Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2348 ДЛС Тополовград 27.08.2018 1859 1860
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1597 куб.м. 0 куб.м. 1597 куб.м.
здб, цр, кгбр, бл, яс, мждр
Процедури за добив на дървесина 37,529.50 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина в обекти 1859 1860 на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2322 ДЛС Тополовград 21.08.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 57,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на 150 тона царевица – зърно за нуждите на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2291 ДЛС Тополовград 14.08.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 42,984.70 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка и залесяване в обект 1802 на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2258 ДЛС Тополовград 23.07.2018 1859 1860
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1597 куб.м. 0 куб.м. 1597 куб.м.
здб, цр, кгбр, бл, мждр
Процедури за добив на дървесина 37,529.50 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 1859 1860 на територията на ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2229 ДЛС Тополовград 08.08.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,350.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри, сървъри, копирни машини, монитори, хардуер, софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори и таблети/ за нуждите на ТП „ДЛС Тополовград“ по обособени позиции за срок от 24 месеца Виж пълна информация
2228 ДЛС Тополовград 08.08.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП ДЛС Тополовград за срок от 24 м. Виж пълна информация
2208 ДЛС Тополовград 04.07.2018 1857 1858 1859 1860 1861 1862
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4162 куб.м. 0 куб.м. 4162 куб.м.
здб, цр, кгбр, бл, яс, мждр
Процедури за добив на дървесина 89,983.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч и извоз на дървесина в района на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2188 ДЛС Тополовград 04.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана обработка на почвата за производство на земеделски култури в териториалния обхват на дейност на ДЛС Тополовград ТП Виж пълна информация
2154 ДЛС Тополовград 04.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 100,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части /оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2137 ДЛС Тополовград 29.05.2018 1845
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 908 куб.м. 0 куб.м. 908 куб.м.
здб
Процедури за добив на дървесина 19,522.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина за обект 1845 в отдели 154е, 154ж на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2081 ДЛС Тополовград 10.05.2018 1844, 1845, 1846, 1847
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2562 куб.м. 0 куб.м. 2562 куб.м.
здб, цр, кгбр, бл, мждр
Процедури за добив на дървесина 53,613.11 лв. без ДДС
Предмет: ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ – СЕЧ И ИЗВОЗ НА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД и ИЗСИЧАНЕ НА ПОДЛЕС СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБЕКТИ 1844, 1845, 1846, 1847, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ”ДЛС ТОПОЛОВГРАД” Виж пълна информация
2073 ДЛС Тополовград 30.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на фураж и фуражни смески за фазанария и подхранване на дивеча за нуждите на ТП ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
2034 ДЛС Тополовград 09.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,736.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на 107550 л.м. минерализовани ивици в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
1992 ДЛС Тополовград 30.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 100,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части /оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
Процедура № 1992 на ДЛС Тополовград от 30.04.2018 е прекратена!
1860 ДЛС Тополовград 19.02.2018 1809, 1812, 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1647 куб.м. 0 куб.м. 1647 куб.м.
чб, здб, срлп, кл, ак, мждр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 39,708.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти 1809, 1812, 1813 невъзложени на открит конкурс по чл.25 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ Виж пълна информация
1814 ДЛС Тополовград 12.02.2018 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
дъб, топола
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,791.00 лв. без ДДС
Предмет: Попълване и отглеждане на дъбови и тополови култури в обект 1801 на територията на ДЛС Тополовград Виж пълна информация
1805 ДЛС Тополовград 28.02.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 67,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на мебели и други материали за обзавеждане на сграда "Ловен дом Ормана" Виж пълна информация
1804 ДЛС Тополовград 24.01.2018 1823
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 145 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 311 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 7,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч и извоз на дървесина в обект 1823 Виж пълна информация
1798 ДЛС Тополовград 05.02.2018 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2062 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2062 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 51,550.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина до временен склад - санитарни сечи в иглолистни насаждения обекти 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 Виж пълна информация
1797 ДЛС Тополовград 05.02.2018 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3677 куб.м. 0 куб.м. 3677 куб.м.
здб, цр, кгбр, бл, яс, мждр
Процедури за добив на дървесина 87,262.93 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес Виж пълна информация