Ценоразписи

Ценоразпис
Файл
Добавен
25.06.2021 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
25.06.2021 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
25.06.2021 / ДГС Айтос
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица - Обект 2120-10
Файл
Добавен
23.06.2021 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица - Обект 2119-9
Файл
Добавен
22.06.2021 / ДГС Свиленград
Ценоразпис
Файл
Добавен
21.06.2021 / ДГС Айтос
2021-11
Файл
Добавен
21.06.2021 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
21.06.2021 / ДГС Малко Търново
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
18.06.2021 / ДГС Айтос
2114-2, 2107-5, 2110-3, 2115-1
Файл
Добавен
18.06.2021 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.06.2021 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.06.2021 / ДГС Малко Търново
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. от ОГТ-община Свиленград за юридически лица - Обект 21-2-2
Файл
Добавен
15.06.2021 / ДГС Свиленград
2113-4
Файл
Добавен
11.06.2021 / ДГС Карнобат
Ценоразпис за продажба на дървесина по чл. 71, ал. 1 от Наредбата
Файл
Добавен
10.06.2021 / ДГС Сливен
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
10.06.2021 / ДГС Бургас
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г.,от ОГТ-община Свиленград, за юридически лица - Обект 21-2
Файл
Добавен
10.06.2021 / ДГС Свиленград
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.06.2021 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
08.06.2021 / ДГС Айтос
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица - Обект 2120-8
Файл
Добавен
08.06.2021 / ДГС Свиленград