Ценоразписи

ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
26.03.2021 / ДГС Котел
Ценоразпис
Файл
Добавен
25.03.2021 / ДГС Гурково
Ценоразпис № 4
Файл
Добавен
25.03.2021 / ДГС Н. Паничарево
Ценоразпис
Файл
Добавен
24.03.2021 / ДГС Малко Търново
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
23.03.2021 / ДГС Айтос
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица - Обект 2116-2
Файл
Добавен
23.03.2021 / ДГС Свиленград
Ценоразпис
Файл
Добавен
23.03.2021 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
23.03.2021 / ДЛС Несебър
Ценоразпис за продажба на добита иглолистна дървесина, по чл.71, ал.1 от Наредбата
Файл
Добавен
22.03.2021 / ДЛС Тополовград
2105-9
Файл
Добавен
19.03.2021 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.03.2021 / ДЛС Мазалат
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
19.03.2021 / ДЛС Несебър
Ценоразпис 2 бр.
Файл
Добавен
18.03.2021 / ДГС Малко Търново
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 6 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
18.03.2021 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
16.03.2021 / ДГС Бургас
12105-5
Файл
Добавен
16.03.2021 / ДГС Карнобат
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021 г. за юридически лица - Обект 2116-1
Файл
Добавен
15.03.2021 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021 г. за юридически лица - Обект 2114-8
Файл
Добавен
15.03.2021 / ДГС Свиленград
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
15.03.2021 / ДГС Котел
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
15.03.2021 / ДГС Айтос