Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2476 ДГС Свиленград 22.11.2018 Открита процедура 3,760.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника - компютри, принтери, скенери, копирни машини, UPS устройства за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
2464 ДГС Свиленград 09.10.2018 1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 379 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 383 куб.м.
чб,бб,бл
Процедури за добив на дървесина 8,426.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т Виж пълна информация
2454 ДГС Свиленград 19.10.2018 Събиране на оферти с обява 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите предвидени в Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците Виж пълна информация
2403 ДГС Свиленград 11.09.2018 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 91 куб.м. 1 куб.м. 678 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 770 куб.м.
чб,бб
Процедури за добив на дървесина 16,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т Виж пълна информация
2380 ДГС Свиленград 09.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за МПС за срок 24 месеца Виж пълна информация
Процедура № 2380 на ДГС Свиленград от 09.10.2018 е прекратена!
2315 ДГС Свиленград 20.08.2018 обект № 9 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 145,883.81 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка,залесяване и отглеждане тополови култури - обект № 9 на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
2270 ДГС Свиленград 06.08.2018 Публично състезание 7,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Косене на пасища с обща площ 911,1 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 2270 на ДГС Свиленград от 06.08.2018 е прекратена!
2159 ДГС Свиленград 05.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,587.03 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа на нови и ремонт на съществуващи минерализовани ивици Виж пълна информация
2151 ДГС Свиленград 09.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП ДГС Свиленград - 24 месеца Виж пълна информация
2130 ДГС Свиленград 01.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почвата и др. за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
Процедура № 2130 на ДГС Свиленград от 01.06.2018 е прекратена!
2129 ДГС Свиленград 01.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и други необходими бланки по задание Виж пълна информация
2000 ДГС Свиленград 30.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,587.03 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа на нови и ремонт на съществуващи минерализовани ивици Виж пълна информация
Процедура № 2000 на ДГС Свиленград от 30.04.2018 е прекратена!
1926 ДГС Свиленград 16.03.2018 5 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,095.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград за Обект № 5 - Извършване на механизирани дейности в разсадник "Гебран" Виж пълна информация
1925 ДГС Свиленград 16.03.2018 4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
тп
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,128.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград за Обект № 4 - Отглеждане на тополови култури Виж пълна информация
1900 ДГС Свиленград 12.03.2018 3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 62,145.98 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 3-Отглеждане на 2-годишни горски култури Виж пълна информация
1899 ДГС Свиленград 12.03.2018 2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,119.70 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград-Обект 2-Отглеждане на 2-годишни горски култури Виж пълна информация
1885 ДГС Свиленград 16.02.2018 1812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 142 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 142 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 3,268.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т Виж пълна информация
1874 ДГС Свиленград 01.03.2018 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,686.12 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград за Обект № 1- попълване на горски култури Виж пълна информация
1872 ДГС Свиленград 02.03.2018 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 98 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 588 куб.м.
здб,бл,цр
Процедури за добив на дървесина 13,524.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект 1806 Виж пълна информация
1871 ДГС Свиленград 02.03.2018 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
96 куб.м. 43 куб.м. 1 куб.м. 205 куб.м. 95 куб.м. 0 куб.м. 440 куб.м.
тп
Продажба на стояща дървесина на корен 17,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 1811 Виж пълна информация