Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1761 ДГС Айтос 22.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,556.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3 /1987 г. „ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. „ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ Виж пълна информация
1760 ДГС Бургас 06.02.2018 Публично състезание 4,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и други включително и техника в извънгаранционен срок/, включително и вложени резервни части, материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС „Бургас“ Виж пълна информация
1759 ДЛС Ропотамо 24.01.2018 1802, 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 2901 куб.м. 828 куб.м. 0 куб.м. 4264 куб.м.
дб,цр,чб,кгбр
Процедури за добив на дървесина 80,194.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
1758 ДГС Кости 23.01.2018 2017-38
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31.90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31.90 куб.м.
дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 4,545.60 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2017-38 с Партиди №№ 1701-11 и 1715-8, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
1757 ДГС Средец 19.01.2018 №№1809-2, 1810-2, 1811-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3144 куб.м. 0 куб.м. 3144 куб.м.
дб, цр,
Процедури за продажба на дървесина 219,538.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временни складове на територията на ТП ДГС Средец, от ЛФ 2018г., на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ Виж пълна информация
1756 ДГС Средец 19.01.2018 №№1809-1, 1810-1, 1811-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 842 куб.м. 33 куб.м. 526 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1501 куб.м.
дб, цр,
Процедури за продажба на дървесина 110,182.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временни складове на територията на ТП ДГС Средец, от ЛФ 2018г., на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ Виж пълна информация
1755 ДГС Свиленград 19.01.2018 1802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 1063 куб.м. 0 куб.м. 1204 куб.м.
бл,цр,мждр,гбр
Процедури за добив на дървесина 26,516.20 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1754 ДГС Свиленград 19.01.2018 1802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 59 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 1063 куб.м. 0 куб.м. 1204 куб.м.
бл,цр,мждр,гбр
Процедури за продажба на дървесина 82,154.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество добита дървесина от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
1753 ДГС Н. Паничарево 02.02.2018 Публично състезание 4,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДРЪЖКА НА ОФИС ТЕХНИКА (КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ХАРДУЕР И СОФТУЕР, ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ, МОНИТОРИ, ТЕЛЕФОННИ И ФАКС АПАРАТИ, UPS УСТРОЙСТВА, МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ, МОДЕМИ, РУТЕРИ, СЪРВЪР И ДР. ВКЛ. И ТЕХНИКА В ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СРОК), ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО“ Виж пълна информация
1752 ДГС Малко Търново 19.01.2018 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 117 куб.м. 36 куб.м. 543 куб.м. 542 куб.м. 268 куб.м. 1526 куб.м.
дб, бк, цр, гбр, трп, лп.
Процедури за добив на дървесина 35,590.12 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина. Виж пълна информация
1751 ДГС Малко Търново 19.01.2018 1808
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 153 куб.м. 24 куб.м. 730 куб.м. 725 куб.м. 365 куб.м. 2043 куб.м.
дб,бк,цр,гбр,трп.
Процедури за добив на дървесина 47,691.49 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите добив на дървесина. Виж пълна информация
1750 ДГС Карнобат 19.01.2018 1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
105 куб.м. 209 куб.м. 8 куб.м. 492 куб.м. 493 куб.м. 0 куб.м. 1307 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 28,364.89 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1805, отд. 124-д, з, к, м; 125-е, з. Виж пълна информация
1749 ДГС Айтос 03.01.2018 1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1531 куб.м. 2333 куб.м. 68 куб.м. 2902 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 4445 куб.м.
чб,бб,дб,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 101,737.00 лв. без ДДС
Предмет: Покана за осъществяване на дейностите: сеч,извоз,сортиране и рампиране на марк.дървесина ,във връзка с мерки за ускорено усвояване на повредена от корояди дървесина, на територията на ТП ДГС Айтос ,на 03,01,2018г. Виж пълна информация
1748 ДГС Казанлък 18.01.2018 Процедури за добив на дървесина 18,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспорт и разтоварване на дървесина от търговски склад "Бузовград" до дома на клиента. Виж пълна информация
1747 ДГС Карнобат 15.01.2018 1727-5 ; 11713-7
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
270.23 куб.м. 105.08 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 375.31 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 27,888.97 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1727-5, Обект 11713-7 Виж пълна информация
1746 ДГС Елхово 09.01.2018 1801а
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 117 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2383 куб.м. 0 куб.м. 2500 куб.м.
цр,бл
Процедури за продажба на дървесина 177,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина в обект №1801А Виж пълна информация
1745 ДГС Малко Търново 09.01.2018 1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
91 куб.м. 14 куб.м. 6 куб.м. 654 куб.м. 656 куб.м. 327 куб.м. 1748 куб.м.
дб, бк, цр, гбр, трп.
Процедури за добив на дървесина 41,095.93 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина. Виж пълна информация
1744 ДГС Ивайловград 28.12.2017 1827,1834
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 509 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 561 куб.м.
бб,чб
Процедури за добив на дървесина 15,147.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
1743 ДГС Айтос 19.12.2017 1771
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 58 куб.м.
бб,чб
Процедури за добив на дървесина 1,014.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен слад от Обект №1771. Виж пълна информация
1742 ДГС Малко Търново 05.01.2018 1811-1, 1812-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 4 куб.м. 33 куб.м. 923 куб.м. 922 куб.м. 462 куб.м. 2469 куб.м.
дб, бк, цр, гбр, трп.
Процедури за продажба на дървесина 176,264.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина. Виж пълна информация