Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2472 ДГС Айтос 27.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,610.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на услуги - оран, дискуване /два пъти/ на площ от 75 дка на територията на Горски разсадник „Извора” при ТП ДГС Айтос, закупуване на семена за посев от овес, сеитба, пожънване, транспорт на пожънатата продукция до складова база.” „Извършване на услуги – създаване на сенокосна площ с люцерна в Горски разсадник „Извора” при ТП ДГС Айтос върху площ от 3 дка - изораване и дискуване два пъти на площта, валиране на площта и доставка на семена, необхоими за създаването на сенокосната площ от люцерна.” „Доставка на 1 бр. банкнотоброячна машина за нуждите на счетоводния отдел при ТП ДГС Айтос.” „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 1 бр. климатик /инверторен/, необходим за оборудване на 1 бр. канцелария при ТП ДГС Айтос.” Виж пълна информация
2448 ДГС Айтос 02.10.2018 1865
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 87 куб.м. 9 куб.м. 177 куб.м. 121 куб.м. 0 куб.м. 301 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 6,165.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина от Обект №1865. Виж пълна информация
2447 ДГС Айтос 15.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на външни автомобилни гуми /радиални/, необходими за автомобилния парк на ТП ДГС Айтос, както следва: 1. Външни автомобилни гуми /радиални/ Размери 185/75/16 за ВАЗ /Лада/ "Нива", при следните разновидности: зимна гума с едър грайфер за пресечен терен, черен път, кал и сняг; зимна гума за асвалт; лятна гума за асвалт; всесезонна гума; 2. Зимни и летни гуми с размер 235/55/R17 за МПС - микробус Фолксваген-Мултиван, година на производство на МПС-2009г.; 3. Летни и зимни гуми с размер 225/55/R18 за МПС – Пежо 4007, година на производство на МПС-2008г.; 4. Летни и зимни гуми с размер 235/70/R16 за МПС – Грейтуол-Стийд, година на производство на МПС-2012г.; 5. Външни автомобилни гуми /радиални/ Размери 225/75/16 за МПС-УАЗ, год.на производство на МПС 2017г., при следните разновидности: зимна гума с едър грайфер за пресечен терен, черен път, кал и сняг; лятна гума за асвалт; 6. Гуми – алтерен с размер 235/55/R17 за противопожарно МПС – Тойота Хайлукс, година на производство на МПС-2009г.” Виж пълна информация
2431 ДГС Айтос 08.10.2018 1825,1852,1854 Процедури за добив на дървесина 3,878.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за възлагане на услугите-товарене,транспортиране,разтоварване на добита дървесина на терит.на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2430 ДГС Айтос 20.09.2018 1864
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 86 куб.м. 89 куб.м. 0 куб.м. 175 куб.м.
бл,цр,гбр
Процедури за добив на дървесина 2,223.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-разкройване,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина от Обект №1864. Виж пълна информация
2281 ДГС Айтос 20.07.2018 1863
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 194 куб.м. 33 куб.м. 226 куб.м. 399 куб.м. 0 куб.м. 862 куб.м.
дб,цр,гбр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 20,623.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 1863 Виж пълна информация
2256 ДГС Айтос 23.07.2018 1853-06,1853-08
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30.4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.4 куб.м.
бл,здб,цр,срлп
Процедури за продажба на дървесина 3,163.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с явно наддаване на 23.07.2018г.,за продажба на добита дървесина,находяща се на временни складове на терит. на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2246 ДГС Айтос 16.07.2018 1805-07,1834-12,1848-07,1848-08
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33.3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 39.2 куб.м. 72.5 куб.м.
бл,здб,цр,избк
Процедури за продажба на дървесина 11,515.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 16.07.2018г. ,за продажба на добита дървесина,на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2236 ДГС Айтос 13.07.2018 1862
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 31 куб.м. 36 куб.м. 418 куб.м. 551 куб.м. 0 куб.м. 987 куб.м.
дб,цр,кдб,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 20,817.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 13.07.2018 г. за Обект № 1862. Виж пълна информация
2234 ДГС Айтос 13.07.2018 1861
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 58 куб.м. 43 куб.м. 508 куб.м. 607 куб.м. 0 куб.м. 1137 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 23,987.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 13.07.2018 г. за Обект № 1861. Виж пълна информация
2233 ДГС Айтос 13.07.2018 1860
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
109 куб.м. 112 куб.м. 10 куб.м. 334 куб.м. 326 куб.м. 173 куб.м. 942 куб.м.
избк,гбр,шс
Процедури за добив на дървесина 23,672.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 13.07.2018 г. за Обект № 1860. Виж пълна информация
2219 ДГС Айтос 29.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „избор на изпълнител за доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва торове и др. За нуждите на ТП ДГС Айтос, при обща стойност до 2000,00 лв. (две хиляди лева) без ДДС, както следва: минимум 1900 кг амониева селитра; минимум 12 кг листна тор „кристалон”; минимум 3 кг торове за желязо.” Виж пълна информация
2209 ДГС Айтос 31.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,140.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извън гаранционен срок/“ ; Доставка на специализирани продукти, материали, консумативи и стоки, необходими за осъществяване на дейностите по Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извън гаранционен срок/” Виж пълна информация
2201 ДГС Айтос 25.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на резервни части, консумативи, масла и принадлежности за 12 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, 2 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос” Виж пълна информация
2179 ДГС Айтос 17.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,770.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на дейности по Поддържане на Минерализовани ивици и Противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Айтос” Виж пълна информация
2174 ДГС Айтос 14.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШЕН ОДИТ ПО СПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ FSC (СЪВЕТ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ) ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС АЙТОС“-за срок от 4 години Виж пълна информация
2133 ДГС Айтос 05.06.2018 1850
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 335 куб.м. 27 куб.м. 712 куб.м. 394 куб.м. 0 куб.м. 1118 куб.м.
дб,бк,гбр,срлп,цр
Процедури за добив на дървесина 23,538.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на терит.на ТП ДГС Айтос,на 05.06.2018 г. за обект № 1850. Виж пълна информация
2119 ДГС Айтос 31.05.2018 1820-15
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 476.1 куб.м. 0 куб.м. 476.1 куб.м.
ак,кгбр
Процедури за продажба на дървесина 32,178.78 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 31.05.2018г.,за продажба на добита дървесина,находяща се на временни складове ,на терит. на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2099 ДГС Айтос 02.05.2018 1770
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 205 куб.м. 37 куб.м. 509 куб.м. 463 куб.м. 0 куб.м. 982 куб.м.
дб,цр,кгбр,гбр
Процедури за добив на дървесина 19,306.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 1770. Виж пълна информация
2077 ДГС Айтос 10.05.2018 1820-15
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 476.1 куб.м. 0 куб.м. 476.1 куб.м.
ак,кгбр
Процедури за продажба на дървесина 32,178.78 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на електронен търг с тайно наддаване ,за продажба на дървесина от склад,на 10.05.2018г.,на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
Процедура № 2077 на ДГС Айтос от 10.05.2018 е прекратена!