Ценоразписи

ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП ДГС ЕЛХОВО
Файл
Добавен
29.04.2020 / ДГС Елхово
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС ПРИ ТП ДГС - БУРГАС
Файл
Добавен
29.04.2020 / ДГС Бургас
ЦЕНОРАЗПИС 27.04.2020
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС-27.04.2020
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Котел
Предложение продажба на дървесина от склад обект 2015-2
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Свиленград
Предложение продажба на добита дървесина от склад по реда на чл.71ал.4 от Наредбата за отдаване на дейности обект№ 2015-2
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Свиленград
2006-1
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Карнобат
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
28.04.2020 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Средец
Допълнителен ценоразпис
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Стара река
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДГС Айтос
ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
27.04.2020 / ДЛС Ропотамо
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистни трупи(15-17 см)
Файл
Добавен
24.04.2020 / ДГС Средец
Ценоразпис - технологична дървесина от сребролиста липа добита 2020 г.
Файл
Добавен
24.04.2020 / ДГС Нова Загора
Ценоразпис - технологична дървесина от сребролиста липа добита 2019 г.
Файл
Добавен
24.04.2020 / ДГС Нова Загора
Ценоразпис
Файл
Добавен
24.04.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
23.04.2020 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
23.04.2020 / ДГС Малко Търново
Ценоразпис
Файл
Добавен
23.04.2020 / ДГС Малко Търново