slide

Ценоразписи

ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
23.01.2023 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица за 2023 г.
Файл
Добавен
23.01.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица - 2023 г.
Файл
Добавен
20.01.2023 / ДГС Нова Загора
Ценозазпис за продажба на добита дървесина на ФЛ.
Файл
Добавен
18.01.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ.
Файл
Добавен
18.01.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за ползване на дървесина от ФЛ по чл.71, ал.1, т.3
Файл
Добавен
18.01.2023 / ДГС Твърдица
ценоразпис-юл
Файл
Добавен
17.01.2023 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
17.01.2023 / ДЛС Мазалат
ценоразпис за продажба на дървесина от подотдели 300"а"и"б"
Файл
Добавен
16.01.2023 / ДЛС Ропотамо
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
16.01.2023 / ДГС Бургас
ценоразпис продажба дърва за огрев местно население
Файл
Добавен
13.01.2023 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.01.2023 / ДГС Гурково
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.01.2023 / ДГС Гурково
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.01.2023 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.01.2023 / ДГС Сливен
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
09.01.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис 1 за продажба на физически лица
Файл
Добавен
09.01.2023 / ДГС Чирпан
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически лица за лични нужди.
Файл
Добавен
09.01.2023 / ДЛС Тополовград
ценоразпис
Файл
Добавен
09.01.2023 / ДГС Кипилово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
06.01.2023 / ДГС Елхово