Ценоразписи

Ценоразпис 2004-10
Файл
Добавен
24.07.2020 / ДГС Звездец
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово
Файл
Добавен
23.07.2020 / ДГС Елхово
Ценоразпис обект 2008-2
Файл
Добавен
23.07.2020 / ДГС Свиленград
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
23.07.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
22.07.2020 / ДГС Средец
2009-3,2012-1
Файл
Добавен
22.07.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис обект/пакет 1.8-2
Файл
Добавен
21.07.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис обект/пакет 2004-8
Файл
Добавен
21.07.2020 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
21.07.2020 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
21.07.2020 / ДГС Нова Загора
Ценоразпис
Файл
Добавен
21.07.2020 / ДГС Нова Загора
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.07.2020 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.07.2020 / ДГС Айтос
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
21.07.2020 / ДГС Бургас
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 10 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
20.07.2020 / ДГС Кости
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.07.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.07.2020 / ДГС Айтос
12007-3,12008-5
Файл
Добавен
17.07.2020 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 9 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
17.07.2020 / ДГС Кости
2001-13,2009-2
Файл
Добавен
17.07.2020 / ДГС Карнобат