slide

Ценоразписи

ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
25.08.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис ФЛ
Файл
Добавен
25.08.2023 / ДГС Стара река
Ценоразпис
Файл
Добавен
25.08.2023 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО
Файл
Добавен
24.08.2023 / ДГС Елхово
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 7
Файл
Добавен
24.08.2023 / ДГС Кости
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1а от Наредбата - Обект 2313ДД-3
Файл
Добавен
24.08.2023 / ДГС Свиленград
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
23.08.2023 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
21.08.2023 / ДГС Твърдица
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 6
Файл
Добавен
21.08.2023 / ДГС Кости
Ценоразпис
Файл
Добавен
18.08.2023 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.08.2023 / ДГС Кипилово
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица
Файл
Добавен
16.08.2023 / ДГС Средец
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица на тон - юли 2023 г.
Файл
Добавен
16.08.2023 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
15.08.2023 / ДГС Бургас
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на юридически лица
Файл
Добавен
15.08.2023 / ДГС Айтос
2303-11
Файл
Добавен
15.08.2023 / ДГС Карнобат
2303-10
Файл
Добавен
15.08.2023 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ПО РЕДА НА ЧЛ.71, ал.1, т.4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2023г.
Файл
Добавен
14.08.2023 / ДЛС Мазалат
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
11.08.2023 / ДГС Бургас
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на физически лица по чл.71, ал.2, т.1 от Наредбата - Обект 2313ДД-3
Файл
Добавен
10.08.2023 / ДГС Свиленград