slide

Ценоразписи

Ценоразпис
Файл
Добавен
15.04.2024 / ДГС Котел
Одобрен ценоразпис за продажба на широколистна дървесина - ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
15.04.2024 / ДГС Средец
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ОТД. 154 "б" 677 "г" ПО РЕДА НА ЧЛ. 71, ал. 1, т. 4 ОТ НАРЕДБАТА, ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА , ТП ДЛС "МАЗАЛАТ" 2024г.
Файл
Добавен
15.04.2024 / ДЛС Мазалат
Ценоразпис разсадник "Гебран" ТП ДГС Свиленград
Файл
Добавен
12.04.2024 / ДГС Свиленград
Ценоразпис за продажба на дървa за огрев за физически лица извънв списъците по чл. 111, ал. 6 от ЗГ
Файл
Добавен
11.04.2024 / ДГС Нова Загора
Ценоразпис за продажба на дървa за огрев за физически лица включени в списъците по чл. 111, ал. 6 от ЗГ
Файл
Добавен
11.04.2024 / ДГС Нова Загора
Ценоразпис обект 2406
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис обект 2403
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Казанлък
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис № 25
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис № 24
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Кости
Ценоразпис по чл.71, ал.1, т.3
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ.
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ.
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ и ЮЛ.
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за свободна продажба на добита дървесина на временен склад на ЮЛ и ЕТ.
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Твърдица
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ФЛ съгласно чл.111, ал.6 от ЗГ.
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Твърдица
ценоразпис одобрен 2419ДД-2
Файл
Добавен
09.04.2024 / ДГС Ивайловград
ценоразпис 2419ДД-2
Файл
Добавен
09.04.2024 / ДГС Ивайловград
Ценоразпис за продажба на добита дървесина по реда на чл.71, ал.1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от обект №2403-2
Файл
Добавен
09.04.2024 / ДГС Свиленград
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.04.2024 / ДЛС Несебър