Ценоразписи

Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2210-2
Файл
Добавен
26.09.2022 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
26.09.2022 / ДГС Свиленград
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
26.09.2022 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
23.09.2022 / ДГС Твърдица
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
23.09.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на иглолистна технологична дървесина на юридически лица
Файл
Добавен
23.09.2022 / ДГС Нова Загора
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
20.09.2022 / ДГС Свиленград
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2205 и 2223 по ценоразпис
Файл
Добавен
20.09.2022 / ДГС Средец
Ценоразпис септември 2022 г.
Файл
Добавен
20.09.2022 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.09.2022 / ДГС Сливен
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис от обект 2223
Файл
Добавен
19.09.2022 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.09.2022 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
19.09.2022 / ДГС Карнобат
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
19.09.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически/юридически лица/ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
19.09.2022 / ДГС Тунджа
ценоразпис за продажба на дървесина от подотдел 1270и
Файл
Добавен
16.09.2022 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на склад за юридически лица
Файл
Добавен
14.09.2022 / ДГС Стара река
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на склад за Физически лица
Файл
Добавен
14.09.2022 / ДГС Стара река
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
13.09.2022 / ДГС Айтос
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
13.09.2022 / ДГС Бургас