slide

Ценоразписи

Обект № 2412-2
Файл
Добавен
05.06.2024 / ДГС Звездец
Обект № 2409-6
Файл
Добавен
05.06.2024 / ДГС Звездец
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
05.06.2024 / ДГС Бургас
Ценоразпис юридически лица
Файл
Добавен
05.06.2024 / ДГС Стара река
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба на временен склад извън списъците по чл.111, ал.6 от ЗГ.
Файл
Добавен
05.06.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
05.06.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис
Файл
Добавен
05.06.2024 / ДЛС Несебър
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица
Файл
Добавен
05.06.2024 / ДГС Сливен
Ценоразпис за продажба на добита дървесина па реда на чл.71, ал. 1, т.4 обект №2313 ДД-4
Файл
Добавен
04.06.2024 / ДГС Свиленград
Обект 2405-3
Файл
Добавен
04.06.2024 / ДГС Звездец
ценоразпис
Файл
Добавен
04.06.2024 / ДЛС Тунджа
ценоразпис
Файл
Добавен
04.06.2024 / ДЛС Граматиково
Ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Елхово.
Файл
Добавен
31.05.2024 / ДГС Елхово
Ценоразпис
Файл
Добавен
31.05.2024 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
31.05.2024 / ДЛС Несебър
Обект № 2411-8
Файл
Добавен
31.05.2024 / ДГС Звездец
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
31.05.2024 / ДГС Бургас
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата от Обект № 2406, за юридически лица.
Файл
Добавен
30.05.2024 / ДГС Мъглиж
Ценоразпис за физически лица извън списъци по чл. 111, ал. 6 от ЗГ - подотдел 298:а
Файл
Добавен
30.05.2024 / ДЛС Ропотамо
2408-4;2407-11
Файл
Добавен
30.05.2024 / ДГС Карнобат