Ценоразписи

Ценоразпис
Файл
Добавен
20.04.2022 / ДГС Айтос
Ценоразпис за продажба на добита дървесина от склад по чл.206 от ЗГ.
Файл
Добавен
19.04.2022 / ДГС Твърдица
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
18.04.2022 / ДГС Бургас
2201-5
Файл
Добавен
15.04.2022 / ДГС Карнобат
12204-2, 12205-2
Файл
Добавен
14.04.2022 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
14.04.2022 / ДГС Гурково
Предложение по ценоразпис
Файл
Добавен
13.04.2022 / ДГС Н. Паничарево
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
13.04.2022 / ДГС Бургас
ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
13.04.2022 / ДЛС Несебър
Ценоразпис физически лица
Файл
Добавен
11.04.2022 / ДГС Стара река - Кипилово
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
11.04.2022 / ДГС Айтос
ЦЕНОРАЗПИС 04.2022-2 Г
Файл
Добавен
08.04.2022 / ДГС Стара Загора
ЦЕНОРАЗПИС 04.2022 Г
Файл
Добавен
08.04.2022 / ДГС Стара Загора
12203-3,12205-1,12209-1
Файл
Добавен
08.04.2022 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
06.04.2022 / ДГС Айтос
Ценоразпис съгласно чл.71, ал.1, т.4 и ал.2, т1 и т.3 от Наредбата.
Файл
Добавен
05.04.2022 / ДГС Твърдица
Ценоразпис
Файл
Добавен
01.04.2022 / ДГС Айтос
Продажба на добита дървесина от склад по чл.71, ал.1, т.4 от Наредбата по ценоразпис от опожарена дървесина добита през 2022г. за юридически лица - Обект 2121-2
Файл
Добавен
31.03.2022 / ДГС Свиленград
продажба на добита дървесина по ценоразпис от обект 2202-6 и обект 2203-10
Файл
Добавен
30.03.2022 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
30.03.2022 / ДЛС Несебър