Ценоразписи

Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
04.10.2021 / ДГС Айтос
12109-6,12105-7,12106-9
Файл
Добавен
04.10.2021 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
01.10.2021 / ДГС Котел
Ценоразпис
Файл
Добавен
01.10.2021 / ДГС Малко Търново
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
01.10.2021 / ДГС Айтос
продажба на дървесина на физически лица, които не са търговци за лична употреба
Файл
Добавен
29.09.2021 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
28.09.2021 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
28.09.2021 / ДГС Айтос
Продажба на дървесина за училища, социални домове, детски заведения, военни поделения, културни институции на бюджетна издръжка чл.71, ал.2, т.2 от Наредбата
Файл
Добавен
27.09.2021 / ДГС Котел
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина от обект 2114
Файл
Добавен
27.09.2021 / ДГС Средец
2115-9
Файл
Добавен
23.09.2021 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
23.09.2021 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.09.2021 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис от обект 2114
Файл
Добавен
20.09.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дървесина от обект 2113
Файл
Добавен
17.09.2021 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДЛС Мазалат
Информация за утвърдените количества дървесина и цени за директна продажба по ценоразпис на физически лица.
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДГС Котел
12104-5,12109-4
Файл
Добавен
16.09.2021 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.09.2021 / ДГС Котел