slide

Документи

Информация за местни търговци.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Казанлък
Обявление чл. 115 от ЗГ.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Маджарово
Обявление по чл.38 от Наредбата
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДЛС Тополовград
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА, ОТ ЛСФ 2024Г. НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Котел
Обявление по чл.38, ал.8 от
Файл
Добавен
13.11.2023 / ДГС Кипилово
Обявление - местни търговци
Файл
Добавен
13.11.2023 / ДГС Твърдица
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ТП "ДГС БУРГАС" НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ПО ЧЛ. 115 ОТ ЗГ И ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2024 г.
Файл
Добавен
13.11.2023 / ДГС Бургас
Обявление във връзка с чл.38, ал,1
Файл
Добавен
10.11.2023 / ДГС Стара река
Информация МП
Файл
Добавен
07.11.2023 / ДГС Гурково
Актуална банкова сметка на ТП ДГС Бургас
Файл
Добавен
07.11.2023 / ДГС Бургас
Обявление
Файл
Добавен
07.11.2023 / ДЛС Тунджа
Справка възнаграждения УС
Файл
Добавен
01.11.2023 / Централно Управление
Протокол от проведени консултации за възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост на територията на ЮИДП гр. Сливен за 2024 г.
Файл
Добавен
06.10.2023 / Централно Управление
Бизнес програма 2022 - 2024
Файл
Добавен
03.10.2023 / Централно Управление
Допълнителен списък на жителите на Община Сунгурларе с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023-24 г.
Файл
Добавен
28.09.2023 / ДГС Карнобат
Покана за провеждане на консултации за възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост на територията на ЮИДП гр. Сливен за 2024 г.
Файл
Добавен
15.09.2023 / Централно Управление
Допълнителен списък на жителите на Община Карнобат с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023-24 г
Файл
Добавен
14.09.2023 / ДГС Карнобат
Списък МН с. Равадиново
Файл
Добавен
11.09.2023 / ДЛС Ропотамо
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УС НА ЮИДП ДП
Файл
Добавен
30.08.2023 / Централно Управление