Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2039 ДГС Ивайловград 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2038 ДГС Кости 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2037 ДГС Звездец 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2036 ДЛС Граматиково 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2035 Централно Управление 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0760178 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2034 ДЛС Тополовград 09.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,736.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на 107550 л.м. минерализовани ивици в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тополовград” Виж пълна информация
2033 ДГС Котел 18.04.2018 42-18 Процедури за продажба на дървесина 48,324.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тойно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 42-18- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
Процедура № 2033 на ДГС Котел от 18.04.2018 е прекратена!
2032 ДГС Котел 18.04.2018 41-18 Процедури за продажба на дървесина 35,148.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 41-18- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2031 ДГС Котел 18.04.2018 40-18 Процедури за продажба на дървесина 33,169.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 40-18 Виж пълна информация
2030 ДГС Котел 18.04.2018 39-18 Процедури за продажба на дървесина 93,674.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 39-18- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2029 ДГС Котел 18.04.2018 39-18, 40-18, 41-18, 42-18 Процедури за добив на дървесина 128,620.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив на дървесина от обекти №№ 39, 40, 41 и 42 от кЛФ 2018 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2028 ДЛС Мазалат 17.04.2018 1836 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,996.67 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: подготовка на почвата за залесяване - механизирана. Обект 1836 на 17.04.2018 год. Виж пълна информация
2027 ДЛС Мазалат 17.04.2018 1840-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 22 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 169 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 12,862.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина ( увредена ) на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1840-1 на 17.04.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2026 ДЛС Мазалат 17.04.2018 1839-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 40 куб.м. 79 куб.м. -0.1 куб.м. 241 куб.м.
бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 18,181.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина ( увредена ) на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1839-1 на 17.04.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2025 ДГС Малко Търново 19.04.2018 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 24 куб.м. 5 куб.м. 38 куб.м. 35 куб.м. 18 куб.м. 120 куб.м.
дб, бк, гбр, трп
Процедури за добив на дървесина 2,780.34 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите добив на дървесина от горски територии - обект 1813. Виж пълна информация
2024 ДГС Стара река 18.04.2018 1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
756 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 542 куб.м. 843 куб.м. 119 куб.м. 2260 куб.м.
бк, здб
Процедури за добив на дървесина 59,182.76 лв. без ДДС
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС СТАРА РЕКА” ОТ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД 2018г. Виж пълна информация
2023 ДЛС Граматиково 17.04.2018 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
778 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 3111 куб.м. 4394 куб.м. 667 куб.м. 9019 куб.м.
дб,цр,бк,гбр,трп,мжд,чб
Процедури за добив на дървесина 193,875.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТИ 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823 Виж пълна информация
2022 ДГС Стара Загора 23.04.2018 185128;185129;185130;185132;185133;185134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 286 куб.м. 17 куб.м. 1105 куб.м. 2525 куб.м. 0 куб.м. 4049 куб.м.
здб;цр;бл;бк;кдб;гбр;мждр;срлп;кгбр;
Процедури за добив на дървесина 91,160.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услуга :„добив на дървесина на временен склад“ по отдели и обекти на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
2021 ДГС Хасково 18.04.2018 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 174 куб.м. 3517 куб.м. 0 куб.м. 3691 куб.м.
здб, бл, цр, кдб, чдб, мжд, кл, кгбр, пяс
Процедури за добив на дървесина 86,369.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” за търговци, отговарящи на изискванията на чл.115, ал.1, т.1а и т.2 от Закона за горите, ЛФ 2018г. Виж пълна информация
2020 ДГС Хасково 17.04.2018 1801-1, 1802-1, 1803-1, 1804-1, 1805-1, 1806-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 174 куб.м. 3517 куб.м. 0 куб.м. 3691 куб.м.
здб, бл, цр, кдб, чдб, мжд, кл, кгбр, пяс
Процедури за продажба на дървесина 273,134.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад за търговци, отговарящи на изискванията на чл.115, ал.1, т.1а и т.2 от Закона за горите, ЛФ 2018г. Виж пълна информация