Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1205 ДГС Стара Загора 24.07.2017 175149
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 41 куб.м. 98 куб.м. 6 куб.м. 184 куб.м.
здб ; бк ;
Процедури за добив на дървесина 4,147.50 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на услуга: добив на дървесина от горски територии Виж пълна информация
1201 ДГС Стара Загора 20.07.2017 175206 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 27,819.80 лв. без ДДС
Предмет: маркиране на насаждения и дървета за сеч, на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1176 ДГС Стара Загора 04.07.2017 Договаряне 28,492.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добива на дървесина. Виж пълна информация
1175 ДГС Стара Загора 22.06.2017 Договаряне 28,492.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добива на дървесина. Виж пълна информация
Процедура № 1175 на ДГС Стара Загора от 22.06.2017 е прекратена!
1130 ДГС Стара Загора 27.06.2017 175203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,438.67 лв. без ДДС
Предмет: „ отглеждане на млади насаждения без МД“ и „кастрене на клони за просветляване на съществуващи МИ и пътища за движение на ППТ “ Виж пълна информация
1086 ДГС Стара Загора 06.06.2017 175404 Процедури за добив на дървесина 66,000.00 лв. без ДДС
Предмет: "Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента" Виж пълна информация
1064 ДГС Стара Загора 31.05.2017 175145 ; 175146 ; 175147 ; 175148
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 1272 куб.м. 141 куб.м. 1255 куб.м. 750 куб.м. 0 куб.м. 3462 куб.м.
бб;чб;здб;цр;мждр;кл;кдб;гбр;бк;срлп;бл;
Продажба на стояща дървесина на корен 120,566.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1063 ДГС Стара Загора 31.05.2017 175139 ; 175140 ; 175141 ; 174142 ; 175143 ;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 303 куб.м. 67 куб.м. 642 куб.м. 1592 куб.м. 116 куб.м. 2817 куб.м.
здб;цр;бл;бк;кдб;гбр;
Процедури за добив на дървесина 63,489.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1062 ДГС Стара Загора 31.05.2017 175144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 184 куб.м. 34 куб.м. 249 куб.м. 799 куб.м. 52 куб.м. 1370 куб.м.
здб;бк;гбр;
Продажба на стояща дървесина на корен 68,963.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, на търговци, осъществяващи дейността си и със седалище и адрес на управление на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1061 ДГС Стара Загора 31.05.2017 175301
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 195 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 89 куб.м. 393 куб.м.
здб;цр;бл;бк;кдб;гбр;
Процедури за продажба на дървесина 29,968.00 лв. без ДДС
Предмет: предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад Виж пълна информация
1035 ДГС Стара Загора 23.05.2017 175202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,279.81 лв. без ДДС
Предмет: лесокултурни /отгледни/ дейности в тополови култури Виж пълна информация
957 ДГС Стара Загора 27.04.2017 175401;175402;175403 Процедури за продажба на дървесина 38,060.00 лв. без ДДС
Предмет: „товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“ от обекти№175401; №175402 и №175403, Виж пълна информация
922 ДГС Стара Загора 05.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,186.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции: „Обособена позиция №1: „Направа на нови минерализовани ивици“; Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици“ Виж пълна информация
911 ДГС Стара Загора 11.04.2017 175138
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 115 куб.м. 19 куб.м. 196 куб.м. 461 куб.м. 34 куб.м. 878 куб.м.
здб; бк; гбр ;
Процедури за добив на дървесина 19,798.50 лв. без ДДС
Предмет: «добив на дървесина» на територията на ТП ДГС Стара Загора,, от обект №175138 Виж пълна информация
909 ДГС Стара Загора 11.04.2017 №175126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;136 и 137
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
265 куб.м. 2817 куб.м. 976 куб.м. 2016 куб.м. 1949 куб.м. 0 куб.м. 8023 куб.м.
бб;чб;здб;кдб;бл;цр;мжд;ак;
Продажба на стояща дървесина на корен 328,577.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от отдели включени в ЛСФ -2017г., съгласно годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора от обекти: от №175126 до №175137 Виж пълна информация
790 ДГС Стара Загора 07.03.2017 175125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 161 куб.м. 31 куб.м. 495 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 1178 куб.м.
здб;цр;гбр;срлп;бл;
Продажба на стояща дървесина на корен 48,752.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект №175125 Виж пълна информация
789 ДГС Стара Загора 07.03.2017 175124
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 99 куб.м. 25 куб.м. 543 куб.м. 799 куб.м. 0 куб.м. 1513 куб.м.
здб;цр;гбр;мжд;кдб;срлп;тлс;кл;
Продажба на стояща дървесина на корен 68,519.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект №175124 Виж пълна информация
788 ДГС Стара Загора 07.03.2017 175123
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 115 куб.м. 59 куб.м. 344 куб.м. 798 куб.м. 0 куб.м. 1337 куб.м.
бл;здб;цр;гбр;мжд;кгбр;кдб
Продажба на стояща дървесина на корен 65,201.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, на търговци, осъществяващи дейността си и със седалище и адрес на управление на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
787 ДГС Стара Загора 07.03.2017 175122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
55 куб.м. 164 куб.м. 36 куб.м. 296 куб.м. 588 куб.м. 0 куб.м. 1139 куб.м.
здб;срлп;
Продажба на стояща дървесина на корен 54,703.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, на търговци, осъществяващи дейността си и със седалище и адрес на управление на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
762 ДГС Стара Загора 28.02.2017 175120; 175121 ;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
27 куб.м. 107 куб.м. 10 куб.м. 212 куб.м. 496 куб.м. 0 куб.м. 852 куб.м.
бл;здб;цр;гбр;
Процедури за добив на дървесина 19,183.50 лв. без ДДС
Предмет: «добив на дървесина» на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация