Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1424 ДГС Сливен 27.10.2017 02.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,604.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка чрез покупка на пшеница, царевица и ечемик за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка чрез покупка на балирано сено за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” Виж пълна информация
1423 ДГС Сливен 09.10.2017 10.10.2017 11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 213 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м.
Широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 13,886.50 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2017 г. на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
1418 ДГС Сливен 09.10.2017 10.10.2017 10
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 14 куб.м. 314 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 328 куб.м.
широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 19,680.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2017 г. на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
1417 ДГС Сливен 03.10.2017 04.10.2017 1751
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 6 куб.м. 9 куб.м. 433 куб.м. 898 куб.м. 436 куб.м. 1828 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 68,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1394 ДГС Сливен 26.09.2017 1748
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 6 куб.м. 9 куб.м. 433 куб.м. 898 куб.м. 436 куб.м. 1828 куб.м.
Широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 68,743.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 1394 на ДГС Сливен от 26.09.2017 е прекратена!
1359 ДГС Сливен 11.09.2017 12.09.2017 1747
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 14 куб.м. 514.20 куб.м. 342.80 куб.м. 0 куб.м. 871 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за добив на дървесина 20,904.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен" Виж пълна информация
1350 ДГС Сливен 11.09.2017 12.09.2017 1744, 1745 и 1746
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
27 куб.м. 1 куб.м. 3 куб.м. 936 куб.м. 1135 куб.м. 0 куб.м. 2102 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за добив на дървесина 50,458.61 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен" Виж пълна информация
1338 ДГС Сливен 01.09.2017 03.09.2017 1743
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 268 куб.м. 68 куб.м. 0 куб.м. 341 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 10,988.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 1338 на ДГС Сливен от 01.09.2017 е прекратена!
1334 ДГС Сливен 31.08.2017 01.09.2017 9
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 1 куб.м. 1 куб.м. 332 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 344 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 20,835.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2017 г. на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
1329 ДГС Сливен 30.08.2017 31.08.2017 ОБЕКТ№ ЛКД Изораване Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 750.00 лв. без ДДС
Предмет: „Подготовка на почва за залесяване - изораване на територията на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
1326 ДГС Сливен 30.08.2017 31.08.2017 1741
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
647 куб.м. 14 куб.м. 39 куб.м. 747 куб.м. 542 куб.м. 473 куб.м. 2462 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 110,056.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 1326 на ДГС Сливен от 30.08.2017 е прекратена!
1286 ДГС Сливен 15.08.2017 16.08.2017 1739 и 1740
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 1 куб.м. 15 куб.м. 946.80 куб.м. 980.20 куб.м. 0 куб.м. 1953 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за добив на дървесина 46,880.62 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен" Виж пълна информация
Процедура № 1286 на ДГС Сливен от 15.08.2017 е прекратена!
1254 ДГС Сливен 08.08.2017 09.08.2017 ОБЕКТ № ЛКМ Поливане 2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 9,406.92 лв. без ДДС
Предмет: „Поливане на тополови фиданки на територията на ТП ДГС „Сливен” Виж пълна информация
1249 ДГС Сливен 08.08.2017 09.08.2017 8
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 436 куб.м. 491 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 31,757.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозно количество дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2017 г. на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
Процедура № 1249 на ДГС Сливен от 08.08.2017 е прекратена!
1227 ДГС Сливен 01.08.2017 02.08.2017 1734
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 1 куб.м. 1 куб.м. 343 куб.м. 141 куб.м. 0 куб.м. 488 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 16,306.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1226 ДГС Сливен 01.08.2017 02.08.2017 1737
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
647 куб.м. 14 куб.м. 39 куб.м. 747 куб.м. 542 куб.м. 473 куб.м. 2462 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 11,056.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
Процедура № 1226 на ДГС Сливен от 01.08.2017 е прекратена!
1225 ДГС Сливен 01.08.2017 02.08.2017 1735, 1736 и 1738
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 8 куб.м. 24 куб.м. 890.86 куб.м. 1583.60 куб.м. 435.54 куб.м. 3002 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за добив на дървесина 71,999.35 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен" Виж пълна информация
1202 ДГС Сливен 07.07.2017 Договаряне без предварително обявление 171,120.12 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на горива за нуждите на автомобилния парк на ТП ДГС Сливен за срок от 24 месеца Виж пълна информация
1181 ДГС Сливен 12.07.2017 13.07.2017 1730, 1731 и 1732
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
802 куб.м. 33 куб.м. 106 куб.м. 2323 куб.м. 1635 куб.м. 1210 куб.м. 6109 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 248,742.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1180 ДГС Сливен 12.07.2017 13.07.2017 1729
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
141 куб.м. 2 куб.м. 19 куб.м. 675 куб.м. 452 куб.м. 250 куб.м. 1539 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 60,681.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2017 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация