slide

Ценоразписи

Ценоразис
Файл
Добавен
24.10.2023 / ДЛС Несебър
Ценоразпис за продажба на иглолистна дървесина на тон
Файл
Добавен
24.10.2023 / ДГС Чирпан
Ценоразпис - иглолистрни пеодажба на тон
Файл
Добавен
23.10.2023 / ДГС Чирпан
ценоразпис
Файл
Добавен
20.10.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
20.10.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
20.10.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
20.10.2023 / ДЛС Несебър
Предложение № 7
Файл
Добавен
20.10.2023 / ДГС Н. Паничарево
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.10.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
19.10.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
19.10.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
19.10.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
19.10.2023 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
19.10.2023 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №13
Файл
Добавен
18.10.2023 / ДГС Кости
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на добита дървесина на физически лица за лични нужди без право на продажба на основание чл.71 ал.11 от НУРВИДГ, от дърводобивен обект 2315ДД
Файл
Добавен
16.10.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Наредбата от Обект № 2343, за юридически лица.
Файл
Добавен
16.10.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата от Обект № 2342, за юридически лица.
Файл
Добавен
16.10.2023 / ДГС Мъглиж
ЦЕНОРАЗПИС За продажба на дървесина на временен склад по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата от Обект № 2339, за юридически лица.
Файл
Добавен
16.10.2023 / ДГС Мъглиж
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №12
Файл
Добавен
11.10.2023 / ДГС Кости