Ценоразписи

Ценоразпис
Файл
Добавен
09.09.2021 / ДГС Котел
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
09.09.2021 / ДГС Айтос
ценоразпис
Файл
Добавен
09.09.2021 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.09.2021 / ДГС Гурково
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица
Файл
Добавен
09.09.2021 / ДГС Стара река
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина по дървесни видове и сортименти в ТП ДГС Айтос за 2021г.
Файл
Добавен
07.09.2021 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина на физически лица по ценоразпис
Файл
Добавен
07.09.2021 / ДГС Средец
2115-8
Файл
Добавен
02.09.2021 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
02.09.2021 / ДГС Айтос
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 12 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ"
Файл
Добавен
01.09.2021 / ДГС Кости
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
01.09.2021 / ДГС Бургас
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
01.09.2021 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
31.08.2021 / ДГС Айтос
12104-4;12106-8;12109-1
Файл
Добавен
31.08.2021 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
27.08.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.08.2021 / ДГС Котел
2115-7
Файл
Добавен
27.08.2021 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
27.08.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.08.2021 / ДГС Малко Търново
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
25.08.2021 / ДГС Айтос