Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3119 ДГС Хасково 31.05.2019 1919, 1920, 1921, 1922
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62 куб.м. 1405 куб.м. 0 куб.м. 1467 куб.м.
бл, цр, мжд
Продажба на стояща дървесина на корен 85,086.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2019г. За местни търговци по чл.115 от Закона за горите. Виж пълна информация
3118 ДГС Казанлък 30.05.2019 31.05.2019 192126
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 2 куб.м. 4 куб.м. 6 куб.м. 352 куб.м. 0 куб.м. 363 куб.м.
здб,срлп
Процедури за добив на дървесина 14,228.50 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до „Кастамону България” АД, с. Горно Сахране и до дома на клиента в обект № 192126 Виж пълна информация
3117 ДЛС Мазалат 20.06.2019 Открита процедура 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Механизирано поддържане на лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици по обособени позиции: „Обособена позиция 1: Механизирано поддържане на лесокултурни противопожарни прегради” и Обособена позиция 2: Механизирано поддържане минерализовани ивици" Виж пълна информация
3116 ДЛС Тополовград 31.05.2019 1925;1926;1927;1928;1929;1930;1931;1932;1933
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 1525 куб.м. 3530 куб.м. 0 куб.м. 5065 куб.м.
ак;бл;цр;кгбр;здб;кл;мжд;глд;лп;чб
Процедури за добив на дървесина 108,681.05 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти на територията на ДЛС Тополовград. Виж пълна информация
3115 ДГС Хасково 31.05.2019 1917, 1918
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 49 куб.м. 1693 куб.м. 0 куб.м. 1742 куб.м.
здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, ак, чб
Процедури за добив на дървесина 40,738.80 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г. Виж пълна информация
3114 ДГС Мъглиж 03.06.2019 193110-8
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м.
бк, здб, трп
Процедури за продажба на дървесина 1,785.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 193110-8 Виж пълна информация
3113 ДГС Мъглиж 03.06.2019 193115
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 443 куб.м. 273 куб.м. 217 куб.м. 983 куб.м.
бк, гбр, здб, трп
Продажба на стояща дървесина на корен 47,684.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193115 Виж пълна информация
3112 ДГС Мъглиж 03.06.2019 193114
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 306 куб.м. 0 куб.м. 41 куб.м. 403 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 18,961.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193114 Виж пълна информация
3111 ДГС Мъглиж 03.06.2019 193113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 145 куб.м. 113 куб.м. 72 куб.м. 333 куб.м.
здб, бл
Продажба на стояща дървесина на корен 16,442.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193113 Виж пълна информация
3110 ДГС Сливен 04.06.2019 19-15 и 19-16
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
482 куб.м. 24 куб.м. 38 куб.м. 1942 куб.м. 1370 куб.м. 1301 куб.м. 5157 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 346,628.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3109 ДГС Твърдица 31.05.2019 №1911-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м.
бб,см
Процедури за продажба на дървесина 9,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на добити количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3108 ДГС Хасково 30.05.2019 1917-1, 1918-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 49 куб.м. 1042 куб.м. 0 куб.м. 1091 куб.м.
здб, бл, цр, кдб, мжд, гбр, кгбр, ак, чб
Процедури за продажба на дървесина 88,061.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2019г. Виж пълна информация
3107 ДГС Чирпан 27.05.2019 Договаряне 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води,отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3106 ДГС Карнобат 31.05.2019 1903
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 15 куб.м. 5 куб.м. 129 куб.м. 199 куб.м. 5 куб.м. 400 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 18,966.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1903 , подотд.: 6р,8б,е от ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС - Карнобат Виж пълна информация
3105 ДГС Карнобат 30.05.2019 11905
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
424 куб.м. 36 куб.м. 22 куб.м. 348 куб.м. 295 куб.м. 71 куб.м. 1196 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 63,829.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11905 , подотд.: 1116 г, от ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС - Карнобат Виж пълна информация
3104 ДГС Карнобат 30.05.2019 11904
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
248 куб.м. 6 куб.м. 11 куб.м. 228 куб.м. 171 куб.м. 16 куб.м. 680 куб.м.
шир
Процедури за продажба на дървесина 36,559.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 11904 , подотд.:1037в,1038в,д от ДГТ в териториалния обхват на ТП ДГС - Карнобат Виж пълна информация
3103 ДГС Тича 28.05.2019 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
3102 ДГС Сливен 30.05.2019 1935 и 1936
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
174 куб.м. 62 куб.м. 13 куб.м. 1213 куб.м. 810 куб.м. 240 куб.м. 2512 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 103,576.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3101 ДГС Сливен 30.05.2019 19-14
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 203 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 17,223.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда на чл. 66 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3100 ДГС Малко Търново 17.05.2019 1907-1, 1905-4, 1906-1.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
136.82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 136.82 куб.м.
дб
Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 29,389.40 лв. без ДДС
Предмет: Продажба чрез договаряне на добита дървесина от склад. Виж пълна информация