Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1588 ДЛС Граматиково 01.12.2017 1718-5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
96.91 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 96.91 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 19,234.20 лв. без ДДС
Предмет: продажба на добита дървесина от обект 1718-5 Виж пълна информация
1587 ДЛС Тополовград 16.11.2017 7042 и 7043
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
742 куб.м. 429 куб.м. 5 куб.м. 89 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1265 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 36,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 7042 и 7043 Виж пълна информация
1586 ДГС Мъглиж 01.12.2017 173110 - 25
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 174 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 15,390.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина № 173110 - 25 Виж пълна информация
1585 ДГС Сливен 05.12.2017 06.12.2017 1, 2, 3, 4 и 5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
881 куб.м. 471 куб.м. 111 куб.м. 2795 куб.м. 884 куб.м. 562 куб.м. 5704 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за продажба на дървесина 385,018.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда реда на чл.66 във вр. с правното предписание на чл.38 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1584 ДЛС Несебър 30.11.2017 №1708-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
138.81 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 138.81 куб.м.
бл
Процедури за продажба на дървесина 22,864.10 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина - пакет № 1708-1. Виж пълна информация
1583 ДГС Тунджа 07.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и други включително и техника в извънгаранционен срок), включително доставка на резервни части, материали, консумативи и софтуер за нуждите на ТП ДГС „Тунджа“. Виж пълна информация
1582 ДГС Сливен 30.11.2017 01.12.2017 1803, 1806, 1807, 1809 и 1812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
628 куб.м. 146 куб.м. 73 куб.м. 4484 куб.м. 2760 куб.м. 261 куб.м. 8352 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за добив на дървесина 217,183.42 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
1581 ДГС Сливен 30.11.2017 01.12.2017 1804, 1813, 1814 и 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1176 куб.м. 471 куб.м. 111 куб.м. 3509 куб.м. 1980 куб.м. 967 куб.м. 8214 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Процедури за добив на дървесина 213,553.75 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на местни търговци добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
1580 ДГС Тунджа 30.11.2017 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
697 куб.м. 552 куб.м. 0 куб.м. 177 куб.м. 0 куб.м. 77 куб.м. 1503 куб.м.
тп
Продажба на стояща дървесина на корен 70,959.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1801/ЛФ 2018г. отд. 108 „к“, 108 „л“ на територията на ТП «ДГС –Тунджа» гр. Ямбол Виж пълна информация
Процедура № 1580 на ДГС Тунджа от 30.11.2017 е прекратена!
1579 ДГС Нова Загора 22.11.2017 Събиране на оферти с обява 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците” Виж пълна информация
1578 ДГС Бургас 29.11.2017 1702-22
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
108.89 куб.м. 20.16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 129.05 куб.м.
бб; чб;
Процедури за продажба на дървесина 10,203.04 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас Виж пълна информация
1577 ДГС Мъглиж 29.11.2017 173143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152 куб.м. 80 куб.м. 5 куб.м. 71 куб.м. 39 куб.м. 17 куб.м. 364 куб.м.
бб, см, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 22,488.70 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 173143 Виж пълна информация
1576 ДГС Мъглиж 29.11.2017 173110-22;173110-23;173110-24;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 44 куб.м. 4 куб.м. 168 куб.м. 776 куб.м. 53 куб.м. 1073 куб.м.
бк,гбр,здб;
Процедури за продажба на дървесина 76,695.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина №№ 173110-22; 173110-23;173110-24; Виж пълна информация
1575 ДЛС Несебър 27.11.2017 обект № 1801, група №1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
740 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 512 куб.м. 1386 куб.м. 182 куб.м. 2820 куб.м.
бл,цр,избк,чб,бб,здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 64,329.92 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1801, група 1. Виж пълна информация
1574 ДЛС Несебър 27.11.2017 обект № 1802, група №2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
213 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 131 куб.м. 1207 куб.м. 212 куб.м. 1763 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 38,547.76 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1802, група 2. Виж пълна информация
1573 ДГС Котел 28.11.2017 62-17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 183 куб.м.
бк, здб, гбр
Процедури за продажба на дървесина 15,845.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от об. 62-17 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1572 ДГС Хасково 10.11.2017 1728
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м.
цр, чдб, срлп
Процедури за добив на дървесина 4,108.32 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина за продажба на физически лица със собствени работници от обекти от горски територии, собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково". Виж пълна информация
1571 ДГС Нова Загора 22.12.2017 Открита процедура 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. вкл. и техника в извънгаранционен срок), включително доставка на резервни части, материални, консумативи и софтуер за нуждите на ТП "ДГС Нова Загора". Виж пълна информация
1570 ДГС Сливен 27.11.2017 28.11.2017 1802 и 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72 куб.м. 73 куб.м. 5 куб.м. 1618 куб.м. 770 куб.м. 0 куб.м. 2538 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 93,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38, ал.1 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1569 ДГС Сливен 27.11.2017 28.11.2017 1801, 1805, 1808, 1810, 1816 и 1817
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 44 куб.м. 25 куб.м. 3421 куб.м. 2064 куб.м. 81 куб.м. 5785 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 222,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация