Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2267 ДГС Карнобат 13.07.2018 11818
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
313 куб.м. 327 куб.м. 13 куб.м. 413 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 1084 куб.м.
игл,шир
Процедури за добив на дървесина 25,681.75 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11818 Виж пълна информация
2225 ДГС Карнобат 22.06.2018 11817
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 637 куб.м. 0 куб.м. 641 куб.м.
бл, цр
Процедури за добив на дървесина 13,739.49 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 11817, отд. 100к, 1186е на територията на ТП ДГС Карнобат. Виж пълна информация
2214 ДГС Карнобат 26.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,315.16 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на механизирана поддръжка на същестуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП ДГС Карнобат Виж пълна информация
2207 ДГС Карнобат 18.06.2018 11816
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
79 куб.м. 663 куб.м. 7 куб.м. 432 куб.м. 53 куб.м. 000 куб.м. 1234 куб.м.
бб, чб, бл, цр
Процедури за добив на дървесина 29,016.94 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП"ДГС Карнобат" на дейностите:"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 11816, отд. 1203"а", 1203"и" на територията на ТП ДГС КарноБат Виж пълна информация
2166 ДГС Карнобат 05.06.2018 11815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 66 куб.м. 1 куб.м. 415 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 565 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 13,043.06 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11815 Виж пълна информация
2158 ДГС Карнобат 30.05.2018 1818
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 631.33 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1818 - отд. 373 k; 374 а; 374 ж; 374 и , ОГТ Виж пълна информация
2145 ДГС Карнобат 08.06.2018 11813; 11814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 755 куб.м. 534 куб.м. 2 куб.м. 1298 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 28,649.96 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11813,отд. 1201 а ; обект № 11814,отд. 1201 д, ДГТ Виж пълна информация
2144 ДГС Карнобат 08.06.2018 1816
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 15 куб.м. 8 куб.м. 1684 куб.м. 154 куб.м. 0 куб.м. 1875 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 39,083.08 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1816,отд. 308 з; 321 в,е; 331 л, ОГТ Виж пълна информация
2097 ДГС Карнобат 16.05.2018 1718-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14.79 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14.79 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 1,376.75 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1718-3 Виж пълна информация
2086 ДГС Карнобат 27.04.2018 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
89 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 192 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 4,610.75 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1815 Виж пълна информация
2082 ДГС Карнобат 26.04.2018 11811 ; 11812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
87 куб.м. 252 куб.м. 14 куб.м. 455 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 851 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 19,727.67 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11811 ; обект 11812 Виж пълна информация
2078 ДГС Карнобат 09.05.2018 1731
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 455 куб.м. 680 куб.м. 0 куб.м. 1135 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 23,573.95 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1731,отд. 309 а;в;г, ОГТ Виж пълна информация
2068 ДГС Карнобат 19.04.2018 1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 203 куб.м. 194 куб.м. 0 куб.м. 401 куб.м.
игл; шир
Процедури за добив на дървесина 8,341.98 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1814 - отд. 314 а; 314 б, ОГТ Виж пълна информация
2052 ДГС Карнобат 27.04.2018 1808
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1671 куб.м. 193 куб.м. 87 куб.м. 1348 куб.м. 2106 куб.м. 8 куб.м. 5414 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 263,326.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1808 , подотд.: 2а, 4в, 7е,ж, 24д, 25б, 1011-а,г,д, 1116е, 1117д, от ДГТ в териториалния обхват на ТП „ДГС - Карнобат” Виж пълна информация
2005 ДГС Карнобат 12.04.2018 1803Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
БК,ГБР, ДР
Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1987 ДГС Карнобат 11.04.2018 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 758 куб.м. 0 куб.м. 758 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 15,743.66 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1813, отд. 326 в; 327 б,г, ОГТ Виж пълна информация
1972 ДГС Карнобат 03.04.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 8,407.00 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане и поливане на горски култури на територията на ТП ДГС - Карнобат Виж пълна информация
1965 ДГС Карнобат 13.03.2018 1812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 167 куб.м. 250 куб.м. 0 куб.м. 417 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 8,661.09 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1812 - отд. 408 б Виж пълна информация
1901 ДГС Карнобат 12.03.2018 11803-3 ; 11806-2 ; 1807-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
182.15 куб.м. 166.29 куб.м. 0 куб.м. 348.32 куб.м. 55.62 куб.м. 0 куб.м. 752.38 куб.м.
шир; игл
Процедури за продажба на дървесина 51,705.43 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 11803-3, Обект 11806-2, Обект 1807-3 Виж пълна информация
1881 ДГС Карнобат 14.02.2018 1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 101 куб.м. 0 куб.м. 101 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 2,198.77 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1809 - отд. 321 к; 318 е Виж пълна информация