДГС Свиленград от 01.02.2018 е прекратена!
1774 ДГС Свиленград 11.01.2018 1803
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 631 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 1483 куб.м. 0 куб.м. 2183 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 50,209.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т.1 Виж пълна информация
1755 ДГС Свиленград 19.01.2018 1802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 1063 куб.м. 0 куб.м. 1204 куб.м.
бл,цр,мждр,гбр
Процедури за добив на дървесина 26,516.20 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1754 ДГС Свиленград 19.01.2018 1802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 1063 куб.м. 0 куб.м. 1204 куб.м.
бл,цр,мждр,гбр
Процедури за продажба на дървесина 82,154.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1739 ДГС Свиленград 08.01.2018 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
136 куб.м. 445 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 1258 куб.м. 0 куб.м. 1889 куб.м.
благун,цер,габър,мъждрян,липа
Продажба на стояща дървесина на корен 86,501.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1801 в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация