Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1383 ДГС Тунджа 14.09.2017 1618, 1716 и 1718
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 249 куб.м. 1598 куб.м. 0 куб.м. 1855 куб.м.
бл,кдб,цр,пяс,чдб,срлп; пбрс;мждр; кгбр;пкл;ор
Процедури за добив на дървесина 37,671.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№ 1618, 1716 и 1718 от КЛФ-2017 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
1375 ДГС Тунджа 08.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП"ДГС-ТУНДЖА" - ЯМБОЛ Виж пълна информация
1351 ДГС Тунджа 18.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОСИГУРЯВАНА НА ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА, ВКЛЮЧВАЩА ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ НА ТП"ДГС- ТУНДЖА" -ЯМБОЛ Виж пълна информация
1343 ДГС Тунджа 29.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП"ДГС-ТУНДЖА" ГР. ЯМБОЛ Виж пълна информация
Процедура № 1343 на ДГС Тунджа от 29.08.2017 е прекратена!
1265 ДГС Тунджа 04.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА 2017Г. НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА №3/28 02 1987 г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ И ПЕРИОДИЧНИТЕ МЕД. ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ Виж пълна информация
1169 ДГС Тунджа 10.07.2017 2017-6 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 168,730.70 лв. без ДДС
Предмет: “Механизирана почвоподготовка на горски култури”, Виж пълна информация
1055 ДГС Тунджа 12.05.2017 1716
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 180 куб.м. 40 куб.м. 0 куб.м. 220 куб.м.
чдб,срлп
Процедури за добив на дървесина 4,439.00 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина“ в обект № 1716 Виж пълна информация
1034 ДГС Тунджа 23.05.2017 1711,1712,1713
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 236 куб.м. 1861 куб.м. 0 куб.м. 2114 куб.м.
бл,кдб,цр,кгбр,пбрс,мждр,пкл, срлп,дрш
Продажба на стояща дървесина на корен 105,344.58 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в обекти 1711,1712,1713 в териториалния обхват на ТП "ДГС- Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
1033 ДГС Тунджа 23.05.2017 1706;1714;1715
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 178 куб.м. 1635 куб.м. 0 куб.м. 1826 куб.м.
бл,кдб,цр,пяс
Процедури за добив на дървесина 35,459.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти № 1706; 1714 и 1715 от КЛФ-2017 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
988 ДГС Тунджа 09.05.2017 2017-5 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 107,708.04 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на горски култури и кастрене на стоящи дървета Виж пълна информация
946 ДГС Тунджа 11.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТП"ДГС- ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
Процедура № 946 на ДГС Тунджа от 11.04.2017 е прекратена!
920 ДГС Тунджа 11.04.2017 2017-4 Лесокултурни мероприятия 84,504.81 лв. без ДДС
Предмет: “Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури” Виж пълна информация
900 ДГС Тунджа 28.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
889 ДГС Тунджа 04.04.2017 2017-3 Лесокултурни мероприятия 123,422.02 лв. без ДДС
Предмет: “Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури” на територията на ТП"ДГС-Тунджа"- Ямбол Виж пълна информация
886 ДГС Тунджа 11.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА, ВКЛЮЧВАЩА: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ В ОБЕКТ НА ТП"ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
Процедура № 886 на ДГС Тунджа от 11.04.2017 е прекратена!
882 ДГС Тунджа 24.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО- И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП"ДГС- ТУНДЖА" ГР. ЯМБОЛ Виж пълна информация
Процедура № 882 на ДГС Тунджа от 24.03.2017 е прекратена!
881 ДГС Тунджа 24.03.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП"ДГС- ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
880 ДГС Тунджа 21.04.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 426.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗИРАНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ И МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ Виж пълна информация
879 ДГС Тунджа 24.03.2017 Покана до определени лица 11,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители на почвата, торове и др. за нуждите на ТП"ДГС-Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
Процедура № 879 на ДГС Тунджа от 24.03.2017 е прекратена!
868 ДГС Тунджа 27.03.2017 1709
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
387 куб.м. 40 куб.м. 0 куб.м. 213 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 663 куб.м.
чн
Продажба на стояща дървесина на корен 32,614.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен Виж пълна информация