slide

Ценоразписи

Ценоразпис ФЛ
Файл
Добавен
15.05.2024 / ДГС Гурково
ценоразпис юридически лица
Файл
Добавен
15.05.2024 / ДГС Ивайловград
Ценоразпис за свободна продажба на дървесина от временен склад
Файл
Добавен
10.05.2024 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
10.05.2024 / ДГС Котел
ценоразпис
Файл
Добавен
10.05.2024 / ДГС Малко Търново
Обект № 2413-21
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Звездец
Обект № 2411-3
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Звездец
Обект № 2409-5
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Звездец
Обект № 2408-2
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Звездец
ценоразпис
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДЛС Несебър
Ценоразпис чл.71.ал.1,т.4 във връзка с ал.2, т.3 за физически лица и или юридически лица
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис обект обект 2411
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис обект обект 2411 до Кастамону
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис корен съгласно чл.71.ал.1,т.1 във връзка с ал.2, т.1 за физически лица
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Казанлък
ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад от подотдел 345г
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДЛС Ропотамо
ценоразпис за продажба на добита дървесина от склад на физически лица по списък от кметства
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на юридически лица
Файл
Добавен
08.05.2024 / ДГС Чирпан
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
07.05.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
30.04.2024 / ДГС Елхово
2407-2
Файл
Добавен
30.04.2024 / ДГС Карнобат