Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1524 ДГС Свиленград 08.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 38,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група Виж пълна информация
1489 ДГС Свиленград 16.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Осигуряване охрана с помощта на сигнално-охранителна техника(СОТ),включваща проектиране,доставка,монтиране и поддръжка на обекти в ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1476 ДГС Свиленград 19.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП ДГС Свиленград, предвидени в Наредба № 3 / 1987г. Виж пълна информация
1422 ДГС Свиленград 05.10.2017 1713-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22.2 куб.м. 63.2 куб.м. 11.16 куб.м. 0 куб.м. 163.48 куб.м. 0 куб.м. 260.04 куб.м.
благун,цер
Процедури за продажба на дървесина 19,122.48 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на действително добито количество дървесина-ДГТ от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1400 ДГС Свиленград 28.09.2017 1725,1726,1727
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 544 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 544 куб.м.
бял бор , черен бор
Процедури за добив на дървесина 11,918.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1364 ДГС Свиленград 11.09.2017 7 Лесокултурни мероприятия 52,501.20 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовко, залесяване и отглеждане на 110 дка дъбови култури Виж пълна информация
1362 ДГС Свиленград 11.09.2017 6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола
Лесокултурни мероприятия 147,076.49 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на 365 дка тополови култури Виж пълна информация
1282 ДГС Свиленград 15.08.2017 № 1722 , 1723 , 1724 , 1725
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 975 куб.м. 34 куб.м. 1943 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2952 куб.м.
бял бор , черен бор
Продажба на стояща дървесина на корен 67,896.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1146 ДГС Свиленград 30.06.2017 1712-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7.98 куб.м. 15.95 куб.м. 1.1 куб.м. 0 куб.м. 75.07 куб.м. 0 куб.м. 100.1 куб.м.
зимен дъб
Процедури за продажба на дървесина 7,350.84 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добито количество дървесина - ДГТ от обекти на територията на ТП "ДГС Свиленград" Виж пълна информация
1051 ДГС Свиленград 20.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 25,326.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 1051 на ДГС Свиленград от 20.06.2017 е прекратена!
1031 ДГС Свиленград 13.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,110.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана поддръжка на стари минерализовани ивици Виж пълна информация
998 ДГС Свиленград 11.05.2017 1720,1721
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 200 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 883 куб.м. 0 куб.м. 1191 куб.м.
благун,цер
Продажба на стояща дървесина на корен 55,569.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
935 ДГС Свиленград 20.04.2017 Обект № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,095.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на механизирана работа в разсадник Гебран - Обект № 1 Виж пълна информация
934 ДГС Свиленград 20.04.2017 1720,1721
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 200 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 883 куб.м. 0 куб.м. 1191 куб.м.
благун,цер
Продажба на стояща дървесина на корен 55,569.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от Обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 934 на ДГС Свиленград от 20.04.2017 е прекратена!
933 ДГС Свиленград 20.04.2017 1713
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 99 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 450 куб.м. 0 куб.м. 582 куб.м.
благун,цер
Процедури за добив на дървесина 12,456.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
916 ДГС Свиленград 13.04.2017 Обект № 3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 4,045.79 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на горски култури - Обект № 3 Виж пълна информация
843 ДГС Свиленград 16.03.2017 № 2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 78,763.49 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на 1-годишни горски култури - Обект № 2 Виж пълна информация
842 ДГС Свиленград 16.03.2017 № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,095.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на механизирана работа в разсадник Гебран Виж пълна информация
Процедура № 842 на ДГС Свиленград от 16.03.2017 е прекратена!
821 ДГС Свиленград 14.03.2017 1713
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 299 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 1333 куб.м. 0 куб.м. 1773 куб.м.
дъб, цер
Процедури за добив на дървесина 38,078.10 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за добив на дървесина от обект № 1713 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 821 на ДГС Свиленград от 14.03.2017 е прекратена!
820 ДГС Свиленград 13.03.2017 № 1714,1715,1716,1717,1718,1719
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
246 куб.м. 455 куб.м. 61 куб.м. 71 куб.м. 1825 куб.м. 50 куб.м. 2708 куб.м.
дъб,цер,липа,габър,мъждрян,клен,топола,черен бор,бял бор
Процедури за продажба на дървесина 122,883.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 1714,1715,1716,1717,1718,1719 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация