Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1766 ДГС Карнобат 10.01.2018 1807
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 355 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 987 куб.м. 0 куб.м. 3396 куб.м.
игл, шир
Процедури за продажба на дървесина 73,656.47 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1807 - отд. 68 д; 71 в, ж,; 72 б, г, з; 73 г, д, ж, н, к, м; 252 з; 259 а; 257 ж; 165 з Виж пълна информация
1750 ДГС Карнобат 19.01.2018 1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
105 куб.м. 209 куб.м. 8 куб.м. 492 куб.м. 493 куб.м. 0 куб.м. 1307 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 28,364.89 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1805, отд. 124-д, з, к, м; 125-е, з. Виж пълна информация
1747 ДГС Карнобат 15.01.2018 1727-5 ; 11713-7
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
270.23 куб.м. 105.08 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 375.31 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 27,888.97 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1727-5, Обект 11713-7 Виж пълна информация
1736 ДГС Карнобат 19.12.2017 1734
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 302 куб.м. 453 куб.м. 0 куб.м. 755 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 15,681.35 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1734 - отд.318 г; 408 т Виж пълна информация
1732 ДГС Карнобат 19.12.2017 11717 ; 1733
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
204 куб.м. 56 куб.м. 4 куб.м. 896 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1171 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 27,061.66 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11717; обект 1733 Виж пълна информация
1727 ДГС Карнобат 13.12.2017 1732
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 231 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 577 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 11,984.29 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1732 - отд.321 з Виж пълна информация
1700 ДГС Карнобат 28.12.2017 1705-14; 1718-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
42.60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 22.22 куб.м. 64.82 куб.м.
бк, дб
Процедури за продажба на дървесина 4,939.67 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1705-14, Обект 1718-3 Виж пълна информация
Процедура № 1700 на ДГС Карнобат от 28.12.2017 е прекратена!
1686 ДГС Карнобат 20.12.2017 1727-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
166.42 куб.м. 86.45 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 252.87 куб.м.
чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 18,542.30 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1727-4 Виж пълна информация
1657 ДГС Карнобат 14.12.2017 11806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 375 куб.м. 251 куб.м. 0 куб.м. 648 куб.м.
бл, цр
Процедури за добив на дървесина 14,328.88 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11806, отд. 1187-г. Виж пълна информация
1656 ДГС Карнобат 14.12.2017 11803
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 671 куб.м. 458 куб.м. 0 куб.м. 1143 куб.м.
бл, цр
Процедури за добив на дървесина 25,188.33 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11803, отд. 1262-а, б. Виж пълна информация
1655 ДГС Карнобат 13.12.2017 1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
105 куб.м. 209 куб.м. 8 куб.м. 492 куб.м. 493 куб.м. 0 куб.м. 1307 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 28,364.89 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1805, отд. 124-д, з, к, м; 125-е, з. Виж пълна информация
Процедура № 1655 на ДГС Карнобат от 13.12.2017 е прекратена!
1654 ДГС Карнобат 13.12.2017 1804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 128 куб.м. 2 куб.м. 311 куб.м. 515 куб.м. 0 куб.м. 1017 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 21,869.22 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1804, отд. 135-д, ж, з, и; 138-а; 139-а; 142-а. Виж пълна информация
1651 ДГС Карнобат 13.12.2017 1802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
98 куб.м. 198 куб.м. 14 куб.м. 679 куб.м. 1526 куб.м. 9 куб.м. 2524 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 54,171.37 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1802, отд. 138-з; 139-в, д; 140-д, е, ж; 146-е, к; 147 з, и; 232- и, к, л. Виж пълна информация
1648 ДГС Карнобат 13.12.2017 11801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
105 куб.м. 42 куб.м. 12 куб.м. 130 куб.м. 99 куб.м. 13 куб.м. 401 куб.м.
бк, здб, гбр, цр
Процедури за продажба на дървесина 18,157.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11801 Виж пълна информация
1645 ДГС Карнобат 12.12.2017 11805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 95 куб.м. 4 куб.м. 304 куб.м. 201 куб.м. 0 куб.м. 628 куб.м.
бб, бл, цр, бк, гбр
Процедури за продажба на дървесина 26,080.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11805 Виж пълна информация
1644 ДГС Карнобат 12.12.2017 11804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
45 куб.м. 202 куб.м. 0 куб.м. 756 куб.м. 513 куб.м. 2 куб.м. 1518 куб.м.
бк, гбр, трп, бл, цр
Процедури за продажба на дървесина 63,858.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11804 Виж пълна информация
1643 ДГС Карнобат 12.12.2017 1803
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
117 куб.м. 148 куб.м. 7 куб.м. 138 куб.м. 188 куб.м. 1 куб.м. 599 куб.м.
бб, чб, здгл, избк, гбр, цр, срлп, мжд
Процедури за продажба на дървесина 25,306.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803 Виж пълна информация
1641 ДГС Карнобат 12.12.2017 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 116 куб.м. 3 куб.м. 282 куб.м. 169 куб.м. 0 куб.м. 610 куб.м.
бб, цр, бл, здб, срлп, кгбр, брз
Процедури за продажба на дървесина 24,751.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1801 Виж пълна информация
1609 ДГС Карнобат 20.11.2017 1731
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 508 куб.м. 809 куб.м. 0 куб.м. 1317 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 27,354.09 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1731 - отд.309 а, в, г. Виж пълна информация
1599 ДГС Карнобат 05.12.2017 1704-14, 1705-14, 1718-3, 1727-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
205.06 куб.м. 102.67 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 22.22 куб.м. 329.95 куб.м.
бб, чб, избк, дб
Процедури за продажба на дървесина 24,358.67 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1704, партидa 1704-14, обект 1705, партидa 1705-14, обект 1718, партидa 1718-3, обект 1727, партидa 1727-2. Виж пълна информация