Ценоразписи

ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА.
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДГС Елхово
Продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДГС Бургас
ценоразпис
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДЛС Ропотамо
ЦЕНОРАЗПИС ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДЛС Ропотамо
2015-3
Файл
Добавен
20.10.2020 / ДГС Карнобат
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71,ал.4 по ценоразпис от дървесина добита през 2020 год. за юридически лица-Обект 2022-3
Файл
Добавен
19.10.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71,ал.4 по ценоразпис от дървесина добита през 2020 год. за юридически лица-Обект 2008-6
Файл
Добавен
19.10.2020 / ДГС Свиленград
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дърва за огрев
Файл
Добавен
19.10.2020 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.10.2020 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 14 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
16.10.2020 / ДГС Кости
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71,ал.4 от Наредбата по ценоразпис за дървесина добита през 2020г. за юридически лица
Файл
Добавен
16.10.2020 / ДГС Свиленград
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
16.10.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.10.2020 / ДЛС Несебър
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
14.10.2020 / ДЛС Несебър
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71,ал.4 от наредбата по ценоразпис от дървесина добита през 2020 г. за юридически лица - Обект 2008-4
Файл
Добавен
14.10.2020 / ДГС Свиленград
Ценоразпис 1,8-3
Файл
Добавен
14.10.2020 / ДГС Звездец