slide

Документи

Информация по чл.38, ал.1
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Гурково
Обявление по чл.115 от ЗГ.
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Маджарово
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП "ДЛС - Тополовград" ЗА ЛФ 2021 Г.
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДЛС Тополовград
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ТП "ДГС СТАРА РЕКА" ЗА ЛФ 2021 Г.
Файл
Добавен
09.11.2020 / ДГС Стара река
Покана от РДГ-Бургас и ТП ДГС Айтос до обществеността и всички заинтересовани страни относно извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти и др.
Файл
Добавен
28.09.2020 / ДГС Айтос
Справка дърва за огрев за местно население 2020г.
Файл
Добавен
17.06.2020 / ДГС Звездец
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2020/2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ТИЧА"
Файл
Добавен
16.06.2020 / ДГС Тича
Обявление до жителите на населените места на територията на община Сливен
Файл
Добавен
16.06.2020 / ДГС Сливен
Обявление
Файл
Добавен
12.06.2020 / ДГС Малко Търново
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2020/2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА"
Файл
Добавен
11.06.2020 / ДГС Стара Загора
Карта на отделите, в които ще се добиват дърва предназначени за местно население през отоплителен сезон 2020/2021 г.
Файл
Добавен
10.06.2020 / ДГС Стара Загора
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 г. на територията на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
04.06.2020 / ДГС Бургас
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДГС Сливен"
Файл
Добавен
26.05.2020 / ДГС Сливен
Обявление обект № 204134
Файл
Добавен
13.05.2020 / ДГС Гурково
Протокол 2 Приложение 2
Файл
Добавен
28.04.2020 / Централно Управление
Протокол 2 Приложение 1
Файл
Добавен
28.04.2020 / Централно Управление
Протокол 2
Файл
Добавен
28.04.2020 / Централно Управление
Обявление за лицата по чл.115 от Закона за горите относно настъпили промени в лесосечния фонд.
Файл
Добавен
24.04.2020 / ДГС Хасково
Съобщение за възобновяване на срока за продажба на имот ЧДС на територията на ЍТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
23.04.2020 / Централно Управление
2001-7
Файл
Добавен
16.04.2020 / ДГС Карнобат