Ценоразписи

Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
15.03.2021 / ДГС Айтос
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
12.03.2021 / ДГС Бургас
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
11.03.2021 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
11.03.2021 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
10.03.2021 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
10.03.2021 / ДГС Малко Търново
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
10.03.2021 / ДГС Бургас
Продажба на добита дървесина по реда на чл.27 от Наредбата по ценоразпис от увредена-съхнеща дървесина добита през 2021г. за юридически лица-Обект 2114-7
Файл
Добавен
10.03.2021 / ДГС Свиленград
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО.
Файл
Добавен
09.03.2021 / ДГС Елхово
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
09.03.2021 / ДГС Бургас
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
09.03.2021 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.03.2021 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис 2102-8
Файл
Добавен
08.03.2021 / ДГС Звездец
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
08.03.2021 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
05.03.2021 / ДГС Айтос
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
05.03.2021 / ДГС Бургас
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 5 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
05.03.2021 / ДГС Кости
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
05.03.2021 / ДГС Айтос
Ценоразписи 2 бр.
Файл
Добавен
04.03.2021 / ДГС Малко Търново
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 4 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
02.03.2021 / ДГС Кости