Ценоразписи

1924-2
Файл
Добавен
04.10.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
04.10.2019 / ДГС Средец
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Тунджа
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Айтос
Ценоразспис 1907-7
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Звездец
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина.
Файл
Добавен
02.10.2019 / ДГС Елхово
Ценоразпис
Файл
Добавен
02.10.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
02.10.2019 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
02.10.2019 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
02.10.2019 / ДГС Бургас
1926-2,1924-4
Файл
Добавен
30.09.2019 / ДГС Карнобат
1920-11,1916-1,1906-3
Файл
Добавен
30.09.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
30.09.2019 / ДГС Средец
Продажба на добита дървесина по реда на чл.27 от Наредбата по ценоразпис от съхнеща дървесина за юридически лица
Файл
Добавен
27.09.2019 / ДГС Свиленград
Продажба на добита дървесина по рада на чл.71, ал.1, т.4 от Наредбата по ценоразпис за физически лица
Файл
Добавен
27.09.2019 / ДГС Свиленград
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
27.09.2019 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
26.09.2019 / ДГС Бургас
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
25.09.2019 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
24.09.2019 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
24.09.2019 / ДГС Айтос