Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2831 ДЛС Мазалат 06.03.2019 1931 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 103,733.94 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: Подготовка на почвата за залесяване - пълна механизирана почвоподготовка. Обект 1931 на 06.03.2019 год. Виж пълна информация
2830 ДЛС Мазалат 06.03.2019 1932 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 15,078.24 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: Подготовка на почвата за залесяване - пълна механизирана почвоподготовка. Обект 1932 на 06.03.2019 год. Виж пълна информация
2801 ДЛС Мазалат 18.02.2019 1928-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
248 куб.м. 33 куб.м. 20 куб.м. 32 куб.м. 262 куб.м. 29 куб.м. 624 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 42,277.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1928-1 на 18.02.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
2800 ДЛС Мазалат 18.02.2019 1928
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
498 куб.м. 33 куб.м. 20 куб.м. 32 куб.м. 262 куб.м. 29 куб.м. 874.05 куб.м.
тп
Процедури за добив на дървесина 21,825.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1928 на 18.02.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2794 ДЛС Мазалат 18.02.2019 1922-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 462 куб.м. 82 куб.м. 20 куб.м. 145 куб.м. 0 куб.м. 793 куб.м.
бб, чб,
Процедури за продажба на дървесина 53,757.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1922-1 на 18.02.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
2793 ДЛС Мазалат 18.02.2019 1922
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
105 куб.м. 489 куб.м. 82 куб.м. 20 куб.м. 145 куб.м. 0 куб.м. 841 куб.м.
бб, чб,
Процедури за добив на дървесина 21,857.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1922 на 18.02.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2774 ДЛС Мазалат 11.02.2019 1906, 1910, 1924, 1927
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
80 куб.м. 155 куб.м. 8 куб.м. 269 куб.м. 2407 куб.м. 10 куб.м. 2929 куб.м.
здб, цр, гбр, трп, бк;
Процедури за добив на дървесина 131,728.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 1906, 1910, 1924, 1927 на 11.02.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2719 ДЛС Мазалат 25.01.2019 1909-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
620 куб.м. 22 куб.м. 54 куб.м. 21 куб.м. 101 куб.м. 10 куб.м. 828 куб.м.
дгл, см, бб, бк
Процедури за продажба на дървесина 77,049.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1909-1 на 25.01.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
2706 ДЛС Мазалат 16.01.2019 Събиране на оферти с обява 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка и монтаж на черна и бяла техника за ловен дом Трънково” Виж пълна информация
Процедура № 2706 на ДЛС Мазалат от 16.01.2019 е прекратена!
2649 ДЛС Мазалат 27.12.2018 1903-1, 1904-1, 1908-1, 1909-1, 1912-1, 1913-1, 1914-1, 1915-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2328 куб.м. 476 куб.м. 89 куб.м. 390 куб.м. 2239 куб.м. 150 куб.м. 5672 куб.м.
гбр, здб, бк,см, здгл, ела, дгл, бб,
Процедури за продажба на дървесина 471,933.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 1903-1, 1904-1, 1908-1, 1909-1, 1912-1, 1913-1, 1914-1, 1915-1 на 27.12.2018 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
2642 ДЛС Мазалат 20.12.2018 1903, 1904, 1912, 1913, 1914
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124 куб.м. 22 куб.м. 3 куб.м. 339 куб.м. 3051 куб.м. 11 куб.м. 3550 куб.м.
гбр, здб, бк
Процедури за добив на дървесина 162,064.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 1903, 1904, 1912, 1913, 1914 на 20.12.2018 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2639 ДЛС Мазалат 20.12.2018 1908,1909
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1324 куб.м. 400 куб.м. 84 куб.м. 175 куб.м. 1454 куб.м. 117 куб.м. 3554 куб.м.
гбр,бк,см,здгл,ела,дгл,бб
Процедури за добив на дървесина 147,631.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 1908, 1909 на 20.12.2018 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2637 ДЛС Мазалат 20.12.2018 1915
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1022 куб.м. 65.95 куб.м. 2 куб.м. 76 куб.м. 588 куб.м. 100 куб.м. 1854 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 49,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1915 на 20.12.2018 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2502 ДЛС Мазалат 08.11.2018 Събиране на оферти с обява 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка и монтаж на пердета, щори, кoрнизи и др. за Ловен дом Трънково” Виж пълна информация
2496 ДЛС Мазалат 15.11.2018 1888
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
27 куб.м. 63 куб.м. 12 куб.м. 105 куб.м. 927 куб.м. 0 куб.м. 1134 куб.м.
гбр,бк,здб,трп
Процедури за добив на дървесина 46,038.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до клиента - обект № 1888 на 15.11.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2471 ДЛС Мазалат 30.10.2018 1886
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 85 куб.м. 7 куб.м. 30 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 453 куб.м.
бк,см,ела,гбр,
Процедури за добив на дървесина 19,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до клиента - обект № 1886 на 30.10.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2437 ДЛС Мазалат 06.11.2018 Открита процедура 7,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на железни профили за ремонт на волиери във ФС "Трънково" Виж пълна информация
2434 ДЛС Мазалат 06.11.2018 Открита процедура 46,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за МПС“ Виж пълна информация
2419 ДЛС Мазалат 03.10.2018 1883
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 148 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 8,138.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1883 на 03.10.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2399 ДЛС Мазалат 25.09.2018 1882
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
61 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 112 куб.м. 300 куб.м. 7 куб.м. 480 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 23,471.15 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1882 на 25.09.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация