slide

Ценоразписи

Ценоразпис 3 за продажба на дървесина на физически лица за 2023 г.
Файл
Добавен
11.10.2023 / ДГС Стара Загора
ценоразпис за продажба на действително добита дървесина
Файл
Добавен
10.10.2023 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на ЮЛ за лични нужди без право на продажба.
Файл
Добавен
10.10.2023 / ДГС Твърдица
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.10.2023 / ДГС Айтос
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица - октовмри 2023
Файл
Добавен
06.10.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис
Файл
Добавен
05.10.2023 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
05.10.2023 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
05.10.2023 / ДЛС Несебър
Ценоразпис ФЛ
Файл
Добавен
04.10.2023 / ДГС Гурково
Ценоразпис
Файл
Добавен
02.10.2023 / ДЛС Несебър
Продажба на добита дървесина по ценоразпис на юридически лица по чл. 71, ал.1, т.4 от Наредба -Обект 2313ДД-4
Файл
Добавен
02.10.2023 / ДГС Свиленград
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №11
Файл
Добавен
29.09.2023 / ДГС Кости
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
29.09.2023 / ДГС Бургас
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
29.09.2023 / ДГС Бургас
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС №10
Файл
Добавен
27.09.2023 / ДГС Кости
2307-8
Файл
Добавен
27.09.2023 / ДГС Карнобат
ценоразпис
Файл
Добавен
27.09.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
27.09.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
27.09.2023 / ДЛС Несебър
ценоразпис
Файл
Добавен
27.09.2023 / ДЛС Несебър