Документи

Обявление
Файл
Добавен
12.06.2020 / ДГС Малко Търново
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2020/2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА"
Файл
Добавен
11.06.2020 / ДГС Стара Загора
Карта на отделите, в които ще се добиват дърва предназначени за местно население през отоплителен сезон 2020/2021 г.
Файл
Добавен
10.06.2020 / ДГС Стара Загора
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 г. на територията на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
04.06.2020 / ДГС Бургас
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДГС Сливен"
Файл
Добавен
26.05.2020 / ДГС Сливен
Обявление обект № 204134
Файл
Добавен
13.05.2020 / ДГС Гурково
Протокол 2 Приложение 2
Файл
Добавен
28.04.2020 / Централно Управление
Протокол 2 Приложение 1
Файл
Добавен
28.04.2020 / Централно Управление
Протокол 2
Файл
Добавен
28.04.2020 / Централно Управление
Обявление за лицата по чл.115 от Закона за горите относно настъпили промени в лесосечния фонд.
Файл
Добавен
24.04.2020 / ДГС Хасково
Съобщение за възобновяване на срока за продажба на имот ЧДС на територията на ЍТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
23.04.2020 / Централно Управление
2001-7
Файл
Добавен
16.04.2020 / ДГС Карнобат
Съобщение за възобновяване на сроковете по спрени тръжни процедури
Файл
Добавен
09.04.2020 / Централно Управление
Във връзка, с въведените мерки със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Файл
Добавен
25.03.2020 / ДГС Царево
ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.70, АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ /ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН/
Файл
Добавен
13.03.2020 / ДЛС Тополовград
Ел търгове инструкция
Файл
Добавен
20.02.2020 / Централно Управление
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл.70, ал.7 от Закона за горите /постоянен пчелин/
Файл
Добавен
19.02.2020 / ДГС Сливен
Инструкция Електронни търгове
Файл
Добавен
19.02.2020 / Централно Управление
Инструкция Електронни търгове
Файл
Добавен
19.02.2020 / Централно Управление
Приложение 2 към протокол
Файл
Добавен
06.02.2020 / Централно Управление