Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2856 ДГС Твърдица 07.03.2019 №1910 и №1911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
631 куб.м. 287 куб.м. 5 куб.м. 818.99 куб.м. 1033 куб.м. 214.01 куб.м. 2989 куб.м.
бук,гбр,здб,цер,бл,кгбр,ак,бб,см,здгл
Процедури за добив на дървесина 77,241.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за възлагане на дърводобив на дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2851 ДГС Твърдица 06.03.2019 №1912,№1913 и №1914
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
214 куб.м. 126 куб.м. 9 куб.м. 1330 куб.м. 1309 куб.м. 174 куб.м. 3162 куб.м.
бук,гбр,явор,брз,ива,бб,см,чб,здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 129,492.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2850 ДГС Твърдица 06.03.2019 №1903-1 и №1152-18-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 568.5 куб.м. 544.83 куб.м. 196.85 куб.м. 1416.18 куб.м.
бук,гбр,здб,бб,см,чб
Процедури за продажба на дървесина 94,685.10 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2822 ДГС Твърдица 27.02.2019 1903Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8646 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти и категории от обект 1903Ц- горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тича, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Котел, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
2783 ДГС Твърдица 14.02.2019 № ЛКД 2/2019г. Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 44,834.82 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за извършване на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2768 ДГС Твърдица 07.02.2019 № ЛКД 1/2019г. Лесокултурни мероприятия 48,977.22 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за извършване на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС Твърдица обособен в Обект №ЛКД1/2019г. Виж пълна информация
Процедура № 2768 на ДГС Твърдица от 07.02.2019 е прекратена!
2638 ДГС Твърдица 20.12.2018 №1901-1,№1902-1 и №1152-19
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
610.6 куб.м. 647 куб.м. 100 куб.м. 2779.78 куб.м. 2568.45 куб.м. 1055.77 куб.м. 7767.00 куб.м.
бук,гбр,здб,мждр,цр,брз,ива,бб,см,ела,елст,чб,здгл
Процедури за продажба на дървесина 517,670.04 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2577 ДГС Твърдица 07.12.2018 №1901,№1902,№1903 и №1904
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1044 куб.м. 210 куб.м. 1 куб.м. 2379.78 куб.м. 2215.45 куб.м. 505.65 куб.м. 6356 куб.м.
бук,гбр,цер,кгбр,мжд,здб,чб,бб,бл,брз,здгл,см
Процедури за добив на дървесина 165,191.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2529 ДГС Твърдица 28.11.2018 №1834
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 202 куб.м. 14 куб.м. 139.5 куб.м. 139.5 куб.м. 0 куб.м. 495 куб.м.
бб,чб,бл
Процедури за добив на дървесина 12,771.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица от обект №1834. Виж пълна информация
2428 ДГС Твърдица 08.10.2018 №1830, №1831, №1832
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
401 куб.м. 222 куб.м. 14 куб.м. 608 куб.м. 607 куб.м. 223 куб.м. 2075 куб.м.
бб,чб,здб,бк,гбр,мжд,брз,ива,срлп,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 90,221.00 лв. без ДДС
Предмет: явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица от об.№1830, №1831, №1832 Виж пълна информация
2395 ДГС Твърдица 21.09.2018 №1804-2,№1827-1 и №1829-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164.50 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 203.35 куб.м. 256.5 куб.м. 54.15 куб.м. 680.5 куб.м.
бб,см,здгл,бук,здб
Процедури за продажба на дървесина 37,529.30 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2344 ДГС Твърдица 05.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в процедура с предмет:"Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска техника и прикачен инвентар и доставка на резервни части ,консумативи и гуми за горска техника собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
2341 ДГС Твърдица 04.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Периодична доставка чрез закупуване,монтаж на офис техника за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца". Виж пълна информация
2338 ДГС Твърдица 28.08.2018 №1826,№1827,№1828,№1829
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 23 куб.м. 3 куб.м. 1264.85 куб.м. 1319 куб.м. 54.15 куб.м. 2721 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,кгбр,здб,бл,брз,врб
Процедури за добив на дървесина 70,457.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Твърдица,включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти №1826, №1827, №1828, №1829 Виж пълна информация
2309 ДГС Твърдица 08.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет: Техническо обслужване на МПС ,включващо основен и текущ ремонт,профилактика на МПС ,доставка на резервни части по заявка на възложителя за МПС собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2300 ДГС Твърдица 11.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,480.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в процедура за възлагане обществена поръчка с предмет:Поддръжка на офис техника /компютри и други/за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2253 ДГС Твърдица 12.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупувани и монтаж на климатици за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
2224 ДГС Твърдица 10.07.2018 №1819,№1820
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 787 куб.м. 783 куб.м. 0 куб.м. 1611 куб.м.
бб,бук,гбр,здб,яв,череша,бл,кгбр,цер
Процедури за добив на дървесина 41,633.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2106 ДГС Твърдица 28.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка чрез закупуване на фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
2017 ДГС Твърдица 30.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Предоставяне на услуги за доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца." Виж пълна информация