slide

Ценоразписи

ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №21
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Кости
2305-3
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Карнобат
2307-12
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Айтос
ценоразпис
Файл
Добавен
20.11.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
20.11.2023 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.11.2023 / ДЛС Тунджа
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.11.2023 / ДГС Гурково
Ценоразпис за остатъци от Обект 2306-3
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДГС Звездец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №20
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №19
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДГС Кости
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДГС Твърдица
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.11.2023 / ДГС Гурково
Предложение № 8
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Н. Паничарево
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев от обект 2309ДД за физически лица
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Средец
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Бургас
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №18
Файл
Добавен
10.11.2023 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №17
Файл
Добавен
10.11.2023 / ДГС Кости