Ценоразписи

Предложение за продажба на добита дървесина от склад на физически лица по реда на чл.71,ал.2,т.1а от Наредбата
Файл
Добавен
13.09.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис
Файл
Добавен
13.09.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис ЮЛ
Файл
Добавен
13.09.2022 / ДГС Кипилово
Ценоразпис ФЛ
Файл
Добавен
13.09.2022 / ДГС Кипилово
Ценоразпис ОЗМ
Файл
Добавен
13.09.2022 / ДГС Кипилово
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
12.09.2022 / ДГС Елхово
Предложение за продажба но добита дървесина по ценоразпис на физически лица по реда на чл.71,ал.2,т.1а от Наредбата
Файл
Добавен
12.09.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за юридически лица
Файл
Добавен
12.09.2022 / ДГС Чирпан
ценоразпис
Файл
Добавен
09.09.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис за продажба на дървесина от склад на физ.лица по реда на чл.71ал2т1 от Наредбата
Файл
Добавен
08.09.2022 / ДГС Свиленград
Ценоразпис
Файл
Добавен
07.09.2022 / ДГС Сливен
Продажба на добита дървесина по ценоразпис за физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
07.09.2022 / ДГС Свиленград
ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически лица
Файл
Добавен
05.09.2022 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
05.09.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на технологична дървесина - липа от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
05.09.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обекти 2204 и 2214 по ценоразпис
Файл
Добавен
05.09.2022 / ДГС Средец
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
05.09.2022 / ДЛС Несебър
ценоразпис ЮЛ
Файл
Добавен
05.09.2022 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
02.09.2022 / ДГС Сливен
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71,ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2208-2
Файл
Добавен
31.08.2022 / ДГС Свиленград