Документи

Приложение №2 към Протокол №3.pdf
Файл
Добавен
13.01.2022 / Централно Управление
Протокл №3.pdf
Файл
Добавен
13.01.2022 / Централно Управление
Обявление за местни търговци
Файл
Добавен
22.11.2021 / ДГС Карнобат
Обявление местни търговци 2022г.
Файл
Добавен
19.11.2021 / ДГС Хасково
ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН НА ТЪРГОВЦИ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 115 ОТ ЗГ, ПРЕЗ 2022 Г. ОТ ТП ДГС ЗВЕЗДЕЦ
Файл
Добавен
16.11.2021 / ДГС Звездец
Количество дървесина за местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Казанлък
Местни търговци 2022
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Котел
Информация МП
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Гурково
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА, ОТ ЛСФ 2022Г. НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Стара Загора
Информация за определените количества дървесина, които ТП ДГС Средец ще предостави през 2022 г. на търговци, отговарящи на изискванията на чл .115 от ЗГ
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Средец
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ТП "ДГС БУРГАС" НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ПО ЧЛ.115 ОТ ЗГ И ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2022 Г.
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Бургас
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ТП "ДЛС ТОПОЛОВГРАД" НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ПО ЧЛ.115 ОТ ЗГ И ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2022 Г.
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДЛС Тополовград
Обявление за количесвата дървесина за местен преработвател
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Чирпан
Обявление
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Тича
Обявление, местни търговци
Файл
Добавен
12.11.2021 / ДГС Малко Търново
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА В ТП ДГС ЕЛХОВО ПРЕЗ 2022Г. НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ, ПО РЕДА НА ЧЛ.38,АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ.
Файл
Добавен
12.11.2021 / ДГС Елхово
Обявление за количества дървесина от годишен план за ползване на дървесина за 2022г. ,които ТП ДГС"Твърдица" ще предложи на местни търговци.
Файл
Добавен
12.11.2021 / ДГС Твърдица
Обявление по чл.38
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Стара река
Обявление за местни търговци
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДГС Свиленград
Информация по чл. 38, ал. 8 от НУРВИДГТ
Файл
Добавен
11.11.2021 / ДЛС Ропотамо