Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2853 ДГС Айтос 15.02.2019 1948
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 117 куб.м. 20 куб.м. 262 куб.м. 242 куб.м. 0 куб.м. 504 куб.м.
бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 10,297.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1948. Виж пълна информация
2824 ДГС Айтос 26.02.2019 1947
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
268 куб.м. 161 куб.м. 9 куб.м. 513 куб.м. 511 куб.м. 76 куб.м. 1368 куб.м.
бб,чб,избк,здб,гбр,цр,яв
Процедури за добив на дървесина 34,302.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 26.02.2019 г. за Обект № 1947. Виж пълна информация
2796 ДГС Айтос 15.02.2019 1946
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 38 куб.м. 59 куб.м. 668 куб.м. 870 куб.м. 0 куб.м. 1598 куб.м.
бл,цр,кдб,кгбр,яс,мжд
Процедури за добив на дървесина 37,114.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 15.02.2019 г. за Обект № 1946. Виж пълна информация
2795 ДГС Айтос 15.02.2019 1945
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 251 куб.м. 44 куб.м. 678 куб.м. 643 куб.м. 0 куб.м. 1352 куб.м.
бл,цр,гбр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 31,282.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 15.02.2019 г. за Обект № 1945. Виж пълна информация
2766 ДГС Айтос 07.02.2019 1869-02
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56.7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56.7 куб.м.
бл.цр
Процедури за продажба на дървесина 9,414.90 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина от склад. Виж пълна информация
2759 ДГС Айтос 04.02.2019 1943
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 130 куб.м. 29 куб.м. 393 куб.м. 375 куб.м. 0 куб.м. 768 куб.м.
бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 17,280.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1943. Виж пълна информация
2758 ДГС Айтос 04.02.2019 1942
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 102 куб.м. 28 куб.м. 319 куб.м. 358 куб.м. 0 куб.м. 677 куб.м.
бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 14,894.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1942. Виж пълна информация
2757 ДГС Айтос 04.02.2019 1941
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 240 куб.м. 51 куб.м. 593 куб.м. 392 куб.м. 0 куб.м. 985 куб.м.
бл,цр,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 21,670.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1941. Виж пълна информация
2756 ДГС Айтос 04.02.2019 1940
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 200 куб.м. 41 куб.м. 469 куб.м. 381 куб.м. 0 куб.м. 850 куб.м.
бл,цр,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 18,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1940. Виж пълна информация
2755 ДГС Айтос 04.02.2019 1939
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 155 куб.м. 49 куб.м. 606 куб.м. 682 куб.м. 0 куб.м. 1288 куб.м.
бл,цр,гбр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 28,336.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.02.2019 г. за Обект № 1939. Виж пълна информация
2754 ДГС Айтос 04.02.2019 1938-01
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
226.19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 226.19 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 18,321.39 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване на 04.02.2019година за продажба на дървесина,находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2751 ДГС Айтос 16.01.2019 1944
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 23 куб.м. 3 куб.м. 53 куб.м. 39 куб.м. 0 куб.м. 92 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 1,880.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1944. Виж пълна информация
2747 ДГС Айтос 01.02.2019 пакет 4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
145 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 41 куб.м. 186 куб.м.
цр
Процедури за продажба на дървесина 15,228.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за Търг с тайно наддаване на 01.02.2019година за продажба на прогнозни количества дървесина,предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2746 ДГС Айтос 01.02.2019 пакет 3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
585 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 190 куб.м. 775 куб.м.
бл,здб
Процедури за продажба на дървесина 167,765.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за Търг с явно наддаване на 01.02.2019година за продажба на предстояща да бъде добита дървесина на вр.склад/прогнозни количества/ на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2729 ДГС Айтос 29.01.2019 1911,1931,1932,1938
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 135 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 285 куб.м.
чб,бб,ела
Процедури за продажба на дървесина 22,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 29.01.2019г.,за продажба на прогнозни количества дървесина,предстояща да бъде добита на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2723 ДГС Айтос 31.01.2019 1902Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11184 куб.м.
бб, чб, дб
Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
2718 ДГС Айтос 25.01.2019 1934
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 27 куб.м. 42 куб.м. 477 куб.м. 613 куб.м. 0 куб.м. 1140 куб.м.
бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 25,430.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 25.01.2019 г. за Обект № 1934 Виж пълна информация
2717 ДГС Айтос 25.01.2019 1918
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 136 куб.м. 20 куб.м. 366 куб.м. 314 куб.м. 0 куб.м. 711 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 16,539.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 25.01.2019 г. за Обект № 1918 Виж пълна информация
2716 ДГС Айтос 25.01.2019 1917
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
160 куб.м. 86 куб.м. 16 куб.м. 537 куб.м. 651 куб.м. 150 куб.м. 1498 куб.м.
здб,избк,гбр,цр
Процедури за добив на дървесина 38,558.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 25.01.2019 г. за Обект № 1917 Виж пълна информация
2715 ДГС Айтос 25.01.2019 1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
253 куб.м. 249 куб.м. 38 куб.м. 632 куб.м. 605 куб.м. 120 куб.м. 1610 куб.м.
здб,избк,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 41,795.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 25.01.2019 г. за Обект № 1916 Виж пълна информация