Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3139 ДЛС Тополовград 27.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство Виж пълна информация
3125 ДЛС Тополовград 24.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,451.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изграждане и поддръжка на 28050 метра минерализовани ивици в горски територии на ТП „ДЛС Тополовград“ Виж пълна информация
3116 ДЛС Тополовград 31.05.2019 1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 1525 куб.м. 3530 куб.м. 0 куб.м. 5065 куб.м.
ак;бл;цр;кгбр;здб;кл;мжд;глд;лп;чб
Процедури за добив на дървесина 108,681.05 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти на територията на ДЛС Тополовград. Виж пълна информация
3059 ДЛС Тополовград 14.05.2019 1924
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
281 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 21,270.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП ДЛС „ТОПОЛОВГРАД“ от КЛФ за 2019г. Обект № 1924 Виж пълна информация
3021 ДЛС Тополовград 03.05.2019 1921 и 1922
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
487 куб.м. 581 куб.м. 0 куб.м. 1157 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2225 куб.м.
чб;бб
Продажба на стояща дървесина на корен 87,060.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обекти № 1921, 1922 Виж пълна информация
3019 ДЛС Тополовград 03.05.2019 1917; 1918; 1919; 1920
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 26 куб.м. 5 куб.м. 31 куб.м. 754 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м.
бл, цр, кдб, кгбр
Процедури за добив на дървесина 16,870.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч и извоз на дървесина до временен склад, съгласно приложена спецификация по обекти на територията на ТП "ДЛС Тополовград" Виж пълна информация
3014 ДЛС Тополовград 20.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на летни гуми за леки и товарни автомобили, за срок от 24 месеца” Виж пълна информация
2991 ДЛС Тополовград 04.04.2019 1923
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
76 куб.м. 76 куб.м. 3 куб.м. 2273 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 2443 куб.м.
чб; бл
Процедури за добив на дървесина 61,075.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на сеч и извоз на дървесина до временен склад в обект 1923 Виж пълна информация
2984 ДЛС Тополовград 09.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на фуражи и готови храни за животни и птици Виж пълна информация
2982 ДЛС Тополовград 16.04.2019 1921 и 1922
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
487 куб.м. 1114 куб.м. 89 куб.м. 535 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2225 куб.м.
чб;бб
Процедури за продажба на дървесина 87,060.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в Обекти № 1921, 1922 Виж пълна информация
Процедура № 2982 на ДЛС Тополовград от 16.04.2019 е прекратена!
2981 ДЛС Тополовград 16.04.2019 1917; 1918; 1919; 1920
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 26 куб.м. 5 куб.м. 31 куб.м. 754 куб.м. 0 куб.м. 785 куб.м.
бл, цр, кдб, кгбр
Процедури за добив на дървесина 16,870.50 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина до временен склад, съгласно приложена спецификация по обекти на територията на ТП "ДЛС Тополовград" Виж пълна информация
Процедура № 2981 на ДЛС Тополовград от 16.04.2019 е прекратена!
2942 ДЛС Тополовград 09.04.2019 1911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 662 куб.м. 0 куб.м. 662 куб.м.
цр, бл, кдб, кгбр
Процедури за добив на дървесина 16,232.05 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на територията на ТП ДЛС Тополовград и изсичане на подлес на 65 дка. Виж пълна информация
2858 ДЛС Тополовград 06.03.2019 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
365 куб.м. 163 куб.м. 19 куб.м. 2622 куб.м. 1565 куб.м. 0 куб.м. 4734 куб.м.
ак, гл, чб, мждр, здб, кгбр, бл
Процедури за добив на дървесина 113,139.89 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2857 ДЛС Тополовград 06.03.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 26,574.64 лв. без ДДС
Предмет: Попълване и отглеждане на култури на територията на ТП ДЛС Тополовгрда Виж пълна информация
2727 ДЛС Тополовград 31.01.2019 1902Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11184 куб.м.
бб, чб, дб
Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
2636 ДЛС Тополовград 19.12.2018 1908, 1909, 1910, 1911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 33 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1681 куб.м. 0 куб.м. 1736 куб.м.
ак, гл, здб, бл, цр, кгбр, кдб, мждр
Процедури за добив на дървесина 39,459.39 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина и изсичане на подлес в обекти на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2630 ДЛС Тополовград 19.12.2018 1901, 1902, 1903, 1904,1905,1906, 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
700 куб.м. 6207 куб.м. 471 куб.м. 2790 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10168 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 351,875.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2520 ДЛС Тополовград 16.11.2018 1879 1880 1881
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1518 куб.м. 0 куб.м. 1518 куб.м.
здб, срлп, мждр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 35,683.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 1879 1880 1881 на територията на ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2456 ДЛС Тополовград 14.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 23,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на напитки за нуждите на ТП ДЛС „Тополовград” - гр.Тополовград за срок от 24 месеца Виж пълна информация
2455 ДЛС Тополовград 17.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущи ремонти и поддръжка на котли и отоплителни инсталации в административната сграда на ТП ДЛС “ТОПОЛОВГРАД” - гр.Тополовград, Ловен Дом “Сакар” гр.Тополовград и Ловен Дом “Ормана” гр.Ямбол Виж пълна информация