Ценоразписи

ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 3 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
18.03.2020 / ДГС Кости
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ЧБ ОТ ПОДОТД. 232„о“
Файл
Добавен
13.03.2020 / ДГС Тунджа
12007-1
Файл
Добавен
13.03.2020 / ДГС Карнобат
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.03.2020 / ДЛС Несебър
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 2 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДГС Кости
Ценоразпис 2002-3
Файл
Добавен
10.03.2020 / ДГС Звездец
1904-9,2001-4
Файл
Добавен
10.03.2020 / ДГС Карнобат
Предложение за продажба на дървесина по ценоразпис от обекти 2010 и 2011- ОГТ
Файл
Добавен
10.03.2020 / ДЛС Ропотамо
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО
Файл
Добавен
06.03.2020 / ДГС Елхово
Одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина от склад.
Файл
Добавен
06.03.2020 / ДГС Н. Паничарево
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
06.03.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис за семенищни фиданки 2019/2020г.
Файл
Добавен
06.03.2020 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
04.03.2020 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 1924 по ценоразпис
Файл
Добавен
28.02.2020 / ДГС Средец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 1 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
26.02.2020 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
26.02.2020 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина от обекти 1809,1904,1906,1919 и 1920
Файл
Добавен
25.02.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
24.02.2020 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
20.02.2020 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
20.02.2020 / ДГС Бургас