Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1777 ДЛС Граматиково 30.01.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 21,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП «ДЛС ГРАМАТИКОВО ДО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СЪС СРЕДНО ИЗВОЗНО РАЗСТОЯНИЕ 11КМ.» Виж пълна информация
1715 ДЛС Граматиково 28.12.2017 1801, 1802, 1805, 1806 и 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
726 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1786 куб.м. 2645 куб.м. 207 куб.м. 5364 куб.м.
дб,цр,чб,бк,мжд,гбр
Процедури за добив на дървесина 115,956.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТИ 1801, 1802, 1805, 1806 и 1810 Виж пълна информация
1597 ДЛС Граматиково 05.12.2017 1, 2 и 3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
636 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 197 куб.м. 833 куб.м.
дб,бк,трп,цр,чб
Процедури за продажба на дървесина 119,189.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1, 2 и 3- ЛФ 2018 Виж пълна информация
1596 ДЛС Граматиково 05.12.2017 1801-1 - 1807-1, 1809-1, 1810-1, 1811-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
641 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3131 куб.м. 4724 куб.м. 254 куб.м. 8750 куб.м.
дб,цр,бк,гбр,мжд, трп,чб
Процедури за продажба на дървесина 652,262.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1801-1 - 1807-1, 1809-1, 1810-1, 1811-1 - за местни търговци по смисъла на чл.115 от Закона за горите Виж пълна информация
1595 ДЛС Граматиково 05.12.2017 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1809, 1810, 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1277 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3651 куб.м. 5463 куб.м. 451 куб.м. 10842 куб.м.
дб,бк,цр,гбр,мжд, трп,чб
Процедури за добив на дървесина 233,693.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина в обекти 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1809, 1810, 1811 - за местни търговци по смисъла на чл.115 от Закона за горите Виж пълна информация
1588 ДЛС Граматиково 01.12.2017 1718-5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
96.91 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 96.91 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 19,234.20 лв. без ДДС
Предмет: продажба на добита дървесина от обект 1718-5 Виж пълна информация
1485 ДЛС Граматиково 26.10.2017 1718-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
109.74 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 109.74 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 20,594.60 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добити количества дървесина от обект 1718-1 Виж пълна информация
1435 ДЛС Граматиково 12.10.2017 1724-1, 1725-1, 1725-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
798 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 847 куб.м. 1471 куб.м. 159 куб.м. 3275 куб.м.
дб,цр,бк
Процедури за продажба на дървесина 293,062.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1724-1, 1725-1 и 1725-2 Виж пълна информация
1433 ДЛС Граматиково 12.10.2017 1724 и 1725
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
798 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 847 куб.м. 1471 куб.м. 159 куб.м. 3275 куб.м.
дб, цр, бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 63,781.37 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив на дървесина от обекти 1724 и 1725 Виж пълна информация
1303 ДЛС Граматиково 21.08.2017 №7, формиран от подобекти 1714-8 и 1715-7
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64.78 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64.78 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 12,345.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на добита дървесина от обект №7, формиран от подобекти 1714-8 и 1715-7 Виж пълна информация
1264 ДЛС Граматиково 08.08.2017 1723-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 258 куб.м. 392 куб.м. 12 куб.м. 663 куб.м.
дб,цр,гбр,трп
Процедури за продажба на дървесина 42,175.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина- за местни търговци Виж пълна информация
1263 ДЛС Граматиково 08.08.2017 1723
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 258 куб.м. 392 куб.м. 12 куб.м. 663 куб.м.
бк,цр, дб, гбр, трп
Процедури за добив на дървесина 13,300.26 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина от обект 1723- за местни търговци Виж пълна информация
1247 ДЛС Граматиково 01.09.2017 Открита процедура 49,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ГРАМАТИКОВО“ Виж пълна информация
1234 ДЛС Граматиково 21.08.2017 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. включително и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Граматиково” за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
1233 ДЛС Граматиково 31.07.2017 1722-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 236 куб.м. 144 куб.м. 33 куб.м. 426 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 30,192.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от обект 1722-1 Виж пълна информация
1232 ДЛС Граматиково 31.07.2017 1722
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 236 куб.м. 394 куб.м. 33 куб.м. 676 куб.м.
дб
Процедури за добив на дървесина 13,522.68 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина от обект 1722 Виж пълна информация
1114 ДЛС Граматиково 06.07.2017 Публично състезание 38,389.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.294 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА НА ПЕРСОНАЛА НА ТП”ДЛС ГРАМАТИКОВО” Виж пълна информация
1113 ДЛС Граматиково 15.06.2017 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно ловно стопанство Граматиково“ Виж пълна информация
1071 ДЛС Граматиково 26.05.2017 Събиране на оферти с обява 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРО И ЖЕЛЕЗАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
1052 ДЛС Граматиково 12.05.2017 Събиране на оферти с обява 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 3 броя основи за високо закрито чакало и 2 броя горна част/къшички на ВЗЧ” Виж пълна информация