Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1593 ДЛС Тополовград 17.11.2017 7044
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 38 куб.м. 2 куб.м. 13 куб.м. 51 куб.м. 0 куб.м. 113 куб.м.
чб; ак; глдч
Процедури за добив на дървесина 2,672.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 7044 Виж пълна информация
1587 ДЛС Тополовград 16.11.2017 7042 и 7043
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
742 куб.м. 429 куб.м. 5 куб.м. 89 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1265 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 36,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 7042 и 7043 Виж пълна информация
1531 ДЛС Тополовград 06.11.2017 7040 и 7041
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
140 куб.м. 145 куб.м. 1 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 385 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 9,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 7040 и 7041 Виж пълна информация
1527 ДЛС Тополовград 03.11.2017 7033
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 108 куб.м. 3 куб.м. 165 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 423 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 10,575.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 7033 Виж пълна информация
1523 ДЛС Тополовград 03.11.2017 7039
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
414 куб.м. 492 куб.м. 9 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1028 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 25,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 7039. Виж пълна информация
1520 ДЛС Тополовград 16.11.2017 7802 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 110,578.29 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури Виж пълна информация
1510 ДЛС Тополовград 14.11.2017 7038
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 546 куб.м. 0 куб.м. 546 куб.м.
ак; глдч
Процедури за добив на дървесина 10,920.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти № 7038 Виж пълна информация
1456 ДЛС Тополовград 04.10.2017 7035; 7036; 7037
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
244 куб.м. 634 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 1116 куб.м.
чб; бб;
Процедури за добив на дървесина 27,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти №7035 №7036; №7037 Виж пълна информация
1440 ДЛС Тополовград 07.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 25,458.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на ловностопански мероприятия в ловностопански комплекс "Голям манастир" Виж пълна информация
1399 ДЛС Тополовград 12.09.2017 7034
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
117 куб.м. 213 куб.м. 4 куб.м. 131 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 465 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 10,463.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти №7034 Виж пълна информация
1327 ДЛС Тополовград 21.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 55,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ТОПОЛОВГРАД“, с открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във вр. с чл.20, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ Виж пълна информация
1319 ДЛС Тополовград 25.08.2017 7901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49.57 куб.м. 18.93 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 68.5 куб.м.
бб;чб
Процедури за продажба на дървесина 4,920.20 лв. без ДДС
Предмет: продажба на добита дървесина Виж пълна информация
1302 ДЛС Тополовград 17.08.2017 7031 и 7032
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
358 куб.м. 423 куб.м. 8 куб.м. 211 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 1019 куб.м.
бб; чб
Продажба на стояща дървесина на корен 38,449.60 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен по обекти: 7031-473м3; 7032-546м3 Виж пълна информация
1267 ДЛС Тополовград 04.08.2017 Събиране на оферти с обява 2,592.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
1224 ДЛС Тополовград 28.07.2017 7031 и 7032
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
358 куб.м. 423 куб.м. 8 куб.м. 211 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 1019 куб.м.
бб;чб
Продажба на стояща дървесина на корен 42,669.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен по обекти: 7031-473м3; 7032-546м3 Виж пълна информация
1223 ДЛС Тополовград 28.07.2017 № 7028 и 7029
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1119 куб.м. 0 куб.м. 1118 куб.м.
цр; здб; кгбр; мждр; лп
Процедури за добив на дървесина 23,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти №7028 и 7029 Виж пълна информация
1196 ДЛС Тополовград 01.08.2017 Публично състезание 860,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на СМР-реконструкция по тех. и инввест. проект на Възложителяна съществуваща сграда към Ловен дом "Ормана", Ямбол стопанисванa от ТП "ДЛС Тополовград" Виж пълна информация
1159 ДЛС Тополовград 05.07.2017 № 7026; 7027; 7028; 7029
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2067 куб.м. 0 куб.м. 2067 куб.м.
бл; цр; здб; кгбр; мждр; лп
Процедури за добив на дървесина 43,714.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти Виж пълна информация
1133 ДЛС Тополовград 14.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 19,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Борсова сделка "Доставка на 30,4 тона фураж за нуждите на фазанарията гр. Елхово" Виж пълна информация
1132 ДЛС Тополовград 27.06.2017 7013; 7016; 7018; 7024; 7025
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1028 куб.м. 1150 куб.м. 93 куб.м. 546 куб.м. 86 куб.м. 40 куб.м. 2943 куб.м.
бб; чб; здб
Продажба на стояща дървесина на корен 122,274.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен по обекти: 7013-348м3; 7016-811м3; 7018-838м3; 7024-428м3; 7025-518м3 Виж пълна информация