Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2281 ДГС Айтос 20.07.2018 1863
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 194 куб.м. 33 куб.м. 226 куб.м. 399 куб.м. 0 куб.м. 862 куб.м.
дб,цр,гбр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 20,623.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 1863 Виж пълна информация
2256 ДГС Айтос 23.07.2018 1853-06,1853-08
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30.4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.4 куб.м.
бл,здб,цр,срлп
Процедури за продажба на дървесина 3,163.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с явно наддаване на 23.07.2018г.,за продажба на добита дървесина,находяща се на временни складове на терит. на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2246 ДГС Айтос 16.07.2018 1805-07,1834-12,1848-07,1848-08
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33.3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 39.2 куб.м. 72.5 куб.м.
бл,здб,цр,избк
Процедури за продажба на дървесина 11,515.40 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 16.07.2018г. ,за продажба на добита дървесина,на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2236 ДГС Айтос 13.07.2018 1862
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 31 куб.м. 36 куб.м. 418 куб.м. 551 куб.м. 0 куб.м. 987 куб.м.
дб,цр,кдб,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 20,817.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 13.07.2018 г. за Обект № 1862. Виж пълна информация
2234 ДГС Айтос 13.07.2018 1861
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 58 куб.м. 43 куб.м. 508 куб.м. 607 куб.м. 0 куб.м. 1137 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 23,987.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 13.07.2018 г. за Обект № 1861. Виж пълна информация
2233 ДГС Айтос 13.07.2018 1860
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
109 куб.м. 112 куб.м. 10 куб.м. 334 куб.м. 326 куб.м. 173 куб.м. 942 куб.м.
избк,гбр,шс
Процедури за добив на дървесина 23,672.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 13.07.2018 г. за Обект № 1860. Виж пълна информация
2219 ДГС Айтос 29.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „избор на изпълнител за доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва торове и др. За нуждите на ТП ДГС Айтос, при обща стойност до 2000,00 лв. (две хиляди лева) без ДДС, както следва: минимум 1900 кг амониева селитра; минимум 12 кг листна тор „кристалон”; минимум 3 кг торове за желязо.” Виж пълна информация
2209 ДГС Айтос 31.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,140.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извън гаранционен срок/“ ; Доставка на специализирани продукти, материали, консумативи и стоки, необходими за осъществяване на дейностите по Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително техника в извън гаранционен срок/” Виж пълна информация
2201 ДГС Айтос 25.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на резервни части, консумативи, масла и принадлежности за 12 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, 2 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомобил Пежо 4007, 3 бр.мотоциклети ИЖ и мотоциклет ЕТЗ, стопанисвани от ТП „ДГС Айтос” Виж пълна информация
2179 ДГС Айтос 17.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,770.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на дейности по Поддържане на Минерализовани ивици и Противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Айтос” Виж пълна информация
2174 ДГС Айтос 14.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШЕН ОДИТ ПО СПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ FSC (СЪВЕТ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ) ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС АЙТОС“-за срок от 4 години Виж пълна информация
2133 ДГС Айтос 05.06.2018 1850
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 335 куб.м. 27 куб.м. 712 куб.м. 394 куб.м. 0 куб.м. 1118 куб.м.
дб,бк,гбр,срлп,цр
Процедури за добив на дървесина 23,538.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на терит.на ТП ДГС Айтос,на 05.06.2018 г. за обект № 1850. Виж пълна информация
2119 ДГС Айтос 31.05.2018 1820-15
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 476.1 куб.м. 0 куб.м. 476.1 куб.м.
ак,кгбр
Процедури за продажба на дървесина 32,178.78 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 31.05.2018г.,за продажба на добита дървесина,находяща се на временни складове ,на терит. на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2099 ДГС Айтос 02.05.2018 1770
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 205 куб.м. 37 куб.м. 509 куб.м. 463 куб.м. 0 куб.м. 982 куб.м.
дб,цр,кгбр,гбр
Процедури за добив на дървесина 19,306.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 1770. Виж пълна информация
2077 ДГС Айтос 10.05.2018 1820-15
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 476.1 куб.м. 0 куб.м. 476.1 куб.м.
ак,кгбр
Процедури за продажба на дървесина 32,178.78 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на електронен търг с тайно наддаване ,за продажба на дървесина от склад,на 10.05.2018г.,на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
Процедура № 2077 на ДГС Айтос от 10.05.2018 е прекратена!
2076 ДГС Айтос 10.05.2018 1808-05
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 72.63 куб.м. 8.1 куб.м. 85.05 куб.м. 16.2 куб.м. 0 куб.м. 101.25 куб.м.
чдб,яв,ичн,чдб
Процедури за продажба на дървесина 7,087.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на електронен търг с тайно наддаване ,за продажба на дървесина от склад,на 10.05.2018г.,на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
Процедура № 2076 на ДГС Айтос от 10.05.2018 е прекратена!
2055 ДГС Айтос 11.04.2018 1859
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 13 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 389.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз и др.на маркирана дървесина от Обект №1859. Виж пълна информация
1983 ДГС Айтос 10.04.2018 1805-03,1810-03
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40.43 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 40.43 куб.м.
бл,здб,цр
Процедури за продажба на дървесина 4,549.65 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на добита дървесина,на терит.на ТП ДГС Айтос,на 10.04.2018г. Виж пълна информация
1969 ДГС Айтос 29.03.2018 1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 123.2 куб.м. 29.15 куб.м. 167.19 куб.м. 15.37 куб.м. 0 куб.м. 182.56 куб.м.
чдб
Процедури за продажба на дървесина 12,779.20 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 29.03.2018 г. за продажба на добита дървесина от временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Виж пълна информация
1966 ДГС Айтос 29.03.2018 Открита процедура 340.20 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услуга-товарене,транспортиране,разтоварване на добита дървесина,находяща се на временни складове на терит. на ТП ДГС Айтос,на 29.03.2018г. Виж пълна информация