Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1794 ДГС Айтос 19.01.2018 1807
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 292 куб.м. 17 куб.м. 431 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 549 куб.м.
чб,дб
Процедури за добив на дървесина 12,059.00 лв. без ДДС
Предмет: Покана за осъществяване на дейностите: сеч,извоз,сортиране и рампиране на марк.дървесина ,във връзка с мерки за ускорено усвояване на повредена от корояди дървесина, на територията на ТП ДГС Айтос ,на 19,01,2018г. Виж пълна информация
1791 ДГС Айтос 31.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОКУПКА на 2000 кг ФУРАЖНА ПШЕНИЦА за нуждите на ТП ДГС Айтос-с цел осигуряване изхранването на впрегатни животни, задържани в резултат от извършени нарушения по Закона за горите в обособената база в Горски разсадник „Извора“ при ТП ДГС Айтос Виж пълна информация
1762 ДГС Айтос 10.01.2018 1844
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м.
бб
Процедури за добив на дървесина 174.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1844. Виж пълна информация
1761 ДГС Айтос 22.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,556.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3 /1987 г. „ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. „ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ Виж пълна информация
1749 ДГС Айтос 03.01.2018 1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1531 куб.м. 2333 куб.м. 68 куб.м. 2902 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 4445 куб.м.
чб,бб,дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 101,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Покана за осъществяване на дейностите: сеч,извоз,сортиране и рампиране на марк.дървесина ,във връзка с мерки за ускорено усвояване на повредена от корояди дървесина, на територията на ТП ДГС Айтос ,на 03,01,2018г. Виж пълна информация
1743 ДГС Айтос 19.12.2017 1771
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 58 куб.м.
бб,чб
Процедури за добив на дървесина 1,014.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен слад от Обект №1771. Виж пълна информация
1724 ДГС Айтос 11.12.2017 1770
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 205 куб.м. 37 куб.м. 509 куб.м. 463 куб.м. 0 куб.м. 982 куб.м.
дб,цр,кгбр,гбр
Процедури за добив на дървесина 19,306.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 1770. Виж пълна информация
1685 ДГС Айтос 04.12.2017 1836
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 93 куб.м. 35 куб.м. 128 куб.м. 332 куб.м. 0 куб.м. 463 куб.м.
ак
Процедури за добив на дървесина 10,588.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1836. Виж пълна информация
1676 ДГС Айтос 15.12.2017 1835
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 248 куб.м. 42 куб.м. 583 куб.м. 461 куб.м. 0 куб.м. 1045 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 21,950.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 15.12.2017 г. за обект № 1835. Виж пълна информация
1675 ДГС Айтос 15.12.2017 1834
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
620 куб.м. 24 куб.м. 52 куб.м. 405 куб.м. 535 куб.м. 112 куб.м. 1672 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 38,438.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 15.12.2017 г. за обект № 1834. Виж пълна информация
1642 ДГС Айтос 24.11.2017 1769
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 161 куб.м. 24 куб.м. 303 куб.м. 184 куб.м. 0 куб.м. 487 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 9,073.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на марк.д-на до временен склад от Обект №1769. Виж пълна информация
1622 ДГС Айтос 05.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт на 12 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 2 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос” ; „Годишни технически прегледи на 13 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 6 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос”, включително на газови и метанови уредби“ , за срок до изчерпване на предвидените суми по посочените 2 обособени позиции Виж пълна информация
1613 ДГС Айтос 06.12.2017 1804-01,1804-02,1809-01,1809-02 и др.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1525 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 760 куб.м. 2285 куб.м.
бл,здб,бк,цр
Процедури за продажба на дървесина 243,020.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 06.12.2017г. за продажба на прогнозни количества дървесина,предстояща да бъде добита на временни складове на терит. на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
1602 ДГС Айтос 04.12.2017 1833
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 58 куб.м. 5 куб.м. 258 куб.м. 293 куб.м. 0 куб.м. 560 куб.м.
бк,здб
Продажба на стояща дървесина на корен 23,446.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1833,на територията на ТП ДГС Айтос,на 04.12.2017г. Виж пълна информация
1601 ДГС Айтос 04.12.2017 1832
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 147 куб.м. 22 куб.м. 322 куб.м. 219 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м.
гбр,бк,цр,бл,срлп
Продажба на стояща дървесина на корен 25,221.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1832,на територията на ТП ДГС Айтос,на 04.12.2017г. Виж пълна информация
1600 ДГС Айтос 04.12.2017 1831
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 249 куб.м. 114 куб.м. 465 куб.м. 149 куб.м. 0 куб.м. 635 куб.м.
здб,бл,гбр,цр,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 28,089.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1831,на територията на ТП ДГС Айтос,на 04.12.2017г. Виж пълна информация
1594 ДГС Айтос 17.11.2017 1768
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 206 куб.м. 40 куб.м. 576 куб.м. 497 куб.м. 0 куб.м. 1073 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 20,666.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на марк.д.до временен склад от Обект №1768,на терит. на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
1568 ДГС Айтос 27.11.2017 1830
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 248 куб.м. 42 куб.м. 583 куб.м. 461 куб.м. 0 куб.м. 1045 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 21,950.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1830. Виж пълна информация
1567 ДГС Айтос 27.11.2017 1829
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 15 куб.м. 60 куб.м. 622 куб.м. 863 куб.м. 0 куб.м. 1560 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 32,355.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1829. Виж пълна информация
1566 ДГС Айтос 27.11.2017 1828
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 179 куб.м. 42 куб.м. 547 куб.м. 507 куб.м. 0 куб.м. 1054 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 21,607.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1828. Виж пълна информация