Ценоразписи

11915-3
Файл
Добавен
20.12.2019 / ДГС Карнобат
Ценоразпис 1916-5, 1915-4
Файл
Добавен
19.12.2019 / ДГС Звездец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна технологична дървесина
Файл
Добавен
19.12.2019 / ДГС Средец
1920-17
Файл
Добавен
19.12.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
18.12.2019 / ДГС Бургас
1904-5
Файл
Добавен
18.12.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина от обект 1924 по ценоразпис
Файл
Добавен
13.12.2019 / ДГС Средец
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.12.2019 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина(пакети 1925-3 и 1926-2) по ценоразпис
Файл
Добавен
10.12.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
10.12.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
05.12.2019 / ДГС Бургас
1930-2
Файл
Добавен
05.12.2019 / ДГС Карнобат
1905-6
Файл
Добавен
05.12.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев по ценоразпис
Файл
Добавен
03.12.2019 / ДГС Средец
11915-2
Файл
Добавен
02.12.2019 / ДГС Карнобат
Продажба на добита дървесина по ред на чл.71, ал.1, т.4 от Наредбата по ценоразпис за юридически лица
Файл
Добавен
02.12.2019 / ДГС Свиленград
1906-8
Файл
Добавен
29.11.2019 / ДГС Карнобат
1906-5,1930-1
Файл
Добавен
29.11.2019 / ДГС Карнобат
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
28.11.2019 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
28.11.2019 / ДЛС Несебър