Ценоразписи

Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица - Обект 2119-8
Файл
Добавен
08.06.2021 / ДГС Свиленград
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
08.06.2021 / ДГС Бургас
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
08.06.2021 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
08.06.2021 / ДЛС Несебър
2107-9, 2021-10, 2106-7
Файл
Добавен
04.06.2021 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
03.06.2021 / ДГС Айтос
Ценоразписи 3 бр.
Файл
Добавен
03.06.2021 / ДГС Малко Търново
2113-3
Файл
Добавен
03.06.2021 / ДГС Карнобат
2114-1, 2107-4, 2110-2
Файл
Добавен
02.06.2021 / ДГС Карнобат
Продажба на добита дървесина по чл.71, ал.4 от Наредбата по ценоразпис от дървесина добита през 2021г. за юридически лица - Обект 2002-1
Файл
Добавен
01.06.2021 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица - Обект 2120-7
Файл
Добавен
01.06.2021 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица - Обект 2120-6
Файл
Добавен
01.06.2021 / ДГС Свиленград
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина от обект 2102
Файл
Добавен
31.05.2021 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
31.05.2021 / ДГС Малко Търново
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
31.05.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.05.2021 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.05.2021 / ДГС Царево
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица - Обект 2119-7
Файл
Добавен
25.05.2021 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
25.05.2021 / ДГС Тунджа
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.05.2021 / ДГС Айтос