Ценоразписи

Ценоразпис
Файл
Добавен
13.05.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
12.05.2020 / ДГС Айтос
Продажба на добита дървесина по чл.27 от Наредбата по ценаразпис от съхнеща дървесина добита през 2020г. за юридически лица от Обект 2021
Файл
Добавен
12.05.2020 / ДГС Свиленград
Ценоразпис 1908-9
Файл
Добавен
11.05.2020 / ДГС Звездец
Ценоразпис 1915-6, 1916-6
Файл
Добавен
11.05.2020 / ДГС Звездец
Предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
08.05.2020 / ДЛС Ропотамо
Ценоразпис 4
Файл
Добавен
07.05.2020 / ДГС Чирпан
Ценоразпис
Файл
Добавен
07.05.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис по чл.71, ал.1 от Наредбата за обект 2005
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДЛС Тополовград
2006-2
Файл
Добавен
05.05.2020 / ДГС Карнобат
ИСКАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА ОТ КАТЕГОРИЯ "ЕДРА"
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на широколистни трупи по ценоразпис
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи по ценоразпис
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Средец
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 6 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Кости
Ценоразпис
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДЛС Несебър
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Айтос
2001-8
Файл
Добавен
30.04.2020 / ДГС Карнобат
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 5 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
30.04.2020 / ДГС Кости
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО
Файл
Добавен
29.04.2020 / ДГС Елхово