Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1568 ДГС Айтос 27.11.2017 1830
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 248 куб.м. 42 куб.м. 583 куб.м. 461 куб.м. 0 куб.м. 1045 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 21,950.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1830. Виж пълна информация
1567 ДГС Айтос 27.11.2017 1829
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 15 куб.м. 60 куб.м. 622 куб.м. 863 куб.м. 0 куб.м. 1560 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 32,355.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1829. Виж пълна информация
1566 ДГС Айтос 27.11.2017 1828
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 179 куб.м. 42 куб.м. 547 куб.м. 507 куб.м. 0 куб.м. 1054 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 21,607.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1828. Виж пълна информация
1565 ДГС Айтос 27.11.2017 1827
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 13 куб.м. 44 куб.м. 501 куб.м. 675 куб.м. 0 куб.м. 1181 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 24,235.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1827. Виж пълна информация
1564 ДГС Айтос 27.11.2017 1826
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 270 куб.м. 47 куб.м. 627 куб.м. 494 куб.м. 0 куб.м. 1121 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 22,980.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1826. Виж пълна информация
1563 ДГС Айтос 27.11.2017 1825
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 177 куб.м. 27 куб.м. 347 куб.м. 275 куб.м. 0 куб.м. 623 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 13,088.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1825. Виж пълна информация
1562 ДГС Айтос 27.11.2017 1824
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 106 куб.м. 25 куб.м. 335 куб.м. 330 куб.м. 0 куб.м. 676 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 13,913.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1824. Виж пълна информация
1561 ДГС Айтос 27.11.2017 1823
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 409 куб.м. 52 куб.м. 777 куб.м. 488 куб.м. 0 куб.м. 1281 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 26,981.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1823. Виж пълна информация
1560 ДГС Айтос 27.11.2017 1822
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 282 куб.м. 25 куб.м. 467 куб.м. 284 куб.м. 0 куб.м. 757 куб.м.
дб,бк,гбр,срлп,кгбр,цр
Процедури за добив на дървесина 15,927.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1822. Виж пълна информация
1559 ДГС Айтос 27.11.2017 1821
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 868 куб.м. 78 куб.м. 1361 куб.м. 628 куб.м. 0 куб.м. 1989 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 41,769.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1821 Виж пълна информация
1558 ДГС Айтос 27.11.2017 1820
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 208 куб.м. 83 куб.м. 445 куб.м. 449 куб.м. 0 куб.м. 894 куб.м.
ак,чдб
Процедури за добив на дървесина 18,753.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1820. Виж пълна информация
1557 ДГС Айтос 27.11.2017 1819
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 86 куб.м. 36 куб.м. 452 куб.м. 492 куб.м. 0 куб.м. 944 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 18,880.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1819. Виж пълна информация
1556 ДГС Айтос 27.11.2017 1818
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 44 куб.м. 38 куб.м. 448 куб.м. 552 куб.м. 0 куб.м. 1000 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 20,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1818. Виж пълна информация
1555 ДГС Айтос 27.11.2017 1817
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 3 куб.м. 8 куб.м. 38 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 103 куб.м.
ак,срлп
Процедури за добив на дървесина 2,090.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1817. Виж пълна информация
1554 ДГС Айтос 27.11.2017 1816
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 16 куб.м. 211 куб.м. 212 куб.м. 0 куб.м. 423 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 8,671.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1816. Виж пълна информация
1553 ДГС Айтос 27.11.2017 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 41 куб.м. 20 куб.м. 226 куб.м. 247 куб.м. 0 куб.м. 473 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 9,696.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1815. Виж пълна информация
1552 ДГС Айтос 27.11.2017 1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 311 куб.м. 67 куб.м. 769 куб.м. 596 куб.м. 0 куб.м. 1365 куб.м.
дб,цр
Процедури за добив на дървесина 27,982.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1814. Виж пълна информация
1551 ДГС Айтос 27.11.2017 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 81 куб.м. 33 куб.м. 412 куб.м. 474 куб.м. 0 куб.м. 886 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 18,163.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1813. Виж пълна информация
1550 ДГС Айтос 27.11.2017 1812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 23 куб.м. 22 куб.м. 239 куб.м. 319 куб.м. 0 куб.м. 558 куб.м.
дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 11,439.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1812. Виж пълна информация
1549 ДГС Айтос 27.11.2017 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 93 куб.м. 35 куб.м. 128 куб.м. 332 куб.м. 0 куб.м. 463 куб.м.
ак
Процедури за добив на дървесина 9,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 27.11.2017 г. за обект № 1811. Виж пълна информация