Ценоразписи

ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
01.12.2021 / ДГС Бургас
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 15
Файл
Добавен
30.11.2021 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 14
Файл
Добавен
30.11.2021 / ДГС Кости
Ценоразпис
Файл
Добавен
30.11.2021 / ДГС Котел
Ценоразпис
Файл
Добавен
30.11.2021 / ДГС Сливен
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
30.11.2021 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
26.11.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
25.11.2021 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
24.11.2021 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев по ценоразпис
Файл
Добавен
24.11.2021 / ДГС Средец
Допълнителен ценоразпис
Файл
Добавен
23.11.2021 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
22.11.2021 / ДГС Бургас
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
22.11.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис по чл. 71, ал.1, т.4 и ал. 2 от НУРВИДГТ
Файл
Добавен
19.11.2021 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис
Файл
Добавен
18.11.2021 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
16.11.2021 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.11.2021 / ДГС Малко Търново
Фиданки за продажба
Файл
Добавен
16.11.2021 / ДГС Сливен
Ценоразпис 2107-2
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Маджарово
Ценоразпис
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Сливен