Ценоразписи

Продажба на добита дървесина от склад по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от опожарена дървесина добита през 2020г. за юридически лица - Обект 2023-1
Файл
Добавен
08.10.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71,ал.4 от наредбата по ценоразпис от дървесина добита през 2020г. за юридически лица - Обект 2022-1
Файл
Добавен
08.10.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71,ал.4 от наредбата по ценоразпис от дървесина добита през 2020г. за юридически лица - Обект 2002-1
Файл
Добавен
08.10.2020 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71,ал.4 от Наредбата по ценоразпис от дървесина добита през 2020 г. за юридически лица
Файл
Добавен
08.10.2020 / ДГС Свиленград
ценоразпис
Файл
Добавен
07.10.2020 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
07.10.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
06.10.2020 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
06.10.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
06.10.2020 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис 2003-10; 2004-14
Файл
Добавен
06.10.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис 1913-3
Файл
Добавен
06.10.2020 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дърва за огрев
Файл
Добавен
02.10.2020 / ДГС Средец
2003-6,2017-1,2015-2
Файл
Добавен
01.10.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
30.09.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
30.09.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
30.09.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
30.09.2020 / ДЛС Несебър
2008-4
Файл
Добавен
30.09.2020 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
30.09.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
29.09.2020 / ДЛС Несебър