Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1793 ДГС Стара Загора 06.02.2018 185105; 185106 ; 185124 ;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 741 куб.м. 61 куб.м. 627 куб.м. 265 куб.м. 0 куб.м. 1724 куб.м.
чб; бб;
Продажба на стояща дървесина на корен 49,547.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от обекти, на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1782 ДГС Стара Загора 06.02.2018 185201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 41,943.82 лв. без ДДС
Предмет: „ Попълване и отглеждане на горски култури“ на територията на ТП ДГС Стара Загора - Обект№ 185201. Виж пълна информация
1738 ДГС Стара Загора 19.12.2017 185123
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 16 куб.м. 14 куб.м. 31 куб.м. 72 куб.м. 0 куб.м. 135 куб.м.
ак
Процедури за добив на дървесина 3,038.50 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ от обект №185123 – отдели 67с ; 113щ Виж пълна информация
1737 ДГС Стара Загора 19.12.2017 185122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 80 куб.м. 7 куб.м. 69 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 186 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 4,186.50 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности: „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ от обект №185122 – отдели 172б ; 172г Виж пълна информация
1666 ДГС Стара Загора 18.12.2017 185112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 210 куб.м. 17 куб.м. 182 куб.м. 73 куб.м. 0 куб.м. 490 куб.м.
чб; бб;
Продажба на стояща дървесина на корен 14,097.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за „продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен “ на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата по чл.95 ал.1 от ЗГ от територии общинска собственост, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора съгласно Договор за управление Виж пълна информация
1665 ДГС Стара Загора 18.12.2017 185110 ; 185111; 185113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 649 куб.м. 51 куб.м. 552 куб.м. 228 куб.м. 0 куб.м. 1503 куб.м.
чб; бб;
Продажба на стояща дървесина на корен 43,215.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за „продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен “ от територии общинска собственост, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора съгласно Договор за управление Виж пълна информация
1650 ДГС Стара Загора 14.12.2017 185104;185105;185106 и 185107
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 753 куб.м. 61 куб.м. 781 куб.м. 642 куб.м. 0 куб.м. 2271 куб.м.
чб;бб;цр;бл;кдб;мждр;кгбр;
Продажба на стояща дървесина на корен 78,044.50 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за „продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен “ от ДГТ , стопанисвани от ТП ДГС Стара Загора - ЛСФ 2018г. Виж пълна информация
1649 ДГС Стара Загора 14.12.2017 185101;185102;185103;185108;185109;185114;185115;185121
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 565 куб.м. 169 куб.м. 1049 куб.м. 1224 куб.м. 0 куб.м. 3026 куб.м.
чб;кдб;бл;цр;яс;брс;ак;мждр;
Продажба на стояща дървесина на корен 107,472.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за „продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен “ от ДГТ - ЛСФ 2018г. Виж пълна информация
1636 ДГС Стара Загора 13.12.2017 №185116 ; 185117 ; 185118 ; 185119 ; 185120
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
159 куб.м. 931 куб.м. 74 куб.м. 700 куб.м. 665 куб.м. 0 куб.м. 2529 куб.м.
здб; цр;;мждр;срлп;бл;кгбр;чб;
Процедури за добив на дървесина 56,982.00 лв. без ДДС
Предмет: „добив на дървесина на временен склад“ на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата, ЛСФ -2018 г. Виж пълна информация
1635 ДГС Стара Загора 13.12.2017 185118; 185119 ; 185120
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
136 куб.м. 892 куб.м. 72 куб.м. 453 куб.м. 248 куб.м. 0 куб.м. 1801 куб.м.
чб ; кдб; мждр ; бл ;
Процедури за продажба на дървесина 112,406.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за „продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад“ на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата по чл.95 ал.1 от ЗГ - ЛСФ 2018 Виж пълна информация
1514 ДГС Стара Загора 06.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Осигуряване на денонощна охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
1427 ДГС Стара Загора 01.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка и монтаж на нови автомобилни гуми, баланс, ремонт, монтаж и демонтаж на употребявани гуми на автомобилите, собственост на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
1397 ДГС Стара Загора 26.09.2017 175164 ; 175165 ;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 61 куб.м. 4 куб.м. 308 куб.м. 311 куб.м. 21 куб.м. 725 куб.м.
здб;цр;бл;срлп;мждр;кгбр;гбр;
Процедури за добив на дървесина 16,322.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1385 ДГС Стара Загора 10.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на горска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДГС Стара Загора. Виж пълна информация
1318 ДГС Стара Загора 15.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана обработка на почвата /оран/ за производство на земеделски култури за нуждите на ТП ДГС Стара Загора. Виж пълна информация
1311 ДГС Стара Загора 12.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Стара Загора. Виж пълна информация
1301 ДГС Стара Загора 17.08.2017 175150
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 23 куб.м. 3 куб.м. 193 куб.м. 373 куб.м. 3 куб.м. 603 куб.м.
здб; цр; бл; кдб; кгбр;ср.лп.;
Процедури за добив на дървесина 13,573.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина на територията на ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2017г. Виж пълна информация
1280 ДГС Стара Загора 04.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1231 ДГС Стара Загора 24.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1216 ДГС Стара Загора 28.07.2017 175205 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 62,420.09 лв. без ДДС
Предмет: Компенсационно залесяване: почвоподготовка, залесяване, отглеждане на горски култури Виж пълна информация