Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2277 ДГС Звездец 28.08.2018 Открита процедура 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на гуми за МПС, стопанисване от ТП „ДГС Звездец”, по обособени позиции Виж пълна информация
2265 ДГС Звездец 10.07.2018 Обект № 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
194 куб.м. 328 куб.м. 58 куб.м. 500 куб.м. 1026 куб.м. 16 куб.м. 2122 куб.м.
чб,дб,цр,гбр,изгбр
Процедури за добив на дървесина 41,689.24 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект № 1806, отдели/подотдели 54-в ; м. Мушмулата, сем.Младежко, 73-л,р1, м. Милушев дол, зем.Бяла вода, 270-д, м. Долно гробе, зем.Бяла вода Виж пълна информация
2221 ДГС Звездец 20.06.2018 1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 129 куб.м. 372 куб.м. 1 куб.м. 526 куб.м.
дб,цр,изгбр
Процедури за добив на дървесина 10,100.08 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1814, отд. 279: а, в, д; на територията на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2136 ДГС Звездец 18.05.2018 1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
205 куб.м. 103 куб.м. 18 куб.м. 153 куб.м. 208 куб.м. 17 куб.м. 704 куб.м.
бук,дъб,цер,габър, изт.габър
Процедури за добив на дървесина 14,037.59 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1809, отд. 224: в,е ; 227: л,м,н на територията на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2075 ДГС Звездец 23.04.2018 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
88 куб.м. 92 куб.м. 3 куб.м. 456 куб.м. 519 куб.м. 14 куб.м. 1172 куб.м.
дб,цр,гбр
Процедури за добив на дървесина 22,146.32 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1811, отд. 247:а,б,в,е, на територията на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2074 ДГС Звездец 23.04.2018 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
93 куб.м. 199 куб.м. 32 куб.м. 183 куб.м. 476 куб.м. 22 куб.м. 1005 куб.м.
бук,дъб,цер,габър, изт.габър
Процедури за добив на дървесина 19,102.74 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1810, отд. 237:а,и, 243:а на територията на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2037 ДГС Звездец 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2014 ДГС Звездец 10.05.2018 Открита процедура 10,880.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗИРАНА ПОДДРЪЖКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС ЗВЕЗДЕЦ” Виж пълна информация
2002 ДГС Звездец 12.04.2018 1803Ц Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1945 ДГС Звездец 17.04.2018 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери, сървър и др. вкл. и техника в извънгаранционен срок), включително доставка на резервни части, материали и консумативи за нуждите на ТП „ДГС Звездец Виж пълна информация
1905 ДГС Звездец 12.03.2018 ОБЕКТИ № 1805 И 1807
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
307 куб.м. 273 куб.м. 11 куб.м. 889 куб.м. 1242 куб.м. 49 куб.м. 2771 куб.м.
дб,цр,гбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 61,488.98 лв. без ДДС
Предмет: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТИ № 1805 И 1807 ПРЕДВИДЕНИ ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ Виж пълна информация
1904 ДГС Звездец 12.03.2018 Обекти №1806,1808,1809,1810,1811,1812 и 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
683 куб.м. 1585 куб.м. 152 куб.м. 2524 куб.м. 4076 куб.м. 72 куб.м. 9093 куб.м.
чб,дб,бк,цр,гбр,мжд,изгбр
Процедури за добив на дървесина 199,594.58 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГС Звездец за Обекти №1806,1808,1809,1810,1811,1812 и 1813 Виж пълна информация
Процедура № 1904 на ДГС Звездец от 12.03.2018 е прекратена!
1827 ДГС Звездец 07.03.2018 1801 Д Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Звездец, ТП ДГС Кости, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Царево, ТП ДГС Ивайловград и ТП ДЛС Граматиково Виж пълна информация
Процедура № 1827 на ДГС Звездец от 07.03.2018 е прекратена!
1702 ДГС Звездец 14.12.2017 19.12.2017 Събиране на оферти с обява 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка ,чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
1629 ДГС Звездец 12.12.2017 1804-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
290 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30 куб.м. 320 куб.м.
дб,цр
Процедури за продажба на дървесина 39,645.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ ДГС ЗВЕЗДЕЦ “ ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ Виж пълна информация
1628 ДГС Звездец 12.12.2017 1801-1, 1802-1, 1803-1, 1803-2, 1804-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
819 куб.м. 568 куб.м. 23 куб.м. 1134 куб.м. 1115 куб.м. 39 куб.м. 3698 куб.м.
бб,чб,дб,цр,гбр,бк,мжд,изгбр
Процедури за продажба на дървесина 245,415.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ ДГС ЗВЕЗДЕЦ “ Виж пълна информация
1621 ДГС Звездец 08.12.2017 обекти: № 1801, № 1802, № 1803 и №1804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1201 куб.м. 690 куб.м. 23 куб.м. 1377 куб.м. 1377 куб.м. 80 куб.м. 4748 куб.м.
бб,чб,дб,цр,гбр,бк,мжд,изгбр
Процедури за добив на дървесина 107,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в територията обхват на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
1617 ДГС Звездец 03.01.2018 Открита процедура 4,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ЗВЕЗДЕЦ“. Виж пълна информация
1522 ДГС Звездец 18.12.2017 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на компютри, преносими компютри, принтери, UPS устройства и др. за нуждите на ТП ДГС Звездец“ Виж пълна информация
1483 ДГС Звездец 21.11.2017 Открита процедура 20,904.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за служителите в ТП „ДГС ЗВЕЗДЕЦ ” Виж пълна информация
Процедура № 1483 на ДГС Звездец от 21.11.2017 е прекратена!