Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2078 ДГС Карнобат 09.05.2018 1731
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 455 куб.м. 680 куб.м. 0 куб.м. 1135 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 23,573.95 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1731,отд. 309 а;в;г, ОГТ Виж пълна информация
2068 ДГС Карнобат 19.04.2018 1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 203 куб.м. 194 куб.м. 0 куб.м. 401 куб.м.
игл; шир
Процедури за добив на дървесина 8,341.98 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1814 - отд. 314 а; 314 б, ОГТ Виж пълна информация
2052 ДГС Карнобат 27.04.2018 1808
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1671 куб.м. 193 куб.м. 87 куб.м. 1348 куб.м. 2106 куб.м. 8 куб.м. 5414 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 263,326.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1808 , подотд.: 2а, 4в, 7е,ж, 24д, 25б, 1011-а,г,д, 1116е, 1117д, от ДГТ в териториалния обхват на ТП „ДГС - Карнобат” Виж пълна информация
2005 ДГС Карнобат 12.04.2018 1803Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
БК,ГБР, ДР
Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1987 ДГС Карнобат 11.04.2018 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 758 куб.м. 0 куб.м. 758 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 15,743.66 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1813, отд. 326 в; 327 б,г, ОГТ Виж пълна информация
1972 ДГС Карнобат 03.04.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 8,407.00 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане и поливане на горски култури на територията на ТП ДГС - Карнобат Виж пълна информация
1965 ДГС Карнобат 13.03.2018 1812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 167 куб.м. 250 куб.м. 0 куб.м. 417 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 8,661.09 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1812 - отд. 408 б Виж пълна информация
1901 ДГС Карнобат 12.03.2018 11803-3 ; 11806-2 ; 1807-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
182.15 куб.м. 166.29 куб.м. 0 куб.м. 348.32 куб.м. 55.62 куб.м. 0 куб.м. 752.38 куб.м.
шир; игл
Процедури за продажба на дървесина 51,705.43 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 11803-3, Обект 11806-2, Обект 1807-3 Виж пълна информация
1881 ДГС Карнобат 14.02.2018 1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 101 куб.м. 0 куб.м. 101 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 2,198.77 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1809 - отд. 321 к; 318 е Виж пълна информация
1879 ДГС Карнобат 02.03.2018 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 150 куб.м. 226 куб.м. 0 куб.м. 376 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 7,809.52 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1810, отд. 408 т, ОГТ Виж пълна информация
1869 ДГС Карнобат 15.02.2018 11807 ; 11810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 275 куб.м. 14 куб.м. 283 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 688 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 16,263.73 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11807 ; обект 11810 Виж пълна информация
1854 ДГС Карнобат 21.02.2018 11809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
647 куб.м. 17 куб.м. 29 куб.м. 383 куб.м. 596 куб.м. 34 куб.м. 1706 куб.м.
бк, яв, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 84,254.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 11809 от ДГТ в района на ТП ДГС Карнобат, ЛФ 2018г. Виж пълна информация
Процедура № 1854 на ДГС Карнобат от 21.02.2018 е прекратена!
1836 ДГС Карнобат 07.03.2018 1802 Д Дългосрочни договори 737,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Твърдица, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Мъглиж, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Стара река и ТП ДГС Котел Виж пълна информация
1766 ДГС Карнобат 10.01.2018 1807
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 355 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 987 куб.м. 0 куб.м. 3396 куб.м.
игл, шир
Процедури за продажба на дървесина 73,656.47 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1807 - отд. 68 д; 71 в, ж,; 72 б, г, з; 73 г, д, ж, н, к, м; 252 з; 259 а; 257 ж; 165 з Виж пълна информация
1750 ДГС Карнобат 19.01.2018 1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
105 куб.м. 209 куб.м. 8 куб.м. 492 куб.м. 493 куб.м. 0 куб.м. 1307 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 28,364.89 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1805, отд. 124-д, з, к, м; 125-е, з. Виж пълна информация
1747 ДГС Карнобат 15.01.2018 1727-5 ; 11713-7
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
270.23 куб.м. 105.08 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 375.31 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 27,888.97 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1727-5, Обект 11713-7 Виж пълна информация
1736 ДГС Карнобат 19.12.2017 1734
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 302 куб.м. 453 куб.м. 0 куб.м. 755 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 15,681.35 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1734 - отд.318 г; 408 т Виж пълна информация
1732 ДГС Карнобат 19.12.2017 11717 ; 1733
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
204 куб.м. 56 куб.м. 4 куб.м. 896 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1171 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 27,061.66 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11717; обект 1733 Виж пълна информация
1727 ДГС Карнобат 13.12.2017 1732
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 231 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 577 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 11,984.29 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1732 - отд.321 з Виж пълна информация
1700 ДГС Карнобат 28.12.2017 1705-14; 1718-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42.60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 22.22 куб.м. 64.82 куб.м.
бк, дб
Процедури за продажба на дървесина 4,939.67 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1705-14, Обект 1718-3 Виж пълна информация
Процедура № 1700 на ДГС Карнобат от 28.12.2017 е прекратена!