Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1514 ДГС Стара Загора 06.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Осигуряване на денонощна охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
1427 ДГС Стара Загора 01.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка и монтаж на нови автомобилни гуми, баланс, ремонт, монтаж и демонтаж на употребявани гуми на автомобилите, собственост на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
1397 ДГС Стара Загора 26.09.2017 175164 ; 175165 ;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 61 куб.м. 4 куб.м. 308 куб.м. 311 куб.м. 21 куб.м. 725 куб.м.
здб;цр;бл;срлп;мждр;кгбр;гбр;
Процедури за добив на дървесина 16,322.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от ДГТ в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1385 ДГС Стара Загора 10.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на горска техника и прикачен инвентар за нуждите на ТП ДГС Стара Загора. Виж пълна информация
1318 ДГС Стара Загора 15.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана обработка на почвата /оран/ за производство на земеделски култури за нуждите на ТП ДГС Стара Загора. Виж пълна информация
1311 ДГС Стара Загора 12.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Стара Загора. Виж пълна информация
1301 ДГС Стара Загора 17.08.2017 175150
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 23 куб.м. 3 куб.м. 193 куб.м. 373 куб.м. 3 куб.м. 603 куб.м.
здб; цр; бл; кдб; кгбр;ср.лп.;
Процедури за добив на дървесина 13,573.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина на територията на ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2017г. Виж пълна информация
1280 ДГС Стара Загора 04.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1231 ДГС Стара Загора 24.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1216 ДГС Стара Загора 28.07.2017 175205 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 62,420.09 лв. без ДДС
Предмет: Компенсационно залесяване: почвоподготовка, залесяване, отглеждане на горски култури Виж пълна информация
1215 ДГС Стара Загора 28.07.2017 175204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,292.24 лв. без ДДС
Предмет: Компенсационно залесяване: почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури. Виж пълна информация
1205 ДГС Стара Загора 24.07.2017 175149
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 41 куб.м. 98 куб.м. 6 куб.м. 184 куб.м.
здб ; бк ;
Процедури за добив на дървесина 4,147.50 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на услуга: добив на дървесина от горски територии Виж пълна информация
1201 ДГС Стара Загора 20.07.2017 175206 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 27,819.80 лв. без ДДС
Предмет: маркиране на насаждения и дървета за сеч, на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1176 ДГС Стара Загора 04.07.2017 Договаряне 28,492.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добива на дървесина. Виж пълна информация
1175 ДГС Стара Загора 22.06.2017 Договаряне 28,492.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добива на дървесина. Виж пълна информация
Процедура № 1175 на ДГС Стара Загора от 22.06.2017 е прекратена!
1130 ДГС Стара Загора 27.06.2017 175203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,438.67 лв. без ДДС
Предмет: „ отглеждане на млади насаждения без МД“ и „кастрене на клони за просветляване на съществуващи МИ и пътища за движение на ППТ “ Виж пълна информация
1086 ДГС Стара Загора 06.06.2017 175404 Процедури за добив на дървесина 66,000.00 лв. без ДДС
Предмет: "Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента" Виж пълна информация
1064 ДГС Стара Загора 31.05.2017 175145 ; 175146 ; 175147 ; 175148
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 1272 куб.м. 141 куб.м. 1255 куб.м. 750 куб.м. 0 куб.м. 3462 куб.м.
бб;чб;здб;цр;мждр;кл;кдб;гбр;бк;срлп;бл;
Продажба на стояща дървесина на корен 120,566.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1063 ДГС Стара Загора 31.05.2017 175139 ; 175140 ; 175141 ; 174142 ; 175143 ;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 303 куб.м. 67 куб.м. 642 куб.м. 1592 куб.м. 116 куб.м. 2817 куб.м.
здб;цр;бл;бк;кдб;гбр;
Процедури за добив на дървесина 63,489.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1062 ДГС Стара Загора 31.05.2017 175144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 184 куб.м. 34 куб.м. 249 куб.м. 799 куб.м. 52 куб.м. 1370 куб.м.
здб;бк;гбр;
Продажба на стояща дървесина на корен 68,963.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, на търговци, осъществяващи дейността си и със седалище и адрес на управление на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация