Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1788 ДГС Свиленград 01.02.2018 1804 и 1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
223 куб.м. 822 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 4341 куб.м. 0 куб.м. 5513 куб.м.
здб,бл,цр,гбр,мждр,лп
Продажба на стояща дървесина на корен 252,738.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ от обекти в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1774 ДГС Свиленград 11.01.2018 1803
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 631 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 1483 куб.м. 0 куб.м. 2183 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 50,209.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т.1 Виж пълна информация
1755 ДГС Свиленград 19.01.2018 1802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 1063 куб.м. 0 куб.м. 1204 куб.м.
бл,цр,мждр,гбр
Процедури за добив на дървесина 26,516.20 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1754 ДГС Свиленград 19.01.2018 1802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 1063 куб.м. 0 куб.м. 1204 куб.м.
бл,цр,мждр,гбр
Процедури за продажба на дървесина 82,154.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1739 ДГС Свиленград 08.01.2018 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
136 куб.м. 445 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 1258 куб.м. 0 куб.м. 1889 куб.м.
благун,цер,габър,мъждрян,липа
Продажба на стояща дървесина на корен 86,501.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1801 в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1718 ДГС Свиленград 29.12.2017 1728
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56.27 куб.м. 85.15 куб.м. 10.76 куб.м. 0 куб.м. 401.16 куб.м. 0 куб.м. 553.33 куб.м.
здб
Продажба на стояща дървесина на корен 26,081.52 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1728 на територията на ТП ДГС Свиленград - ДГТ Виж пълна информация
1524 ДГС Свиленград 08.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 38,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група Виж пълна информация
1489 ДГС Свиленград 16.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Осигуряване охрана с помощта на сигнално-охранителна техника(СОТ),включваща проектиране,доставка,монтиране и поддръжка на обекти в ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1476 ДГС Свиленград 19.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП ДГС Свиленград, предвидени в Наредба № 3 / 1987г. Виж пълна информация
1422 ДГС Свиленград 05.10.2017 1713-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22.2 куб.м. 63.2 куб.м. 11.16 куб.м. 0 куб.м. 163.48 куб.м. 0 куб.м. 260.04 куб.м.
благун,цер
Процедури за продажба на дървесина 19,122.48 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на действително добито количество дървесина-ДГТ от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1400 ДГС Свиленград 28.09.2017 1725,1726,1727
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 544 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 544 куб.м.
бял бор , черен бор
Процедури за добив на дървесина 11,918.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1364 ДГС Свиленград 11.09.2017 7 Лесокултурни мероприятия 52,501.20 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовко, залесяване и отглеждане на 110 дка дъбови култури Виж пълна информация
1362 ДГС Свиленград 11.09.2017 6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола
Лесокултурни мероприятия 147,076.49 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на 365 дка тополови култури Виж пълна информация
1282 ДГС Свиленград 15.08.2017 № 1722 , 1723 , 1724 , 1725
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 975 куб.м. 34 куб.м. 1943 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2952 куб.м.
бял бор , черен бор
Продажба на стояща дървесина на корен 67,896.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1146 ДГС Свиленград 30.06.2017 1712-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7.98 куб.м. 15.95 куб.м. 1.1 куб.м. 0 куб.м. 75.07 куб.м. 0 куб.м. 100.1 куб.м.
зимен дъб
Процедури за продажба на дървесина 7,350.84 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добито количество дървесина - ДГТ от обекти на територията на ТП "ДГС Свиленград" Виж пълна информация
1051 ДГС Свиленград 20.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 25,326.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 1051 на ДГС Свиленград от 20.06.2017 е прекратена!
1031 ДГС Свиленград 13.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,110.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана поддръжка на стари минерализовани ивици Виж пълна информация
998 ДГС Свиленград 11.05.2017 1720,1721
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 200 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 883 куб.м. 0 куб.м. 1191 куб.м.
благун,цер
Продажба на стояща дървесина на корен 55,569.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
935 ДГС Свиленград 20.04.2017 Обект № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,095.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на механизирана работа в разсадник Гебран - Обект № 1 Виж пълна информация
934 ДГС Свиленград 20.04.2017 1720,1721
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 200 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 883 куб.м. 0 куб.м. 1191 куб.м.
благун,цер
Продажба на стояща дървесина на корен 55,569.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от Обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 934 на ДГС Свиленград от 20.04.2017 е прекратена!