Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3132 ДГС Сливен 07.06.2019 1938 и 1939
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
89 куб.м. 3 куб.м. 31 куб.м. 698 куб.м. 473 куб.м. 420 куб.м. 1714 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 71,167.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3110 ДГС Сливен 04.06.2019 19-15 и 19-16
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
482 куб.м. 24 куб.м. 38 куб.м. 1942 куб.м. 1370 куб.м. 1301 куб.м. 5157 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 346,628.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3102 ДГС Сливен 30.05.2019 1935 и 1936
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
174 куб.м. 62 куб.м. 13 куб.м. 1213 куб.м. 810 куб.м. 240 куб.м. 2512 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 103,576.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3101 ДГС Сливен 30.05.2019 19-14
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 203 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 17,223.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3097 ДГС Сливен 29.05.2019 19-13
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 1 куб.м. 12 куб.м. 205 куб.м. 147 куб.м. 359 куб.м. 740 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 49,908.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3096 ДГС Сливен 29.05.2019 19-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 2,442.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3088 ДГС Сливен 12.06.2019 Обект № ЛКМ 201901 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,224.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари – поддръжка на съществуващи минерализовани ивици, почистване на лесокултурни прегради и направа на противопожарна просека на територията на ТП ДГС Сливен” Виж пълна информация
3064 ДГС Сливен 04.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,940.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство – механизирано почистване на поляни с обща площ 198 дка на територията на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
3004 ДГС Сливен 22.04.2019 23.04.2019 Събиране на оферти с обява 3,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на фирма извършваща геодезическо заснемане на имоти от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен за срок от 12 месеца”. Виж пълна информация
3002 ДГС Сливен 24.04.2019 19-11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 1 куб.м. 12 куб.м. 205 куб.м. 147 куб.м. 359 куб.м. 740 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 49,908.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 3002 на ДГС Сливен от 24.04.2019 е прекратена!
2985 ДГС Сливен 18.04.2019 19-10
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
207 куб.м. 12 куб.м. 15 куб.м. 851 куб.м. 576 куб.м. 569 куб.м. 2230 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 154,058.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2980 ДГС Сливен 18.04.2019 1931, 1932, 1933
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
172 куб.м. 3 куб.м. 12 куб.м. 1227 куб.м. 859 куб.м. 463 куб.м. 2737 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 71,150.09 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2951 ДГС Сливен 12.04.2019 1930
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
207 куб.м. 12 куб.м. 15 куб.м. 1111 куб.м. 792 куб.м. 568 куб.м. 2705 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 70,311.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2933 ДГС Сливен 05.04.2019 1928 и 1929
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
275 куб.м. 12 куб.м. 23 куб.м. 1199 куб.м. 900 куб.м. 733 куб.м. 3142 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 81,690.94 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2873 ДГС Сливен 15.03.2019 19-8 и 19-9
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 1 куб.м. 12 куб.м. 274 куб.м. 187 куб.м. 693 куб.м. 1190 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 80,431.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2872 ДГС Сливен 15.03.2019 1925, 1926 и 1927
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
441 куб.м. 13 куб.м. 35 куб.м. 2246 куб.м. 1613 куб.м. 1486 куб.м. 5834 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 151,694.97 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2846 ДГС Сливен 07.03.2019 1924
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 145 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 215 куб.м.
иглолистна
Продажба на стояща дървесина на корен 6,665.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2833 ДГС Сливен 05.03.2019 1923
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 7 куб.м. 2 куб.м. 324 куб.м. 204 куб.м. 0 куб.м. 575 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 14,958.13 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2832 ДГС Сливен 05.03.2019 06.03.2019 19-6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 7 куб.м. 2 куб.м. 139 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 274 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 18,410.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2820 ДГС Сливен 27.02.2019 1903Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8646 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти и категории от обект 1903Ц- горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тича, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Котел, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация