Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2077 ДГС Айтос 10.05.2018 1820-15
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 476.1 куб.м. 0 куб.м. 476.1 куб.м.
ак,кгбр
Процедури за продажба на дървесина 32,178.78 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на електронен търг с тайно наддаване ,за продажба на дървесина от склад,на 10.05.2018г.,на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
Процедура № 2077 на ДГС Айтос от 10.05.2018 е прекратена!
2076 ДГС Айтос 10.05.2018 1808-05
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 72.63 куб.м. 8.1 куб.м. 85.05 куб.м. 16.2 куб.м. 0 куб.м. 101.25 куб.м.
чдб,яв,ичн,чдб
Процедури за продажба на дървесина 7,087.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на електронен търг с тайно наддаване ,за продажба на дървесина от склад,на 10.05.2018г.,на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
Процедура № 2076 на ДГС Айтос от 10.05.2018 е прекратена!
2055 ДГС Айтос 11.04.2018 1859
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 6 куб.м. 1 куб.м. 13 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 389.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз и др.на маркирана дървесина от Обект №1859. Виж пълна информация
1983 ДГС Айтос 10.04.2018 1805-03,1810-03
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40.43 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 40.43 куб.м.
бл,здб,цр
Процедури за продажба на дървесина 4,549.65 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на добита дървесина,на терит.на ТП ДГС Айтос,на 10.04.2018г. Виж пълна информация
1969 ДГС Айтос 29.03.2018 1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 123.2 куб.м. 29.15 куб.м. 167.19 куб.м. 15.37 куб.м. 0 куб.м. 182.56 куб.м.
чдб
Процедури за продажба на дървесина 12,779.20 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 29.03.2018 г. за продажба на добита дървесина от временни складове на територията на ТП ДГС Айтос Виж пълна информация
1966 ДГС Айтос 29.03.2018 Открита процедура 340.20 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услуга-товарене,транспортиране,разтоварване на добита дървесина,находяща се на временни складове на терит. на ТП ДГС Айтос,на 29.03.2018г. Виж пълна информация
1923 ДГС Айтос 14.03.2018 1854
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 66 куб.м. 16 куб.м. 381 куб.м. 385 куб.м. 0 куб.м. 774 куб.м.
дб,гбр,срлп,цр
Процедури за добив на дървесина 16,294.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 14.03.2018 г. за обект № 1854. Виж пълна информация
1922 ДГС Айтос 14.03.2018 1858
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 206 куб.м. 41 куб.м. 689 куб.м. 660 куб.м. 0 куб.м. 1349 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 28,329.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 14.03.2018 г. за обект № 1858. Виж пълна информация
1921 ДГС Айтос 14.03.2018 1857
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 79 куб.м. 29 куб.м. 212 куб.м. 336 куб.м. 0 куб.м. 548 куб.м.
дб,цр,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 11,508.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 14.03.2018 г. за обект № 1857. Виж пълна информация
1919 ДГС Айтос 14.03.2018 1856
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
106 куб.м. 75 куб.м. 50 куб.м. 574 куб.м. 683 куб.м. 0 куб.м. 1363 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 28,472.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 14.03.2018 г. за обект № 1856. Виж пълна информация
1918 ДГС Айтос 14.03.2018 1855
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 62 куб.м. 51 куб.м. 568 куб.м. 680 куб.м. 0 куб.м. 1289 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 26,630.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 14.03.2018 г. за обект № 1855. Виж пълна информация
1917 ДГС Айтос 14.03.2018 1853
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
265 куб.м. 130 куб.м. 32 куб.м. 406 куб.м. 296 куб.м. 94 куб.м. 1061 куб.м.
дб,цр,гбр,срлп
Процедури за добив на дървесина 24,237.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 14.03.2018 г. за обект № 1853. Виж пълна информация
1916 ДГС Айтос 14.03.2018 1852
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 210 куб.м. 361 куб.м. 0 куб.м. 571 куб.м.
дб,цр,гбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 11,991.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 14.03.2018 г. за обект № 1852. Виж пълна информация
1915 ДГС Айтос 14.03.2018 1851
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
175 куб.м. 88 куб.м. 28 куб.м. 409 куб.м. 412 куб.м. 139 куб.м. 1135 куб.м.
дб,бк,гбр,срлп,цр
Процедури за добив на дървесина 24,849.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 14.03.2018 г. за обект № 1851. Виж пълна информация
1914 ДГС Айтос 14.03.2018 1850
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 335 куб.м. 27 куб.м. 712 куб.м. 394 куб.м. 0 куб.м. 1118 куб.м.
дб,бк,гбр,срлп,цр
Процедури за добив на дървесина 23,538.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 14.03.2018 г. за обект № 1850. Виж пълна информация
1913 ДГС Айтос 14.03.2018 1849
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 287 куб.м. 44 куб.м. 1273 куб.м. 576 куб.м. 0 куб.м. 1292 куб.м.
дб,цр,гбр,кгбр,пкл
Процедури за добив на дървесина 27,227.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 14.03.2018 г. за обект № 1849. Виж пълна информация
1911 ДГС Айтос 14.03.2018 1848
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
439 куб.м. 2 куб.м. 31 куб.м. 230 куб.м. 294 куб.м. 139 куб.м. 1102 куб.м.
дб,бк,срлп,цр,мждр
Процедури за добив на дървесина 27,195.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 14.03.2018 г. за обект № 1848. Виж пълна информация
1910 ДГС Айтос 14.03.2018 1847
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 407 куб.м. 96 куб.м. 1056 куб.м. 1015 куб.м. 0 куб.м. 2071 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 43,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 14.03.2018 г. за обект № 1847. Виж пълна информация
1909 ДГС Айтос 14.03.2018 1846
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 441 куб.м. 55 куб.м. 822 куб.м. 539 куб.м. 0 куб.м. 1389 куб.м.
дб,цр,кгбр,мждр
Процедури за добив на дървесина 29,309.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 14.03.2018 г. за обект № 1846. Виж пълна информация
1856 ДГС Айтос 23.02.2018 1845
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 58 куб.м. 5 куб.м. 258 куб.м. 293 куб.м. 0 куб.м. 560 куб.м.
бк,здб
Продажба на стояща дървесина на корен 25,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от обект №1845 , на територията на ТП ДГС Айтос на 23.02.2018 г. Виж пълна информация