Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1674 ДГС Твърдица 15.12.2017 №1801-1,№1802-1,№1803-1,№1804-1,№1805-1,№1806-1 и №1152-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
832 куб.м. 178 куб.м. 18 куб.м. 3184.74 куб.м. 3711.4 куб.м. 898.61 куб.м. 8822.75 куб.м.
бб,см,чб,здгл,бук,гбр,здб,бл,пкл,мждр
Процедури за продажба на дървесина 581,675.52 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1673 ДГС Твърдица 15.12.2017 №1807,№1808 и №1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
611 куб.м. 83 куб.м. 1 куб.м. 940 куб.м. 929 куб.м. 107 куб.м. 2671 куб.м.
бб,чб,бук,гбр,здб,бл,гбр,ак,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 124,693.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1672 ДГС Твърдица 15.12.2017 №1801,№1802,№1803,№1804,№1805 и №1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1793 куб.м. 387 куб.м. 32 куб.м. 2905.84 куб.м. 3136.55 куб.м. 611.61 куб.м. 8866 куб.м.
бб,см,ела,вгбр,здгл,бук,гбр,здб,бл,кгбр,ива
Процедури за добив на дървесина 230,486.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1616 ДГС Твърдица 03.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет:"Доставка ,монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС собственост на ТП ДГС Твърдица." Виж пълна информация
1515 ДГС Твърдица 15.11.2017 1731-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 191.4 куб.м. 467.6 куб.м. 0 куб.м. 688 куб.м.
бб,чб,,бук,гбр,здб,бл,кгбр,мъжд
Процедури за продажба на дървесина 41,077.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в процедура явен търг за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от обект №1731-1 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1484 ДГС Твърдица 08.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20,ал.3,т.2 от ЗОП с предмет:"Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и др.необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП "ДГС Твърдица". Виж пълна информация
1466 ДГС Твърдица 20.10.2017 №1730 и №1731
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 554.8 куб.м. 832.2 куб.м. 0 куб.м. 1478 куб.м.
бб,см,бук,гбр
Процедури за добив на дървесина 35,225.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив от обекти №1730 и №1731 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1381 ДГС Твърдица 15.09.2017 №1728
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 299 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 519 куб.м.
бб,чб,бл
Продажба на стояща дървесина на корен 17,942.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1379 ДГС Твърдица 15.09.2017 №1729
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 347.6 куб.м. 235.4 куб.м. 0 куб.м. 583 куб.м.
бб,чб,бл
Процедури за добив на дървесина 13,992.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1304 ДГС Твърдица 18.08.2017 №1719-1,№1720-1,№1723-1 и №1727-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 250 куб.м. 550 куб.м. 0 куб.м. 800 куб.м.
бук,гбр,здб,бл,кгбр,мъжд
Процедури за продажба на дървесина 48,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1289 ДГС Твърдица 15.08.2017 №1726 и №1727
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 362 куб.м. 12 куб.м. 1881.8 куб.м. 1889.2 куб.м. 0 куб.м. 4189 куб.м.
бб,здгл,бук,гбр,здб,бл,кгбр
Процедури за добив на дървесина 100,483.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив за обекти №1726 и №1727 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1288 ДГС Твърдица 15.08.2017 №1725
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 895 куб.м. 639 куб.м. 0 куб.м. 1551 куб.м.
бб,чб,см,бук
Продажба на стояща дървесина на корен 53,564.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен обект №1725 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1211 ДГС Твърдица 25.07.2017 №1724
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 330 куб.м. 12 куб.м. 294 куб.м. 314 куб.м. 0 куб.м. 969 куб.м.
бб,здгл,бук,гбр,здб,брз
Продажба на стояща дървесина на корен 34,873.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1210 ДГС Твърдица 25.07.2017 №1723
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 75 куб.м. 6 куб.м. 369 куб.м. 369 куб.м. 0 куб.м. 825 куб.м.
бб,см,бук,гбр,брз
Процедури за добив на дървесина 19,939.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1184 ДГС Твърдица 12.07.2017 1721, 1722
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 18 куб.м. 3 куб.м. 392 куб.м. 384 куб.м. 0 куб.м. 797 куб.м.
см, бк, брз, ива
Продажба на стояща дървесина на корен 27,941.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1151 ДГС Твърдица 18.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет :"Техническо обслужване на горска техника и прикачен инвентар включващо основен и текущ ремонт и профилактика на горска техника и прикачен инвентар собственост на ТП ДГС Твърдица." Виж пълна информация
1144 ДГС Твърдица 29.06.2017 №1719 и №1720
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 904.5 куб.м. 1932.5 куб.м. 0 куб.м. 2837 куб.м.
бук,гбр,бл,мъждрян,здб,кгбр,
Процедури за добив на дървесина 68,351.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в процедура за възлагане на добив на дървесина в териториалния обхват на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1106 ДГС Твърдица 10.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет :"Техническо обслужване на МПС ,включващо основен и текущ ремонт, профилактика на МПС ,доставка на резервни части по заявка на възложителя за МПС собственост на ТП ДГС Твърдица". Виж пълна информация
1058 ДГС Твърдица 13.06.2017 1704 Продажба на стояща дървесина на корен 344,836.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1704 - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
1039 ДГС Твърдица 04.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 17,140.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка по ЗОП - публично състезание с предмет : "Периодична доставка чрез закупуване,монтаж и поддръжка на офис техника / компютри,преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини,монитори,телефонни и офис апарати, UPS устройства, модеми, рутери и други/ за нуждите на ТП ДГС Твърдица по обособени позиции за срок от 12 месеца." Виж пълна информация