Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2855 ДГС Ивайловград 06.03.2019 1902,1903,1904 и 1905
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124 куб.м. 561 куб.м. 27 куб.м. 3726 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4438 куб.м.
бб,чб
Процедури за добив на дървесина 119,826.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 06.03.2019г. Виж пълна информация
2744 ДГС Ивайловград 30.01.2019 1908,1909,1910,1913,1914,1915,1918,1919,1920,1922,1923,1924
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 103 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14870 куб.м. 0 куб.м. 15057 куб.м.
здб,бл,цр,бк,гбр.
Процедури за добив на дървесина 371,605.92 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 30.01.2019г. Виж пълна информация
2720 ДГС Ивайловград 25.01.2019 1820-1,1908-1,1909-1,1910-1, 1913-1,1914-1,1915-1,1918-1,1919-1, 1920-1,1922-1, 1923-1, 1924-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7772 куб.м. 0 куб.м. 7964 куб.м.
здб,бл,цр,мжд,кдб,кгбр
Процедури за продажба на дървесина 551,216.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 25.01.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2469 ДГС Ивайловград 26.10.2018 02.11.2018 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ , ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3/1987г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ на ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД” Виж пълна информация
2426 ДГС Ивайловград 04.10.2018 1845
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 693 куб.м. 0 куб.м. 751 куб.м.
здб,бл,цр,гбр
Процедури за добив на дървесина 18,841.65 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 04.10.2018г. Виж пълна информация
2416 ДГС Ивайловград 26.10.2018 12.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,196.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Процедура за възлагане на дейностите : направа на временни горски пътища в ГТ за усвояване на дървесината ат ГТ - държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
2415 ДГС Ивайловград 26.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,883.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: поддръжка на стари минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалният обхват на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
2410 ДГС Ивайловград 27.09.2018 1825
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 466 куб.м. 0 куб.м. 466 куб.м.
кдб,бл
Процедури за добив на дървесина 11,743.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 27.09.2018г. Виж пълна информация
2352 ДГС Ивайловград 31.08.2018 1821-1 и 1822-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1603 куб.м. 0 куб.м. 1632 куб.м.
здб,бл,цр.гбр
Процедури за продажба на дървесина 104,989.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 31.08.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2349 ДГС Ивайловград 31.08.2018 1821 и 1822
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1603 куб.м. 0 куб.м. 1632 куб.м.
здб,бл,цр,бк
Процедури за добив на дървесина 40,960.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
2287 ДГС Ивайловград 08.08.2018 1836-3 и 1743-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 27,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обекти № 1836-3 и № 1743-3, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ивайловград“ - повторна процедура Виж пълна информация
Процедура № 2287 на ДГС Ивайловград от 08.08.2018 е прекратена!
2250 ДГС Ивайловград 18.07.2018 1836-3 и 1743-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 27,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обекти № 1836-3 и № 1743-3, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ивайловград“ Виж пълна информация
2205 ДГС Ивайловград 03.07.2018 1804-1,1811-1,1814-1,1817-1,1823-1,1824-1 и 1837-1 .
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 334 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3482 куб.м. 0 куб.м. 3827 куб.м.
здб,бл,цр,мжд,кдб,кгбр
Процедури за продажба на дървесина 245,871.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 03.07.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2123 ДГС Ивайловград 21.06.2018 Открита процедура 14,883.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: поддръжка на стари минерализовани ивици в териториалният обхват на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
Процедура № 2123 на ДГС Ивайловград от 21.06.2018 е прекратена!
2121 ДГС Ивайловград 23.05.2018 30.05.2018 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП"Държавно горско стопанство Ивайловград" Виж пълна информация
2091 ДГС Ивайловград 30.04.2018 1838
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 159 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 159 куб.м.
ч.бор
Процедури за добив на дървесина 4,293.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
2060 ДГС Ивайловград 30.04.2018 Обект №2-Колибар чешма"
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
смърч
Лесокултурни мероприятия 2,779.65 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2 - "МЕРОПРИЯТИЯ В РАЗСАДНИК "КОЛИБАР ЧЕШМА". Виж пълна информация
2039 ДГС Ивайловград 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2013 ДГС Ивайловград 24.04.2018 1801,1804,1811,1813,1814,1817,1821,1822,1823,1824,1825 и 1837.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 364 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11049 куб.м. 0 куб.м. 11454 куб.м.
здб,бл,цр,бк,кгбр.
Процедури за добив на дървесина 287,845.33 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1880 ДГС Ивайловград 01.03.2018 №1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола I-214
Лесокултурни мероприятия 6,919.48 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на 27 дка тополови култури Виж пълна информация