Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1716 ДГС Ивайловград 28.12.2017 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
329 куб.м. 21 куб.м. 25 куб.м. 288 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м. 739 куб.м.
топола I-214
Процедури за продажба на дървесина 33,770.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 28.12.2017 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1711 ДГС Ивайловград 28.12.2017 1802Ю Продажба на стояща дървесина на корен 514,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект №1802Ю, стопанисвани от ЮИДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Средец, ТП ДГС Маджарово, ТП ДЛС Тополовград и ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1705 ДГС Ивайловград 21.12.2017 1802,1805,1808,1809,1810,1816,1818,1819 и 1820
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 348 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 8655 куб.м. 0 куб.м. 9048 куб.м.
здб,бл
Процедури за добив на дървесина 226,747.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1701 ДГС Ивайловград 21.12.2017 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по ЗГ и ЗЛОД и други необходими бланки по задание , за на нуждите на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
1696 ДГС Ивайловград 20.12.2017 1828-1,1829-1,1831-1,1832-1,1833-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 4458 куб.м. 0 куб.м. 347 куб.м. 4868 куб.м.
чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 215,682.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 20.12.2017 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
Процедура № 1696 на ДГС Ивайловград от 20.12.2017 е прекратена!
1631 ДГС Ивайловград 28.11.2017 1744 , 1745 и 1746
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 37 куб.м. 1 куб.м. 1132 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1209 куб.м.
бб,чб
Процедури за добив на дървесина 32,643.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
1530 ДГС Ивайловград 16.11.2017 1726 и 1732
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1469 куб.м. 0 куб.м. 1472 куб.м.
здб,бл,цр
Процедури за добив на дървесина 33,952.49 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1526 ДГС Ивайловград 06.11.2017 1742 и 1743
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 918 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 920 куб.м.
бб,чб
Процедури за добив на дървесина 25,760.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
1298 ДГС Ивайловград 24.08.2017 1701,1714,1716,1726,1732,1733,1734,1741
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6248 куб.м. 0 куб.м. 6332 куб.м.
здб,бл,цр,бк
Процедури за добив на дървесина 145,805.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград- Виж пълна информация
1291 ДГС Ивайловград 22.08.2017 1701-1,1714-1,1716-1,1726-1,1732-1,1733-1,1734-1 и 1741-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3081 куб.м. 0 куб.м. 3165 куб.м.
здб,бл
Процедури за продажба на дървесина 193,737.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 22.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1275 ДГС Ивайловград 08.08.2017 1704-1,1706-1,1708-1,1709-1,1710-1,1712-1,1713-11,1716-1,1718-1,1719-1,1725-1,1612-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
147 куб.м. 358 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5566 куб.м. 0 куб.м. 6071 куб.м.
здб,бл
Процедури за продажба на дървесина 374,447.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 08.08.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1178 ДГС Ивайловград 28.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,973.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради с прогнозна стойност 14973.30лв в териториалния обхват на ТП „ДГС Ивайловград Виж пълна информация
1116 ДГС Ивайловград 15.06.2017 1713-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 49 куб.м.
здб
Продажба на стояща дървесина на корен 4,361.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” от Обект № 1713-1 на 15.06.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
1005 ДГС Ивайловград 09.05.2017 1717 , 1728 и 1729
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
13 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2255 куб.м. 0 куб.м. 2296 куб.м.
бл. здб. кдб
Продажба на стояща дървесина на корен 87,638.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград" Виж пълна информация
915 ДГС Ивайловград 12.04.2017 1714,1716,1717,1726,1729,1732,1734 и 1741
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 46 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4631 куб.м. 0 куб.м. 4705 куб.м.
здб, бл ,бк, цр, кдб,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 112,486.47 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград- повторна процедура Виж пълна информация
878 ДГС Ивайловград 03.04.2017 06.04.2017 1730,1738,1739
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1003 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1003 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 24,072.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград" Виж пълна информация
841 ДГС Ивайловград 16.03.2017 20.03.2017 1704,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1726,1729,1732,1734 и 1741.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
159 куб.м. 188 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12509 куб.м. 0 куб.м. 12856 куб.м.
здб, бл ,159бк, цр, кдб,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 295,717.36 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
825 ДГС Ивайловград 10.03.2017 13.03.2017 1730,1738,1739,1740
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1431 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1431 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 34,344.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград" Виж пълна информация
643 ДГС Ивайловград 14.12.2016 19.12.2016 1702, 1703, 1711, 1720, 1724.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 85 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 3266 куб.м. 0 куб.м. 3413 куб.м.
здб. бл .бк, цр, кгбр
Процедури за продажба на дървесина 127,383.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград" Виж пълна информация
636 ДГС Ивайловград 13.12.2016 16.12.2016 1721,1722,1723,1731,1736,1737
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 4341 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4398 куб.м.
бб, чб, здб
Процедури за добив на дървесина 106,690.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Ивайловград" Виж пълна информация