Ценоразпис разсадници

Ценоразпис на фиданки в горски разсадник "Ормана"
Файл
Добавен
17.11.2020 / ДГС Тунджа
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" ноември 2020 год.
Файл
Добавен
16.11.2020 / ДГС Бургас
Допълнителен ценоразпис за продажба на фиданки 2020г. , ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
02.04.2020 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис - семенищни фиданки 2019/2020г.
Файл
Добавен
26.03.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис на фиданките в държавен горски разсадник "Извора" на територията на ТП ДГС Айтос предвидени за продажба през 2019/2020год.
Файл
Добавен
12.02.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис разсадник 2019-2020г.
Файл
Добавен
09.01.2020 / ДГС Царево
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.11.2019 / ДГС Сливен
Ценоразпис на фиданките, произведени в горски разсадник "Зора" на територията на ТП ДГС Стара Загора - октомври 2019г.
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" октомври 2019 год
Файл
Добавен
23.10.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" март 2019 год.
Файл
Добавен
27.03.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник"Извора" на територията на ТП ДГС Айтос предвидени за продажба през сезон 2018/2019год.
Файл
Добавен
25.03.2019 / ДГС Айтос
Ценоразпис разсадник 2018-2019г.
Файл
Добавен
25.03.2019 / ДГС Царево
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" 2018/2019 год.
Файл
Добавен
09.11.2018 / ДГС Бургас
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" 2017 год.
Файл
Добавен
05.12.2017 / ДГС Бургас
ЦЕНОРАЗПИС на фиданки и коледни елхи произведени в държавен разсадник на ТП ДГС Казанлък за сезона на 2017 /2018 год.
Файл
Добавен
24.11.2017 / ДГС Казанлък
Ценоразпис разсадници- ТП ДЛС "Несебър"
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДЛС Несебър
Ценоразпис разсадник 2017/2018г.
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Айтос
Ценоразпис ГР Димитровград 2017г.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Хасково
Ценоразпис на фиданките произведени на територията на ТП "ДГС ГУРКОВО" през 2017/2018 год
Файл
Добавен
10.11.2017 / ДГС Гурково
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник "Росенец" на територията на ТП "ДГС - Бургас" октомври 2017 год.
Файл
Добавен
02.11.2017 / ДГС Бургас