slide

Ценоразписи

Ценоразпис 2024-3
Файл
Добавен
14.02.2024 / ДГС Царево
Предложение за ценоразпис по чл.71, ал.1 от 14.02.2024г. , като се касае за лица включени в списъците по чл.111, ал.6 от ЗГ.
Файл
Добавен
14.02.2024 / ДГС Казанлък
Предложение за ценоразпис по чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти в района на ТП ДГС Казанлък считано от 14.02.2024г. , като се касае за лица включени в списъците по чл.111 , ал.6 от ЗГ.
Файл
Добавен
14.02.2024 / ДГС Казанлък
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
14.02.2024 / ДГС Бургас
ценоразпис физически лица 20плм3 едра+100плм3 средна техн. широколистни бл;здб;
Файл
Добавен
14.02.2024 / ДГС Ивайловград
ценоразпис за продажба на добита дървесина в подотдел 1284д
Файл
Добавен
13.02.2024 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис юридически лица
Файл
Добавен
12.02.2024 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Бургас
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №9
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №8
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Кости
Предложение за Ценоразпис по чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии-държавна и общинска собственост и ползването на дървесни горски продукти в района на ТП ДГС Казанлък, считано от 04.01.2024г.
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Казанлък
ценоразпис физически лица - ЕВН
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Ивайловград
ценоразпис юридически лица 2314-2
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Ивайловград
ценоразпис юридически лица и еднолични търговци
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Ивайловград
ценоразпис юридически лица и еднолични търговци
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Ивайловград
ценоразпис за физически лица
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Ивайловград
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №7
Файл
Добавен
07.02.2024 / ДГС Кости
Ценоразпис
Файл
Добавен
07.02.2024 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
07.02.2024 / ДГС Сливен
Ценоразпис
Файл
Добавен
06.02.2024 / ДГС Гурково