Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2621 ДГС Тунджа 18.12.2018 1905, 1907 и 1908
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 73 куб.м. 19 куб.м. 955 куб.м. 662 куб.м. 0 куб.м. 1738 куб.м.
чб, цр, бл,пбрс,мжд,кгбр,пкл
Процедури за добив на дървесина 39,611.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№ 1905, 1907 и 1908 от КЛФ-2019 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
2620 ДГС Котел 20.12.2018 5, 6, 8- 2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 576 куб.м. 815 куб.м. 126 куб.м. 1751 куб.м.
см, здгл, бк, гбр, врб, трп, яв, бб, блг, цр
Процедури за продажба на дървесина 118,500.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 5, 6, 8 от КЛФ 2019, ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2619 ДГС Котел 20.12.2018 5, 6, 8- 2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
179 куб.м. 55 куб.м. 0 куб.м. 1338 куб.м. 1215 куб.м. 126 куб.м. 2913 куб.м.
см, здгл, бк, гбр, врб, трп, яв, бб, блг, цр, чб,
Процедури за добив на дървесина 76,272.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти 5, 6 и 8 от КЛФ- 2019, ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2618 ДГС Котел 19.12.2018 1, 2, 3, 4, 7, 9 и 10-2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
248 куб.м. 248 куб.м. 0 куб.м. 2032 куб.м. 2232 куб.м. 150 куб.м. 4910 куб.м.
бк, гбр, лп, трп, бб, ела, здб, блг, врб, см, др.вис., цр, дб, кгбр
Продажба на стояща дървесина на корен 196,818.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1, 2, 3, 4, 7, 9 и 10 от КЛФ 2019- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2617 ДГС Средец 20.12.2018 1904-1, 1905-1, 1906-1, 1907-1, 1908-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
115 куб.м. 1537 куб.м. 58 куб.м. 543 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 2261 куб.м.
дб, цр, орех, чб, бб,
Процедури за продажба на дървесина 186,828.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад, на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ Виж пълна информация
2616 ДГС Малко Търново 17.12.2018 1905, 1906, 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
896 куб.м. 555 куб.м. 101 куб.м. 1837 куб.м. 1812 куб.м. 899 куб.м. 6100 куб.м.
бб, чб, изгор, избк, бл, цр, гбр, трп, дб, бк.
Процедури за добив на дървесина 150,183.58 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обекти 1905, 1906, 1907. Виж пълна информация
2615 ДГС Средец 20.12.2018 1904-2, 1905-2, 1906-2, 1907-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3031 куб.м. 0 куб.м. 3031 куб.м.
дб, цр, орех, мжд, кгбр,
Процедури за продажба на дървесина 253,272.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад, на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ Виж пълна информация
2614 ДГС Елхово 14.12.2018 1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
639 куб.м. 90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6352 куб.м. 0 куб.м. 7081 куб.м.
цр,бл,кдб,кгбр;мждр,ак,чб,тп
Процедури за добив на дървесина 139,184.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №1902, №1903, №1904, №1905, №1906, №1907, №1908 и №1909 в териториалният обхват на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
2613 ДГС Айтос 28.11.2018 1866
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 44 куб.м. 35 куб.м. 428 куб.м. 522 куб.м. 0 куб.м. 950 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 19,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина от Обект №1866,на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2612 ДЛС Граматиково 05.12.2018 Договаряне без предварително обявление 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 20т. сочен фураж- тикви за нуждите на ТП „ДЛС Граматиково”. Виж пълна информация
2611 ДГС Хасково 19.12.2018 1906, 1907, 1908, 1909
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 299 куб.м. 2276 куб.м. 0 куб.м. 2582 куб.м.
чб, бл, кдб, цр, мжд, кгбр, кл, пяс
Процедури за добив на дървесина 59,804.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2019г. Виж пълна информация
2610 ДГС Нова Загора 14.12.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 22,508.66 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора "Попълване на култури" Виж пълна информация
2609 ДГС Хасково 18.12.2018 1906-1, 1907-1, 1908-1, 1909-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 299 куб.м. 2276 куб.м. 0 куб.м. 2582 куб.м.
чб, бл, кдб, цр, мжд, кгбр, кл, пяс
Процедури за продажба на дървесина 197,456.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2019г. Виж пълна информация
2608 ДГС Маджарово 14.12.2018 1901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 127 куб.м. 2 куб.м. 45 куб.м. 5504 куб.м. 0 куб.м. 5689 куб.м.
бл, цр, чб
Процедури за добив на дървесина 133,691.50 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад от Обекти включени в Държавен ЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Маджарово за местни търговци. Виж пълна информация
2607 ДГС Айтос 14.12.2018 1854-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9.05 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9.05 куб.м.
здб
Процедури за продажба на дървесина 1,810.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина,находяща се на временни складове на територията на ТП ДГС Айтос ,на 14.12.2018г. Виж пълна информация
2606 ДЛС Несебър 14.12.2018 1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
295 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 725 куб.м. 574 куб.м. 87 куб.м. 1681 куб.м.
бл,чб,срлп,пл.ясен,гбр
Процедури за добив на дървесина 42,540.92 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1902, група 2. Виж пълна информация
2605 ДЛС Несебър 14.12.2018 1901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
633 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 227 куб.м. 967 куб.м. 198 куб.м. 2025 куб.м.
бл,чб,бб,цр,из.горун,гбр
Процедури за добив на дървесина 53,239.81 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за извършване на услуга " добив на дървесина" от ДГТ за обект №1901, група 1. Виж пълна информация
2604 ДГС Елхово 12.12.2018 1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 1007 куб.м. 131 куб.м. 0 куб.м. 7928 куб.м. 0 куб.м. 9066 куб.м.
цр,бл,кдб,мждр,пкл,ак,чб,тп
Процедури за добив на дървесина 177,892.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти № 1901, №1902, №1903, №1904, №1905, №1906, №1907, №1908 и №1909. Виж пълна информация
Процедура № 2604 на ДГС Елхово от 12.12.2018 е прекратена!
2603 ДГС Малко Търново 13.12.2018 1901-1, 1902-1, 1903-1, 1904-1.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
177 куб.м. 341 куб.м. 142 куб.м. 1882 куб.м. 1880 куб.м. 1175 куб.м. 5597 куб.м.
изгор, избк, цр, гбр, трп, бл.
Процедури за продажба на дървесина 409,133.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1901-1, 1902-1, 1903-1, 1904-1. Виж пълна информация
2602 ДГС Малко Търново 13.12.2018 1901, 1902, 1903, 1904.
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
866 куб.м. 341 куб.м. 142 куб.м. 2373 куб.м. 2373 куб.м. 1184 куб.м. 7279 куб.м.
изгор, избк. бл, цр, гбр. трп
Процедури за добив на дървесина 174,056.95 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите добив на дървесина от обекти 1901, 1902, 1903, 1904. Виж пълна информация