Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1778 ДГС Царево 01.02.2018 1802, 1806, 1810, 1813, 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2500 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2500 Пр. куб.м.
дб, цр,
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 27,500.00 лв. без ДДС
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ - ОБЕКТ № 1802, 1806, 1810, 1813, 1815) ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО”, Виж пълна информация
1777 ДЛС Граматиково 30.01.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 21,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП «ДЛС ГРАМАТИКОВО ДО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СЪС СРЕДНО ИЗВОЗНО РАЗСТОЯНИЕ 11КМ.» Виж пълна информация
1776 ДЛС Мазалат 29.01.2018 1820, 1821, 1822
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
406 куб.м. 120 куб.м. 0 куб.м. 1259.3 куб.м. 743 куб.м. 15.7 куб.м. 2544 куб.м.
бб, бк, гбр, яв, см
Процедури за добив на дървесина 109,298.57 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обекти № 1820, № 1821, № 1822 на 29.01.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1775 ДЛС Мазалат 29.01.2018 1817, 1819
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
336 куб.м. 103 куб.м. 75 куб.м. 1469 куб.м. 1217 куб.м. 0 куб.м. 3201 куб.м.
см, бк, лств, бб, ела, ак
Продажба на стояща дървесина на корен 144,823.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обекти № 1817, №1819 на 29.01.2018 год. - ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1774 ДГС Свиленград 11.01.2018 1803
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 631 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 1483 куб.м. 0 куб.м. 2183 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 50,209.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т.1 Виж пълна информация
1773 ДГС Котел 30.01.2018 11-18, 12-18, 13-18, 14-18, 15-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
342 куб.м. 510 куб.м. 0 куб.м. 1914 куб.м. 1858 куб.м. 0 куб.м. 4624 куб.м.
бк, гбр, цр, блг, бб, см, здб, кгбр, чб, мждр, др.изд.
Продажба на стояща дървесина на корен 185,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти 11, 12, 13, 14 и 15 от КЛФ 2018 г. на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1772 ДГС Котел 30.01.2018 5-18, 6-18, 7-18 и 9-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
707 куб.м. 240 куб.м. 0 куб.м. 1237 куб.м. 601 куб.м. 495 куб.м. 3280 куб.м.
бб, чб, бк, гбр, яв, шст
Процедури за добив на дървесина 87,413.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 5, 6, 7 и 9 от КЛФ 2018 г. на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1771 ДГС Котел 30.01.2018 1-18, 2-18, 3-18, 4-18, 5-18, 6-18, 7-18, 8-18, 9-18, 10-18, 20-18, 21-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2924 куб.м. 1398 куб.м. 0 куб.м. 2061 куб.м. 1369 куб.м. 1640 куб.м. 9392 куб.м.
бк, здб, гбр, чб, бб, яв, шст, трп, брз, ива
Процедури за продажба на дървесина 701,605.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 1-10, 20 и 21 от териториалния обхват на ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
1770 ДГС Стара река 30.01.2018 1807-А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 428 куб.м. 29 куб.м. 391 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 1116 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,яв,трп,брз
Процедури за продажба на дървесина 64,440.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ОБЕКТ, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ ДГС СТАРА РЕКА“ ОТ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД 2018 г Виж пълна информация
1769 ДГС Нова Загора 29.01.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 246,705.63 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора Виж пълна информация
1768 ДГС Казанлък 25.01.2018 26.01.2018 182111, 182112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
107 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.98 куб.м. 131.98 куб.м.
бк,чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 11,543.60 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 182111, 182112 Виж пълна информация
1767 ДГС Казанлък 25.01.2018 26.01.2018 182111
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 235.02 куб.м. 16.98 куб.м. 329 куб.м.
бк,см
Процедури за добив на дървесина 9,068.74 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект №182111 Виж пълна информация
1766 ДГС Карнобат 10.01.2018 1807
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 355 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 987 куб.м. 0 куб.м. 3396 куб.м.
игл, шир
Процедури за продажба на дървесина 73,656.47 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1807 - отд. 68 д; 71 в, ж,; 72 б, г, з; 73 г, д, ж, н, к, м; 252 з; 259 а; 257 ж; 165 з Виж пълна информация
1765 ДГС Н. Паничарево 28.02.2018 Открита процедура 21,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на гуми, за моторни превозни средства, собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен, стопанисвани от ТП „ДГС Ново Паничарево”, с обособени позиции” Виж пълна информация
1764 ДГС Бургас 16.02.2018 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС БУРГАС”, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ОСНОВЕН, ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА НА МПС“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“ Виж пълна информация
1763 ДГС Маджарово 26.01.2018 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4128 куб.м. 0 куб.м. 4163 куб.м.
бл; цр
Продажба на стояща дървесина на корен 171,018.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен съгласно чл.155 от ЗГ Виж пълна информация
1762 ДГС Айтос 10.01.2018 1844
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м.
бб
Процедури за добив на дървесина 174.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1844. Виж пълна информация
1761 ДГС Айтос 22.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,556.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3 /1987 г. „ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. „ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ Виж пълна информация
1760 ДГС Бургас 06.02.2018 Публично състезание 4,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и други включително и техника в извънгаранционен срок/, включително и вложени резервни части, материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС „Бургас“ Виж пълна информация
1759 ДЛС Ропотамо 24.01.2018 1802, 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 2901 куб.м. 828 куб.м. 0 куб.м. 4264 куб.м.
дб,цр,чб,кгбр
Процедури за добив на дървесина 80,194.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане добив на дървесина Виж пълна информация