Ценоразписи

Ценоразпис
Файл
Добавен
22.04.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
22.04.2020 / ДЛС Несебър
Одобрено предложение за продажба на дървесина.
Файл
Добавен
21.04.2020 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.04.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис 2020 г.
Файл
Добавен
21.04.2020 / ДГС Стара река
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
21.04.2020 / ДГС Бургас
ЦЕНОРАЗПИС 31.03.2020
Файл
Добавен
21.04.2020 / ДГС Котел
ЦЕНОРАЗПИС 07.04.2020
Файл
Добавен
21.04.2020 / ДГС Котел
Ценоразпис
Файл
Добавен
16.04.2020 / ДГС Чирпан
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.04.2020 / ДЛС Несебър
Ценоразпис
Файл
Добавен
15.04.2020 / ДЛС Несебър
Продажба на добита дървесина по реда на чл.27 от Наредбата от съхнеща дървесина за юридически лица- Обект 2020
Файл
Добавен
13.04.2020 / ДГС Свиленград
ОДОБРЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБАТА В СИЛА ОТ 08.04.2020Г. , ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
13.04.2020 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС № 4 ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС КОСТИ".
Файл
Добавен
10.04.2020 / ДГС Кости
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис при ТП ДГС - Бургас.
Файл
Добавен
09.04.2020 / ДГС Бургас
Ценоразпис
Файл
Добавен
08.04.2020 / ДГС Нова Загора
Продажба на добита дървесина през 2019г. и 2020г. на склад по ценоразпис за юридически лица
Файл
Добавен
08.04.2020 / ДГС Свиленград
продажба на дървесина на временен склад
Файл
Добавен
08.04.2020 / ДГС Бургас
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
08.04.2020 / ДГС Айтос
Одобрено предложение за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
08.04.2020 / ДГС Айтос