Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2352 ДГС Ивайловград 31.08.2018 1821-1 и 1822-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1603 куб.м. 0 куб.м. 1632 куб.м.
здб,бл,цр.гбр
Процедури за продажба на дървесина 104,989.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 31.08.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2349 ДГС Ивайловград 31.08.2018 1821 и 1822
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1603 куб.м. 0 куб.м. 1632 куб.м.
здб,бл,цр,бк
Процедури за добив на дървесина 40,960.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
2287 ДГС Ивайловград 08.08.2018 1836-3 и 1743-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 27,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обекти № 1836-3 и № 1743-3, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ивайловград“ - повторна процедура Виж пълна информация
Процедура № 2287 на ДГС Ивайловград от 08.08.2018 е прекратена!
2250 ДГС Ивайловград 18.07.2018 1836-3 и 1743-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 27,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обекти № 1836-3 и № 1743-3, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Ивайловград“ Виж пълна информация
2205 ДГС Ивайловград 03.07.2018 1804-1,1811-1,1814-1,1817-1,1823-1,1824-1 и 1837-1 .
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 334 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3482 куб.м. 0 куб.м. 3827 куб.м.
здб,бл,цр,мжд,кдб,кгбр
Процедури за продажба на дървесина 245,871.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 03.07.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2123 ДГС Ивайловград 21.06.2018 Открита процедура 14,883.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: поддръжка на стари минерализовани ивици в териториалният обхват на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
Процедура № 2123 на ДГС Ивайловград от 21.06.2018 е прекратена!
2121 ДГС Ивайловград 23.05.2018 30.05.2018 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП"Държавно горско стопанство Ивайловград" Виж пълна информация
2091 ДГС Ивайловград 30.04.2018 1838
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 159 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 159 куб.м.
ч.бор
Процедури за добив на дървесина 4,293.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
2060 ДГС Ивайловград 30.04.2018 Обект №2-Колибар чешма"
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
смърч
Лесокултурни мероприятия 2,779.65 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейности в горски територии държавна собственост в териториалният обхват но ТП ДГС Ивайловград в Обект №2 - "МЕРОПРИЯТИЯ В РАЗСАДНИК "КОЛИБАР ЧЕШМА". Виж пълна информация
2039 ДГС Ивайловград 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2013 ДГС Ивайловград 24.04.2018 1801,1804,1811,1813,1814,1817,1821,1822,1823,1824,1825 и 1837.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 364 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11049 куб.м. 0 куб.м. 11454 куб.м.
здб,бл,цр,бк,кгбр.
Процедури за добив на дървесина 287,845.33 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1880 ДГС Ивайловград 01.03.2018 №1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
топола I-214
Лесокултурни мероприятия 6,919.48 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на 27 дка тополови култури Виж пълна информация
1830 ДГС Ивайловград 07.03.2018 1801 Д Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Звездец, ТП ДГС Кости, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Царево, ТП ДГС Ивайловград и ТП ДЛС Граматиково Виж пълна информация
Процедура № 1830 на ДГС Ивайловград от 07.03.2018 е прекратена!
1781 ДГС Ивайловград 30.01.2018 1802-1;1805-1;1808-1;1809-1;1810-1;1816-1;1818-1;1819-1;1820-1;1726-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 351 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 3145 куб.м. 0 куб.м. 3541 куб.м.
здб,бл,цр,бк
Процедури за продажба на дървесина 228,362.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 30.01.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1744 ДГС Ивайловград 28.12.2017 1827,1834
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 509 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 561 куб.м.
бб,чб
Процедури за добив на дървесина 15,147.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
1716 ДГС Ивайловград 28.12.2017 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
329 куб.м. 21 куб.м. 25 куб.м. 288 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м. 739 куб.м.
топола I-214
Процедури за продажба на дървесина 33,770.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 28.12.2017 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1711 ДГС Ивайловград 28.12.2017 1802Ю Продажба на стояща дървесина на корен 514,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект №1802Ю, стопанисвани от ЮИДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Средец, ТП ДГС Маджарово, ТП ДЛС Тополовград и ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1705 ДГС Ивайловград 21.12.2017 1802,1805,1808,1809,1810,1816,1818,1819 и 1820
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 348 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 8655 куб.м. 0 куб.м. 9048 куб.м.
здб,бл
Процедури за добив на дървесина 226,747.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1701 ДГС Ивайловград 21.12.2017 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на формуляри по ЗГ и ЗЛОД и други необходими бланки по задание , за на нуждите на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
1696 ДГС Ивайловград 20.12.2017 1828-1,1829-1,1831-1,1832-1,1833-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 4458 куб.м. 0 куб.м. 347 куб.м. 4868 куб.м.
чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 215,682.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 20.12.2017 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
Процедура № 1696 на ДГС Ивайловград от 20.12.2017 е прекратена!