slide

Документи

Указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Кости
Планираното по ГСП ползване за стопански цели на недървесни горски продукти
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Кости
Указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти - дивирастяши гъби и плодове
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Нова Загора
информация за планираното по ГСП ползване за стопански цели на недървесни продукти
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Малко Търново
УКАЗАНИЯ за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от Закона за горите или упълномощени от тях лица.
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Чирпан
указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Малко Търново
УКАЗАНИЯ за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от Закона за горите или упълномощени от тях лица.
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Чирпан
УКАЗАНИЯ за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от Закона за горите или упълномощени от тях лица
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДЛС Несебър
Указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от Закона за горите или упълномощени от тях лица.
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Стара Загора
Указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от Закона за горите или упълномощени от тях лица.
Файл
Добавен
18.03.2024 / ДГС Елхово
Указания за издаване на позволителни за ползване на недървесни горски продукти - диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от ЗГ или упълномощени от тях лица
Файл
Добавен
18.03.2024 / ДЛС Тунджа
УКАЗАНИЯ за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от Заюкона за горите или упълномощени от тях лица
Файл
Добавен
18.03.2024 / ДГС Бургас
указания за издаване на позволителни за недървесни горски продукти
Файл
Добавен
18.03.2024 / ДГС Ивайловград
Информация за единичните цени на 1 дка, на които са сключени договори за зкупуване на горски територии от физически лица през 2023г.
Файл
Добавен
13.03.2024 / Централно Управление
Годишен финансов отчет 2022г
Файл
Добавен
06.03.2024 / Централно Управление
Обявление
Файл
Добавен
27.02.2024 / ДГС Карнобат
Предложение за продажба на дървесина по ценоразпис съгласно чл.71,ал.1,т.4 и ал.2,т.3 за юридически лица.
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Казанлък
Списък на желаещите от Община Казанлък да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024/2025г.
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Казанлък
Кодекс за етично поведение, на лицата заети в публичните предприятия
Файл
Добавен
30.01.2024 / Централно Управление
Писмо до Община Казанлък, относно организиране на снабдяване на местно население за задоволяване с дърва за огрев през отоплителен сезон 2024/2025г.
Файл
Добавен
29.01.2024 / ДГС Казанлък