Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3135 ДГС Стара Загора 10.06.2019 195142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 44 куб.м. 1 куб.м. 350 куб.м. 655 куб.м. 0 куб.м. 1076 куб.м.
здб; цр; кгбр; мждр; срлп;
Процедури за добив на дървесина 24,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора - обект №195142 Виж пълна информация
3134 ДГС Стара Загора 10.06.2019 195133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 149 куб.м. 368 куб.м. 0 куб.м. 532 куб.м.
цр; бл; кдб; кгбр;
Процедури за добив на дървесина 12,236.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, включващ сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора - обект №195133 Виж пълна информация
3123 ДГС Стара Загора 28.05.2019 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и други за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
3122 ДГС Стара Загора 28.05.2019 Събиране на оферти с обява 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Ресертификация по международен стандарт FSC на горските територии в обхвата на ТП ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
3033 ДГС Стара Загора 16.04.2019 195132
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 9 куб.м.
чб; бб; цр;
Продажба на стояща дървесина на корен 424.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горска територия - общинска собственост -обект 195132 Виж пълна информация
3020 ДГС Стара Загора 30.04.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания Виж пълна информация
Процедура № 3020 на ДГС Стара Загора от 30.04.2019 е прекратена!
2988 ДГС Стара Загора 15.04.2019 195126 ; 195127 ;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 408 куб.м. 937 куб.м. 0 куб.м. 1411 куб.м.
бл ; цр ; мждр ; здб ; срлп; кгбр;
Процедури за добив на дървесина 79,112.40 лв. без ДДС
Предмет: «Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад», Виж пълна информация
2987 ДГС Стара Загора 15.04.2019 195123 ;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 32 куб.м. 2 куб.м. 572 куб.м. 387 куб.м. 0 куб.м. 1065 куб.м.
здб; гбр; срлп; цр;
Процедури за добив на дървесина 31,402.10 лв. без ДДС
Предмет: «Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад», на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ Виж пълна информация
2970 ДГС Стара Загора 26.03.2019 195131
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 109 куб.м. 251 куб.м. 0 куб.м. 385 куб.м.
цр ; бл ;
Процедури за добив на дървесина 8,855.50 лв. без ДДС
Предмет: Извършване самостоятелно със собствени работници добив на дървесина от ЛСФ 2019г. , на територията на ТП ДГС Стара Загора - обект №195131 Виж пълна информация
2969 ДГС Стара Загора 26.03.2019 195130
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 98 куб.м. 17 куб.м. 222 куб.м. 518 куб.м. 0 куб.м. 865 куб.м.
здб;цр;бк;кдб;гбр
Процедури за добив на дървесина 19,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Извършване самостоятелно със собствени работници добив на дървесина от ЛСФ 2019г. , на територията на ТП ДГС Стара Загора - обект №195130 Виж пълна информация
2932 ДГС Стара Загора 09.04.2019 195203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,573.71 лв. без ДДС
Предмет: „Отглеждане на млади насаждения без МД- осветление и прочистка“ - Обект№ 195203. Виж пълна информация
2904 ДГС Стара Загора 26.03.2019 195125;195126;195127;195128;195129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 109 куб.м. 1 куб.м. 1010 куб.м. 2338 куб.м. 0 куб.м. 3489 куб.м.
здб; цр; бл; кгбр;мждр;срлп;бк;
Процедури за добив на дървесина 194,795.60 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад, от държавни горски територии в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
2903 ДГС Стара Загора 26.03.2019 195123 ; 195124 ;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
167 куб.м. 95 куб.м. 6 куб.м. 1046 куб.м. 800 куб.м. 0 куб.м. 2114 куб.м.
срлп ; здб ; цр; гбр;мждр;
Процедури за добив на дървесина 65,978.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад , на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ Виж пълна информация
2775 ДГС Стара Загора 12.02.2019 195202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,159.90 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
2740 ДГС Стара Загора 24.01.2019 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали, съгласно Наредба №ИЗ – 1973/29.10.2009г. Виж пълна информация
2739 ДГС Стара Загора 24.01.2019 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа Виж пълна информация
2683 ДГС Стара Загора 02.01.2019 195109
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 5 куб.м. 25 куб.м. 59 куб.м. 138 куб.м. 0 куб.м. 227 куб.м.
ак
Процедури за добив на дървесина 5,107.50 лв. без ДДС
Предмет: Извършване самостоятелно със собствени работници добив на дървесина от ЛСФ 2019г. , на територията на ТП ДГС Стара Загора - обект №195109 Виж пълна информация
2681 ДГС Стара Загора 17.12.2018 185154
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 19 куб.м. -0.1 куб.м. 25 куб.м.
брс ; цр ; бл; ак ;
Процедури за добив на дървесина 562.50 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина със собствени работници - обект №185154 Виж пълна информация
2545 ДГС Стара Загора 04.12.2018 195101;195102;195103;195104;195105;195106;195107;195108
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
127 куб.м. 2324 куб.м. 354 куб.м. 1541 куб.м. 1228 куб.м. 0 куб.м. 5574 куб.м.
бб;чб;здб;цр;мждр;кл;кдб;гбр;бк;срлп;бл;
Процедури за продажба на дървесина 357,493.00 лв. без ДДС
Предмет: Търт с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на склад на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата , от обекти на територията на ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2019г. Виж пълна информация
2544 ДГС Стара Загора 03.12.2018 195101;195102;195103;195104;195105;195106;195107;195108
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
127 куб.м. 2324 куб.м. 354 куб.м. 1541 куб.м. 1228 куб.м. 0 куб.м. 5574 куб.м.
чб;бб;бл;здб;кдб;цр;гбр;бк;срлп;мждр;
Процедури за добив на дървесина 126,029.50 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, сортиране и рампиране на прогнозно количество дървесина на временен склад, на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата, от ЛСФ 2019г. Виж пълна информация