Документи

Обявление обект № 194155
Файл
Добавен
10.10.2019 / ДГС Гурково
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите.
Файл
Добавен
08.10.2019 / ДГС Айтос
В изпълнение на основание чл. 29, ал. 10 от ППЗЛОД и на влязло в сила на 20.09.2019 г. Съдебно решение № 117/31.07.2019 г. на Сливенски окръжен съд, потвърждаващо решение № 281/07.03.2019 г на Сливенски районен съд
Файл
Добавен
08.10.2019 / ДГС Сливен
Разяснения, относно закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Средец
ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Тича
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДЛС Несебър
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия
Файл
Добавен
02.10.2019 / ДГС Царево
Информация за сключени сделки 2016
Файл
Добавен
01.10.2019 / Централно Управление
Съобщение
Файл
Добавен
01.10.2019 / Централно Управление
ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Файл
Добавен
30.09.2019 / Централно Управление
Обявление за добив на дървесина от обекти №№ 72 и 73 по предписание на РДГ, на основание чл. 27, ал. 1 , т. 3 от Наредбата
Файл
Добавен
04.09.2019 / ДГС Котел
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 г. на територията на ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА"
Файл
Добавен
29.08.2019 / ДГС Стара Загора
Африканска чума по свинете - телефони за сигнали
Файл
Добавен
15.08.2019 / Централно Управление
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2019/2020 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС ТИЧА"
Файл
Добавен
24.07.2019 / ДГС Тича
Покана за участие в процедура за продажба чрез договаряне на действително добити количества дървесина-пакет 1903-2.
Файл
Добавен
15.07.2019 / ДЛС Несебър
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 г. на територията на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
13.06.2019 / ДГС Бургас
Съобщение за прекратяване на догоовр по чл.9"б", ал.1, т.6 от Наредбата
Файл
Добавен
06.06.2019 / Централно Управление
Обявление - обект 1909
Файл
Добавен
27.02.2019 / ДГС Тича
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020год.на територията на ТП ДГС Айтос
Файл
Добавен
14.02.2019 / ДГС Айтос
Уведомление дейност 2019г.
Файл
Добавен
23.01.2019 / ДГС Царево