Ценоразписи

Предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис съгласно чл.71, ал.1, т.1 и т.6.
Файл
Добавен
11.05.2022 / ДГС Твърдица
12204-4 ЮЛ
Файл
Добавен
11.05.2022 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Айтос
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.1 ОТ НАРЕДБАТА, ТП ДЛС "МАЗАЛАТ", 2022г.
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Царево
Ценоразспис пакети 2212-2 и 2213-2
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Звездец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис от обект 2218
Файл
Добавен
05.05.2022 / ДГС Средец
Ценоразпис по чл.206
Файл
Добавен
05.05.2022 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
04.05.2022 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
04.05.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис 7
Файл
Добавен
04.05.2022 / ДГС Чирпан
Ценоразпис
Файл
Добавен
03.05.2022 / ДГС Стара река - Кипилово
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО СОРТИМЕНТИ В ТП "ДГС КОСТИ" ПО ЧЛ.71,АЛ.1, Т.4 И АЛ.2,Т.1А ОТ НАРЕДБАТА
Файл
Добавен
03.05.2022 / ДГС Кости
Ценозазпис за продажба на добита дървесина от склад, съгласно чл.71, ал.1, т.4 и ал.2, т.1 и т.3 от Наредбата.
Файл
Добавен
29.04.2022 / ДГС Твърдица
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
28.04.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
28.04.2022 / ДГС Сливен
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
26.04.2022 / ДГС Айтос
Cenorazpis
Файл
Добавен
21.04.2022 / ДГС Чирпан
Ценоразпис
Файл
Добавен
20.04.2022 / ДГС Гурково