Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3269 ДГС Гурково 23.07.2019 194145, 194146, 194147, 194148, 194149
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 1526 куб.м. 1006 куб.м. 0 куб.м. 2573 куб.м.
бб,чб,бк,гбр,здб,мждр,кл,цр,бл
Процедури за добив на дървесина 81,817.21 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3268 ДГС Ивайловград 23.07.2019 1907-1;1911-1;1912-1;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1501 куб.м. 0 куб.м. 1551 куб.м.
здб;бл;кгбр;мжд;цр;
Процедури за продажба на дървесина 107,081.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 23.07.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3267 ДГС Нова Загора 17.07.2019 1905
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 55 куб.м. 708 куб.м. 0 куб.м. 763 куб.м.
ак, ор, цр
Процедури за добив на дървесина 17,549.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
Процедура № 3267 на ДГС Нова Загора от 17.07.2019 е прекратена!
3266 ДГС Ивайловград 23.07.2019 1907;1911;1912;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5123 куб.м. 0 куб.м. 5173 куб.м.
бл;здб;кгбр;мжд;цр;
Процедури за добив на дървесина 127,674.41 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 23.07.2019г. Виж пълна информация
3265 ДГС Звездец 24.07.2019 1915-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
350 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 387 куб.м.
дъб, цер
Процедури за продажба на дървесина 45,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина за пакет № 1915-1 Виж пълна информация
3264 ДГС Малко Търново 23.07.2019 1913
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 320 куб.м. 319 куб.м. 160 куб.м. 911 куб.м.
изгор, избк
Процедури за добив на дървесина 21,642.18 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии от ТП ДГС Малко Търново, обект 1913. Виж пълна информация
3263 ДГС Н. Паничарево 20.08.2019 Открита процедура 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА” Виж пълна информация
3262 ДГС Тунджа 16.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части(оригинални или алтернативни) по заявка на Възложителя за автомобилите собственост на ТП ДГС „Тунджа“ Виж пълна информация
3261 ДГС Гурково 19.07.2019 194131, 194133, 194144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
212 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 1885 куб.м. 1064 куб.м. 297 куб.м. 3527 куб.м.
бб, чб,здб,бк,гбр,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 163,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3260 ДГС Гурково 19.07.2019 194136, 194143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
564 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 876 куб.м.
бб,см,здгл,ел,вб,бк
Процедури за продажба на дървесина 80,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина за местни преработватели Виж пълна информация
3259 ДГС Гурково 19.07.2019 194137, 194140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1168 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 482 куб.м. 407 куб.м. 402 куб.м. 2459 куб.м.
бк, гбр, здб
Процедури за продажба на дървесина 197,065.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
3258 ДГС Гурково 19.07.2019 194136, 194143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
564 куб.м. 289 куб.м. 0 куб.м. 1511 куб.м. 573 куб.м. 0 куб.м. 2960 куб.м.
бб,здгл,см,вб,ел,бк,гбр,здб,брз,врб,трп,яв,лп,мждр
Процедури за добив на дървесина 104,645.62 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3257 ДГС Гурково 16.08.2019 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис техника /компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери и други/ за нуждите на ТП ДГС Гурково за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
3256 ДГС Царево 13.08.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.), включително и доставка на резервни части, материали консумативи за офис техника” Виж пълна информация
3255 ДГС Нова Загора 18.07.2019 1904-А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83.52 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 103.52 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 8,181.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина по действително добити количества на територията на ТП ДГС Нова Загора Виж пълна информация
3254 ДГС Елхово 14.08.2019 Открита процедура 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др. за нуждите на ТП ДГС Елхово Виж пълна информация
3253 ДГС Сливен 19.07.2019 1928Б и 1930Б
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
482 куб.м. 24 куб.м. 38 куб.м. 2201 куб.м. 1585 куб.м. 1302 куб.м. 5632 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 156,974.61 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
3252 ДГС Нова Загора 15.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 648.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на работниците и служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителните и периодичните медицински прегледи на работниците Виж пълна информация
3251 ДЛС Мазалат 18.07.2019 1943-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50.29 куб.м. 1.72 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13.56 куб.м. 65.57 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 6,078.88 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Централен склад обект 1943-2 на 18.07.2019 год.- ЛСФ Виж пълна информация
3250 ДГС Мъглиж 18.07.2019 193120
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
87 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 75 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 164 куб.м.
здгл, бб, см, ел
Продажба на стояща дървесина на корен 11,617.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193120 Виж пълна информация