Ценоразписи

Ценоразпис обект/пакет 2004-7
Файл
Добавен
17.07.2020 / ДГС Звездец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
15.07.2020 / ДГС Бургас
ценоразпис
Файл
Добавен
15.07.2020 / ДЛС Несебър
Допълнителен ценоразпис
Файл
Добавен
14.07.2020 / ДГС Стара река
ценоразпис
Файл
Добавен
14.07.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.07.2020 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
14.07.2020 / ДГС Бургас
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
09.07.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.07.2020 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис ЮЛ - 06.07.2020
Файл
Добавен
09.07.2020 / ДЛС Тополовград
Предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
08.07.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
07.07.2020 / ДГС Гурково
2001-12,2009-1
Файл
Добавен
03.07.2020 / ДГС Карнобат
12008-4
Файл
Добавен
30.06.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
29.06.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
29.06.2020 / ДГС Айтос
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
29.06.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
29.06.2020 / ДГС Малко Търново
Одобрено предложение за продажба на дървесина от временен склад на физически лица
Файл
Добавен
25.06.2020 / ДГС Средец
2001-11, 2006-5, 12008-3
Файл
Добавен
24.06.2020 / ДГС Карнобат