Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2651 ДГС Тича 21.12.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад , от Обекти 1905А и 1906А, от териториалния обхват на ТП ДГС Тича включени в ГПП 2019г. Виж пълна информация
2650 ДГС Тича 21.12.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности -сеч и извоз, в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от отдели за 2019г. - обект - 1905 и 1906 Виж пълна информация
2536 ДГС Тича 28.11.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ВКЛЮЧЕНИ В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2018Г. ОБЕКТ 18030А, 18031А Виж пълна информация
2457 ДГС Тича 22.10.2018 Лесокултурни мероприятия
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ ОБЕКТ 18027/ ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ/ Виж пълна информация
Процедура № 2457 на ДГС Тича от 22.10.2018 е прекратена!
2418 ДГС Тича 01.10.2018 Лесокултурни мероприятия
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ - ПОЧВОПОДГОТОВКА И ЗАЛЕСЯВАНЕ НА КУЛТУРИТЕ Виж пълна информация
Процедура № 2418 на ДГС Тича от 01.10.2018 е прекратена!
2402 ДГС Тича 26.09.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Предмет: ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ И КУЛТУРИ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ Виж пълна информация
Процедура № 2402 на ДГС Тича от 26.09.2018 е прекратена!
2386 ДГС Тича 05.09.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА - СЕЧ, РАЗКРОЯВАНЕ, ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
2356 ДГС Тича 31.08.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВЕСИНА ОТ СКЛАД ЗА ОБЕКТ 18022А, 18023А, 18024А,18025А Виж пълна информация
Процедура № 2356 на ДГС Тича от 31.08.2018 е прекратена!
2355 ДГС Тича 03.09.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТ 18026 / ОТД. 55 "з"/ Виж пълна информация
2353 ДГС Тича 31.08.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЕКТ: 18022, 18023,18024,18025 Виж пълна информация
Процедура № 2353 на ДГС Тича от 31.08.2018 е прекратена!
2335 ДГС Тича 27.08.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ВКЛЮЧЕНА В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2018Г. НА ТП ДГС ТИЧА ЗА ОБЕКТ 18021А Виж пълна информация
Процедура № 2335 на ДГС Тича от 27.08.2018 е прекратена!
2334 ДГС Тича 27.08.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА ОБЕКТ 18021 Виж пълна информация
Процедура № 2334 на ДГС Тича от 27.08.2018 е прекратена!
2261 ДГС Тича 23.07.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,654.00 лв. без ДДС
Предмет: ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ И КУЛТУРИ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ - ОСВЕТЛЕНИЕ - ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПОДРАСТТА ЧРЕЗ ОТСИЧАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ДЪРВЕСНИ И ХРАСТОВИ ВИДОВЕ, ОБЕКТ №2 Виж пълна информация
Процедура № 2261 на ДГС Тича от 23.07.2018 е прекратена!
2196 ДГС Тича 26.06.2018 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.49,АЛ1 , Т.1 /ОБЕКТ 18020 ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА Виж пълна информация
2135 ДГС Тича 01.06.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАИНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОБЕКТИ 18015,18016 ,18017,18018 Виж пълна информация
2134 ДГС Тича 01.06.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА ОБ 1815 ,1816, 1817,1818 Виж пълна информация
2100 ДГС Тича 17.05.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
Процедура № 2100 на ДГС Тича от 17.05.2018 е прекратена!
2098 ДГС Тича 17.05.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горските територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС ТИЧА по реда на чл. 12 ал.1 и чл. 15 ал.1 Виж пълна информация
Процедура № 2098 на ДГС Тича от 17.05.2018 е прекратена!
2019 ДГС Тича 16.04.2018 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА Виж пълна информация
Процедура № 2019 на ДГС Тича от 16.04.2018 е прекратена!
2018 ДГС Тича 16.04.2018 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на на корен в горските територии -държавна собственост ,териториален обхват ТП ДГС ТИЧА Виж пълна информация
Процедура № 2018 на ДГС Тича от 16.04.2018 е прекратена!