slide

Документи

Списъци на жители на Община Николаево, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
29.05.2023 / ДГС Гурково
Списъци на жители на Община Гурково, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
29.05.2023 / ДГС Гурково
Информация за управителния съвет
Файл
Добавен
19.05.2023 / Централно Управление
ПОЛИТИКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ
Файл
Добавен
19.05.2023 / Централно Управление
Правилник за организацията и дейността на Югоизточно държавно предприятие ДП.pdf
Файл
Добавен
19.05.2023 / Централно Управление
Първо тримесечие 2023
Файл
Добавен
19.05.2023 / Централно Управление
Финансова информация 2022
Файл
Добавен
19.05.2023 / Централно Управление
Списъци на жители на Община Елхово, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
12.05.2023 / ДГС Елхово
Списък на лица с постоянен адрес в гр. Котел желаещи да закупуват дърва за огрев
Файл
Добавен
12.05.2023 / ДГС Котел
Списък на лицата с постоянен адрес в гр. Котел желаещи да закупуват дърва за огрев.
Файл
Добавен
12.05.2023 / ДГС Котел
СПИСЪК НА ЛИЦАТА ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА 2023Г
Файл
Добавен
10.05.2023 / ДГС Казанлък
Списък на недопуснатите до класиране имоти на трети етап от процедурата за закупуване на поземлените имоти в горски територии, собственост на физически лица - 2023
Файл
Добавен
10.05.2023 / Централно Управление
Списък на допуснатите и класирани имоти на трети етап от процедурата за закупуване на поземлените имоти в горски територии, собственост на физически лица - 2023
Файл
Добавен
10.05.2023 / Централно Управление
СПИСЪК НА ЛИЦАТА ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА 2023Г.
Файл
Добавен
10.05.2023 / ДГС Казанлък
Списък на жителите на с. Стара река, с. Средорек, с. Божевци, с.Изгрев, с. Зайчари с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
09.05.2023 / ДГС Стара река
Списъци на жителите на Община Сунгурларе с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 г
Файл
Добавен
09.05.2023 / ДГС Карнобат
Списък на жителите на Община Свиленград с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
05.05.2023 / ДГС Свиленград
Списък на жителите на с. Дъбова с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
04.05.2023 / ДГС Кипилово
Списък на жителите на с. Стрелци с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
04.05.2023 / ДГС Кипилово
Списък на жителите на с. Боринци с право да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023/24 год.
Файл
Добавен
04.05.2023 / ДГС Кипилово