slide

Ценоразписи

Предложение № 5
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДГС Н. Паничарево
Предложение № 4
Файл
Добавен
02.05.2023 / ДГС Н. Паничарево
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
27.04.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.04.2023 / ДГС Гурково
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
26.04.2023 / ДГС Бургас
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
25.04.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис за продажба на добита и нацепена дървесина от склад по чл,206 от закона за горите
Файл
Добавен
25.04.2023 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА, БЕЗ ПРАВО НА ПРОДАЖБА.
Файл
Добавен
20.04.2023 / ДЛС Мазалат
Предложение № 3
Файл
Добавен
18.04.2023 / ДГС Н. Паничарево
Ценоразпис
Файл
Добавен
11.04.2023 / ДГС Бургас
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
07.04.2023 / ДГС Елхово
Ценоразпис за лабораторен почвен анализ
Файл
Добавен
05.04.2023 / ДЛС Ропотамо
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за отдели 64 щ, ю, Обект № 2310, за юридически лица.
Файл
Добавен
03.04.2023 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица - април 2023 г.
Файл
Добавен
03.04.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
31.03.2023 / ДГС Тунджа
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
31.03.2023 / ДГС Тунджа
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Елхово
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Айтос
Предложение № 2
Файл
Добавен
28.03.2023 / ДГС Н. Паничарево
Ценоразпис 2023 г. ОГТ
Файл
Добавен
24.03.2023 / ДЛС Ропотамо