slide

Ценоразписи

Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
18.01.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ на територията на Община Твърдица съгласно чл.71, ал.8 от Наредбата.
Файл
Добавен
18.01.2024 / ДГС Твърдица
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина от обекти 2302, 2309ДД и 2314 по ценоразпис
Файл
Добавен
17.01.2024 / ДГС Средец
Ценоразпис за продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата
Файл
Добавен
17.01.2024 / ДГС Стара река
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
17.01.2024 / ДГС Гурково
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
17.01.2024 / ДГС Гурково
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
17.01.2024 / ДГС Гурково
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОТДЕЛИ 11 "б", "г", "е", "з", 16 "д", 17 "в", 18 "в", "г", 403 "м", 443 "о", 195 "с", "т", 196 "б", "д", 302 "г", 305 "е", 306 "в", 309 "в", "д", 314 "к", ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2024г.
Файл
Добавен
17.01.2024 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОТДЕЛИ 232 "г", 402 "д", 504 "а", 353 "б", "в", 669 "б", "в", 670 "б", 668 "к", "м", 223 "з", 229 "б", "в", "г", 296 "б", 667 "д", 668 "б", 692 "б", 695 "г", 102 "а", 104 "б", "в", ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2024г.
Файл
Добавен
17.01.2024 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
16.01.2024 / ДГС Елхово
За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата от Обект № 2343, за юридически лица
Файл
Добавен
16.01.2024 / ДГС Мъглиж
За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за физически лица
Файл
Добавен
16.01.2024 / ДГС Мъглиж
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесни видове и сортименти в ТП ДГС Айтос, считано от 15.01.2024г
Файл
Добавен
15.01.2024 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.01.2024 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.01.2024 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.01.2024 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.01.2024 / ДГС Гурково
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.01.2024 / ДГС Гурково
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.01.2024 / ДГС Гурково
ценоразпис
Файл
Добавен
10.01.2024 / ДЛС Несебър