slide

Документи

Указания добив на НГП
Файл
Добавен
24.04.2024 / ДГС Казанлък
Указания за издаване на позволителни за НГП-диворастящи гъби и плодове
Файл
Добавен
24.04.2024 / ДГС Малко Търново
Списъци на жители на Община Карнобат, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024-25 г
Файл
Добавен
23.04.2024 / ДГС Карнобат
Ползване на недървесни горски продукти
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Кипилово
Указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти- диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл. 163 от Закона за горите (ЗГ) или упълномощени от тях лица
Файл
Добавен
22.04.2024 / ДГС Кипилово
Списък на лицата от Община Казанлък, които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
15.04.2024 / ДГС Казанлък
Списък на лицата от Община Казанлък, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024г. - 2025г.
Файл
Добавен
15.04.2024 / ДГС Казанлък
Заявление и Указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти- диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл. 163 от Закона за горите (ЗГ) или упълномощени от тях лица
Файл
Добавен
02.04.2024 / ДГС Свиленград
УКАЗАНИЯ НА ЗАЯВИТЕЛЯ
Файл
Добавен
02.04.2024 / ДГС Тича
1. УКАЗАНИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛИТЕ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА ПОЗВОЛИТЕЛНИ ЗА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ - ДИВОРАСТЯЩИ ГЪБИ И ПЛОДОВЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - СЪГЛАСНО ЧЛ. 120, АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, 2. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ
Файл
Добавен
02.04.2024 / ДГС Тича
Указания за заявителите относно издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Твърдица
Заявление за издаване на позволително за НГП-гъби и плодове на физически лица
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Твърдица
информация мт
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Царево
Информация по ГСП 2015 за ползване на недървесни горски продукти на територията на ТП ДГС ТИЧА.
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Тича
Указания ползване на недървесни горски продукти
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Звездец
Планирано по ГСП
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Звездец
Заявление-изд.на позвол.за недърв.горски продукти
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Хасково
Заявление за ползване на диворастящи гъби и плодове
Файл
Добавен
26.03.2024 / ДГС Карнобат
Списък на оценени 16 бр. ПИ, които имат предимство по чл.15, ал.1 от Правилата за закупуване на ГТ
Файл
Добавен
25.03.2024 / Централно Управление
Заявление за издаване на позволително за добиване на недървесни горски продукти
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Кости