Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1602 ДГС Айтос 04.12.2017 1833
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 58 куб.м. 5 куб.м. 258 куб.м. 293 куб.м. 0 куб.м. 560 куб.м.
бк,здб
Продажба на стояща дървесина на корен 23,446.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1833,на територията на ТП ДГС Айтос,на 04.12.2017г. Виж пълна информация
1601 ДГС Айтос 04.12.2017 1832
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 147 куб.м. 22 куб.м. 322 куб.м. 219 куб.м. 0 куб.м. 603 куб.м.
гбр,бк,цр,бл,срлп
Продажба на стояща дървесина на корен 25,221.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1832,на територията на ТП ДГС Айтос,на 04.12.2017г. Виж пълна информация
1600 ДГС Айтос 04.12.2017 1831
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 249 куб.м. 114 куб.м. 465 куб.м. 149 куб.м. 0 куб.м. 635 куб.м.
здб,бл,гбр,цр,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 28,089.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 1831,на територията на ТП ДГС Айтос,на 04.12.2017г. Виж пълна информация
1594 ДГС Айтос 17.11.2017 1768
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 206 куб.м. 40 куб.м. 576 куб.м. 497 куб.м. 0 куб.м. 1073 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 20,666.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на марк.д.до временен склад от Обект №1768,на терит. на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
1568 ДГС Айтос 27.11.2017 1830
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 248 куб.м. 42 куб.м. 583 куб.м. 461 куб.м. 0 куб.м. 1045 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 21,950.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1830. Виж пълна информация
1567 ДГС Айтос 27.11.2017 1829
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 15 куб.м. 60 куб.м. 622 куб.м. 863 куб.м. 0 куб.м. 1560 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 32,355.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1829. Виж пълна информация
1566 ДГС Айтос 27.11.2017 1828
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 179 куб.м. 42 куб.м. 547 куб.м. 507 куб.м. 0 куб.м. 1054 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 21,607.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1828. Виж пълна информация
1565 ДГС Айтос 27.11.2017 1827
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 13 куб.м. 44 куб.м. 501 куб.м. 675 куб.м. 0 куб.м. 1181 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 24,235.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1827. Виж пълна информация
1564 ДГС Айтос 27.11.2017 1826
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 270 куб.м. 47 куб.м. 627 куб.м. 494 куб.м. 0 куб.м. 1121 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 22,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1826. Виж пълна информация
1563 ДГС Айтос 27.11.2017 1825
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 177 куб.м. 27 куб.м. 347 куб.м. 275 куб.м. 0 куб.м. 623 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 13,088.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1825. Виж пълна информация
1562 ДГС Айтос 27.11.2017 1824
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 106 куб.м. 25 куб.м. 335 куб.м. 330 куб.м. 0 куб.м. 676 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 13,913.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1824. Виж пълна информация
1561 ДГС Айтос 27.11.2017 1823
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 409 куб.м. 52 куб.м. 777 куб.м. 488 куб.м. 0 куб.м. 1281 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 26,981.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1823. Виж пълна информация
1560 ДГС Айтос 27.11.2017 1822
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 282 куб.м. 25 куб.м. 467 куб.м. 284 куб.м. 0 куб.м. 757 куб.м.
дб,бк,гбр,срлп,кгбр,цр
Процедури за добив на дървесина 15,927.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1822. Виж пълна информация
1559 ДГС Айтос 27.11.2017 1821
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 868 куб.м. 78 куб.м. 1361 куб.м. 628 куб.м. 0 куб.м. 1989 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 41,769.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1821 Виж пълна информация
1558 ДГС Айтос 27.11.2017 1820
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 208 куб.м. 83 куб.м. 445 куб.м. 449 куб.м. 0 куб.м. 894 куб.м.
ак,чдб
Процедури за добив на дървесина 18,753.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1820. Виж пълна информация
1557 ДГС Айтос 27.11.2017 1819
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 86 куб.м. 36 куб.м. 452 куб.м. 492 куб.м. 0 куб.м. 944 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 18,880.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1819. Виж пълна информация
1556 ДГС Айтос 27.11.2017 1818
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 44 куб.м. 38 куб.м. 448 куб.м. 552 куб.м. 0 куб.м. 1000 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 20,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1818. Виж пълна информация
1555 ДГС Айтос 27.11.2017 1817
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 3 куб.м. 8 куб.м. 38 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 103 куб.м.
ак,срлп
Процедури за добив на дървесина 2,090.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1817. Виж пълна информация
1554 ДГС Айтос 27.11.2017 1816
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 16 куб.м. 211 куб.м. 212 куб.м. 0 куб.м. 423 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 8,671.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1816. Виж пълна информация
1553 ДГС Айтос 27.11.2017 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 41 куб.м. 20 куб.м. 226 куб.м. 247 куб.м. 0 куб.м. 473 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 9,696.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1815. Виж пълна информация