Ценоразписи

Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
01.07.2022 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина от обект 2218 по ценоразпис
Файл
Добавен
01.07.2022 / ДГС Средец
ценоразпис
Файл
Добавен
01.07.2022 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
30.06.2022 / ДГС Бургас
12206-3
Файл
Добавен
27.06.2022 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.06.2022 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
27.06.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.06.2022 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис за иглолистна дървесина
Файл
Добавен
27.06.2022 / ДГС Чирпан
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
24.06.2022 / ДГС Твърдица
Ценоразпис
Файл
Добавен
24.06.2022 / ДГС Айтос
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
23.06.2022 / ДГС Бургас
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
23.06.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
23.06.2022 / ДЛС Несебър
12206-2
Файл
Добавен
22.06.2022 / ДГС Карнобат
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Файл
Добавен
17.06.2022 / ДГС Карнобат
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
17.06.2022 / ДЛС Ропотамо
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1 ОТ НАРЕДБАТА, ТП "ДЛС МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
15.06.2022 / ДЛС Мазалат
12206-1
Файл
Добавен
15.06.2022 / ДГС Карнобат
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, обект 2204-1
Файл
Добавен
15.06.2022 / ДГС Маджарово