Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2658 ДГС Айтос 27.12.2018 1918
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 136 куб.м. 20 куб.м. 366 куб.м. 314 куб.м. 0 куб.м. 711 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 16,539.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 27.12.2018 г. за Обект № 1918. Виж пълна информация
2657 ДГС Айтос 27.12.2018 1917
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
160 куб.м. 86 куб.м. 16 куб.м. 537 куб.м. 651 куб.м. 150 куб.м. 1498 куб.м.
здб,избк,гбр,цр
Процедури за добив на дървесина 38,558.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 27.12.2018 г. за Обект № 1917. Виж пълна информация
2655 ДГС Айтос 27.12.2018 1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
253 куб.м. 249 куб.м. 38 куб.м. 632 куб.м. 605 куб.м. 120 куб.м. 1610 куб.м.
здб,избк,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 41,795.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 27.12.2018 г. за Обект № 1916. Виж пълна информация
2654 ДГС Айтос 27.12.2018 1914
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
394 куб.м. 169 куб.м. 22 куб.м. 573 куб.м. 619 куб.м. 220 куб.м. 1806 куб.м.
здб,избк,гбр,цр,мжд,пкл
Процедури за добив на дървесина 47,610.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 27.12.2018 г. за Обект № 1914. Виж пълна информация
2653 ДГС Айтос 27.12.2018 1913
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 261 куб.м. 43 куб.м. 480 куб.м. 297 куб.м. 0 куб.м. 777 куб.м.
бл,цр,избк,гбр,мжд,пкл
Процедури за добив на дървесина 18,648.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 27.12.2018 г. за Обект № 1913. Виж пълна информация
2613 ДГС Айтос 28.11.2018 1866
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 44 куб.м. 35 куб.м. 428 куб.м. 522 куб.м. 0 куб.м. 950 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 19,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина от Обект №1866,на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2607 ДГС Айтос 14.12.2018 1854-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9.05 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9.05 куб.м.
здб
Процедури за продажба на дървесина 1,810.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина,находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос ,на 14.12.2018г. Виж пълна информация
2573 ДГС Айтос 05.12.2018 1903
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
208 куб.м. 1 куб.м. 18 куб.м. 180 куб.м. 240 куб.м. 91 куб.м. 719 куб.м.
бл,здб,цр,избк,гбр
Процедури за добив на дървесина 23,519.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз,товарене,подвоз до вр.склад на стабилизиран горски път на добитите едра дървесина и ОЗМ,разтоварване,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 05.12.2018 г. за Обект № 1903. Виж пълна информация
2572 ДГС Айтос 05.12.2018 1918
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 136 куб.м. 20 куб.м. 366 куб.м. 314 куб.м. 0 куб.м. 711 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 16,539.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 05.12.2018 г. за Обект № 1918. Виж пълна информация
2571 ДГС Айтос 05.12.2018 1917
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
160 куб.м. 86 куб.м. 16 куб.м. 537 куб.м. 651 куб.м. 150 куб.м. 1498 куб.м.
здб,избк,гбр,цр
Процедури за добив на дървесина 38,558.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 05.12.2018 г. за Обект № 1917. Виж пълна информация
2570 ДГС Айтос 05.12.2018 1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
253 куб.м. 249 куб.м. 38 куб.м. 632 куб.м. 605 куб.м. 120 куб.м. 1610 куб.м.
здб,избк,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 41,795.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 05.12.2018 г. за Обект № 1916. Виж пълна информация
2569 ДГС Айтос 05.12.2018 1915
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 329 куб.м. 58 куб.м. 730 куб.м. 569 куб.м. 0 куб.м. 1317 куб.м.
бб,чб,бл,цр,кгбр,,мжд
Процедури за добив на дървесина 30,399.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 05.12.2018 г. за Обект № 1915. Виж пълна информация
2568 ДГС Айтос 05.12.2018 1914
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
394 куб.м. 169 куб.м. 22 куб.м. 573 куб.м. 619 куб.м. 220 куб.м. 1806 куб.м.
здб,избк,гбр,цр,мжд,пкл
Процедури за добив на дървесина 47,610.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 05.12.2018 г. за Обект № 1914. Виж пълна информация
2567 ДГС Айтос 05.12.2018 1913
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 261 куб.м. 43 куб.м. 480 куб.м. 297 куб.м. 0 куб.м. 777 куб.м.
бл,цр,избк,гбр,мжд,пкл
Процедури за добив на дървесина 18,648.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос,на 05.12.2018г. за Обект № 1913. Виж пълна информация
2566 ДГС Айтос 05.12.2018 1912
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 231 куб.м. 42 куб.м. 444 куб.м. 275 куб.м. 0 куб.м. 719 куб.м.
бл,цр,здб,гбр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 17,256.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на 05.12.2018г., на територията на ТП ДГС Айтос от Обект №1912. Виж пълна информация
2563 ДГС Айтос 05.12.2018 1921
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 14 куб.м. 32 куб.м. 236 куб.м. 593 куб.м. 0 куб.м. 830 куб.м.
бл,цр,кдб,ак,кгбр
Процедури за добив на дървесина 18,287.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 05.12.2018 г. за Обект № 1921. Виж пълна информация
2562 ДГС Айтос 05.12.2018 1911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 221 куб.м. 11 куб.м. 644 куб.м. 619 куб.м. 0 куб.м. 1277 куб.м.
ела,избк,гбр,цр,бл
Процедури за добив на дървесина 30,736.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 05.12.2018 г. за Обект № 1911. Виж пълна информация
2561 ДГС Айтос 05.12.2018 1910
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
477 куб.м. 25 куб.м. 40 куб.м. 584 куб.м. 21 куб.м. 91 куб.м. 1173 куб.м.
тп,ак,гбр,пкл
Процедури за добив на дървесина 29,516.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 05.12.2018 г. за Обект № 1910. Виж пълна информация
2560 ДГС Айтос 05.12.2018 1909
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 254 куб.м. 39 куб.м. 580 куб.м. 461 куб.м. 0 куб.м. 1041 куб.м.
бл,цр,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 22,902.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 05.12.2018 г. за Обект № 1909. Виж пълна информация
2559 ДГС Айтос 05.12.2018 1908
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 98 куб.м. 41 куб.м. 514 куб.м. 564 куб.м. 0 куб.м. 1078 куб.м.
бл,цр,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 23,716.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 05.12.2018 г. за Обект № 1908. Виж пълна информация